Stöd för Vägval Stockholms anmälan om registrering av partibeteckning för val till Kommunfullmäktige samt Region Stockholm

VVShead.png

Inlämning av namnunderskrifterna till Valmyndigheten görs via Notarius Publicus som intygar om att sådana har visats upp.

För att stödförklaringen ska vara giltig krävs att den som skriver under har rösträtt för det val som registreringen gäller vid tidpunkten för underskriften.

Använd inte Facebook-inloggning utan fyll i formuläret, tack.


Vägval Stockholm    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Vägval Stockholm överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...