Stöd oss i frågan till en bättre väg E4,a - Åvikebruk.

Grusväg 691/693 från E4 an till Åvikebruk har under flera år bara blivit sämre och sämre, trotts Trafikverkets försök att göra vägen farbar för några år sedan, så är vägen idag troligen en av länets sämsta. Med nästan inga underhållsmedel och ett Trafikverk som inte prioriterar vägsträckan, finns det nu inga möjligheter att förbättra vägstandarden. De senaste åren har vägens tillstånd rasat till en låg nivå och inom inte allt för många år framåt så kommer den att vara ofarbar för trafikanter som färdas längs vägen och som dagligen är beroende av den. Företagen, skogs- jordbruk, fritidsboende, besökare och turister är alla beroende av en etablerad och fungerande infrastruktur där vår väg är en del i detta.

Det krävs krafttag av Trafikverket och tydliga strategier av statsmakterna, så att medel kan frigöras för att höja vägstandarden, som riktade bidrag till bl a grusvägar på landsbygden. Detta är en av många insatser som erfordras för att vår vägsträcka ska kallas för väg och kunna erbjuda trafikanterna en säker väg som tar ansvar för myndighetens noll version och miljöversion.  

Med din underskrift skapar vi förutsättningar för att kunna påverka Trafikverket och beslutsfattare på myndighetsnivå och i Regeringskansliet. Allt i syfte att få deras förståelse att som boende, näringsidkare, besökare, fritidsboende och landsbygdsutveckling mfl förutsätter ett fungerande och bra vägnät landsbyggd, inte en väg som är delvis ofarbar pga bristande underhåll och stort behov av upprustning.

Bild15.JPG

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Gunnar Grönberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook