Stöd namninsamlingen mot Sänkta Krav På Skyddsutrustning vid vården av Covid19 patienter

Vi protesterar mot Sänkta Krav På Skyddsutrustning vid vården av Covid19sjuka patienter. Smittorisken är mycket hög inom intensivvården och på infektionsavdelningar och att arbeta utan andningsmask kommer att utsätta personalen för ytterligare fara.Den dos som vårdpersonal utsätts för är många gånger högre än den man riskerar utsättas för ute i samhället och sjukdomen blir därför mycket svårare och kan vara dödlig.  I Italien har 24 läkare avlidit till följd av bristande skyddsutrustning. Det får inte hända i Sverige. Folkhälsomyndigheten måste avstyra detta.


Els-Britt Söderström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Els-Britt Söderström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...