Stöd landsbygden nu. Skriv på vår budkavle!

Nu reser sig landsbygden - skriv på nu. Stöd landsbygden genon att skriva på vår budkavle. Och du, kom gärna på vår manifestation på mynttorget i Stockholm den 25/8. Alla behöver vi landsbygden och landsbygden behöver allas röst! 

Skärmavbild_2018-07-10_kl._14_.32_.52_.png

I storstäderna står byggkranarna i klungor, boendekostnaderna stiger och köerna i trafiken växer. I stora delar av landet är situationen den omvända. Det pågår en ständig kamp för att behålla jobb och service.

Under årtionden har klyftorna mellan städerna och de glest befolkade delarna av landet ökat. Idag har de blivit helt ohållbara. Detta försämrar livet för både de som bor i glesbygden och de som bor i städerna.

Vi är många i de delar av landet som utgör resten av Sverige som har fått nog av denna utveckling och av att regeringar av olika kulör i bästa fall nonchalerat de växande klyftorna, i värsta fall fört en politik som bidragit till att fördjupa dem. I stora delar av landet är statliga verksamheter knappt närvarande.

Inför valet 2018 ställer vi krav på en rejäl politisk kursändring. Staten måste återta ansvaret för att säkra goda förutsättningar för att leva, bo och arbeta i alla delar av landet.

 

Vi ställer dessa krav:

  1. Fungerande vård, skola och omsorg i hela landet – det behövs långsiktiga förstärkningar av de mindre kommunernas ekonomi.
  2. Skogen, vind- och vattenkraft, samt gruvor skapar stora värden – de regioner och människor som är delaktiga måste få en rimlig del av vinsterna.
  3. Fungerande kommunikationer behövs i hela landet – kraftfull satsning på utbyggnad av järnvägarna, inte bara mellan de största städerna.
  4. IT-nät och telefoni måste fungera även utanför städerna – infria löftena om bredbandsutbyggnad och säkra stabila telefonilösningar.
  5. Återlokalisering av statliga jobb till hela landet – 10000 jobb är ett minimum.
  6. Storbankerna har övergett stora delar av Sverige – staten måste ta ansvar för att det går att låna till bostadsbyggande och företagande även utanför städerna.

 

Massiv manifestation
Lördagen den 25 augusti kl. 13.00 avser vi samla oss på Mynttorget i Stockholm. Det blir en manifestation med underhållning och tal som syftar till att visa på det missnöje som finns ute i vårt land men så även i Stockholm. Vi samlas på Mynttorget direkt utanför riksdagshuset för att visa var ansvaret för den förda politiken ligger, till vilka vi riktar våra krav.

 

 

Föreningen Landstormen
Som medlem i föreningen bidrar du till den folkrörelse som vi tror krävs för att skapa en långsiktig och hållbar förändring i politiken där mycket av det vi vill påverka handlar om det icke partipolitiska.Föreningen bygger på ett personligt medlemskap. Medlemsavgiften är 100 kr per år och person. Landstormens bankgironummer är 5276-6474. Ange namn och mailadress.

 

Föreninges syfte
Föreningen syftar till att bygga upp en folkrörelse som inte går att skaka av sig utan som växer och dröjer sig kvar tills våra krav är uppfyllda.

 

Tack för ditt stöd, kampanjgeneral Malin Ackermann

www.facebook.com/landstormen2018/

 


Malin Ackermann, kampanjgeneral Landsstormen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Malin Ackermann, kampanjgeneral Landsstormen överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook