Stöd Klaverens Hus!

Klaverens Hus www.klaverenshus.se är en i Sverige unik institution. Där finns huvudsakligen svenska instrument och de nationella huvudsamlingarna av industriminnen efter våra piano- och orgelfabriker, som alla är borta. Samlingarna vittnar om en kultur och industri, som inte längre finns och måste bevaras. Förloras de går de inte att återskaffa, eftersom instrumenten är på väg mot soptippen och bara spillror är kvar av fabrikernas inventarier och arbetarnas kunskaper. Då mister vi en hel epok för all framtid.

Med sina många spelbara instrument bildar samlingarna basen för ett kammarmusik- och forskningscentrum, som rör många ämnesområden från ögats och örats känsliga samspel till handens precisa kunskap. Här får våra klaver klinga i konserter och dokumentationsinspelningar. Detta är särskilt viktigt när det gäller kunskapen om den snabba och rika, till stora delar outforskade utvecklingen under 1800-talet. Före inspelningsteknikens genombrott är instrumenten det medium vi har för forskning och tolkning av äldre tiders musik och spelteknik. Det räcker inte att bevara noter!

Söderhamns kommun har stött Klaverens Hus med fria lokaler sedan starten 1998 men gör det inte längre.

 

Stöd därför vårt yrkande att det allmänna tar ansvar för den nationella skatt som Klaverens Hus och dess oersättliga samlingar utgör, så att det kan etablera sig i Gävle!  

 

Skriv under: Stöd Klaverens Hus!