Ställ tillbaka grillen på gården.

Vi vill ha tillbaka grillen på gården. 
Ingen blev tillfrågad om grillen störde utan man tog bara hänsyn till den/de som klagade. Vi har haft grillen på gården i snart 3 år utan problem, vad var skillnaden nu? 

Vi lovades en trevlig gård i ett trevligt område när vi flyttade hit. Nu har vi en gård utan grill, utan lek för barnen och ett schackbräde utan schackpjäser. Ingen ser längre nån anledning till att vara på gården och gemenskapen minskar. 

Det stod tidigare två grillar på gården och den ena stod för nära ventilationen. Det hade räckt att ta bort den. 

Vi önskar att ni ställer tillbaka grillen på vår gård.