Starka skäl mot en jätteskola och idrottshall i Ör

Örskolan har sedan 2012 varit ett hett politiskt ämne och politikerna har flera gånger ändrat sig. Nuvarande skolan stängdes 2014 och har sedan dess stått tom. Kommunens barn har fått gå i en temporär barackbyggnad på Örsvängen 14. Den nya Örskolan planeras öppnas 2023, men enl. vår uppfattning blir den alltför stor. I den gamla skolan fanns plats för drygt 200 elever men nu önskar man utöka antalet elevplatser till 630 elever. Man önskar ge plats åt elever också från Hallonbergen. I tillägg till den nya skolan önskar man bygga en stor idrottshall.

Detta är Nätverk Örs yttrande till Sundbybergs kommun, i korthet:

  • En skola för 630 elever är inte en bra miljö för skolbarnen.
  • Den markyta för fri- och utvecklande lek som erbjuds för 630 elever i Ör är mindre än de rekommenderade normerna från Boverket.
  • Skolan måste byggas på höjden vilket gör att den blir så hög att dags- och solljus för bostäderna öster om skolan på Kavaljersbacken kraftigt minskar. Skolan kommer därför att kraftigt medföra försämrad boendemiljö för bosatt på Kavaljersbacken, Majeldsvägen och även Örsvängen.
  • En hög ljudnivå är ett annat orosmoment.
  • Den planerade idrottshallen ligger för nära bostäderna och det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser för besökare. Den är också placerad i ett skogsområde som utgör ett viltstråk och många träd måste tas bort för att bereda plats för den stora idrottshallen.  

Vår slutsats är att: 

  1.  Bygg en skola i Ör och en i Hallonbergen, båda med plats för drygt 300 elever.
  2. Bygg idrottshallen i en storlek som motsvarar nuvarande gymnastiksal. 

 

Se gärna också insändaren i tidningen Mitt i Sundbyberg tisdag 14 april 2020 (sid 12) http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_misu

Om du håller med oss skriv gärna under vår namninsamling som vi nu i Corona-tider har gjort digitalt.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nätverk Ör överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook