Ställ inte grupp mot grupp

MED ANLEDNING AV BESLUTET I LERUM OM ATT:

Lägga ner Härskogens Drogfria Boende till förmån för ett hem för flyktingbarn.

Vi har med denna petition för avsikt att uppmärksamma våra politiker på de drogberoende och hemlösas problem och vi startar denna namninsamling dels som en direkt protest mot detta enskilda fall, men även för att uppmärksamma politikerna på hur allvarligt väljarna ser på att politikerna genomdriver sådana här tveksamt förankrade beslut då många väljare som ser detta som en viktig fråga när vi röstar.

Vi som skriver under denna petition accepterar inte att en utsatt behövande grupp blir oförrätt ställd mot en annan grupp så som GP skriver om i Härskogen i Lerum.

http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2481170-drogfritt-boende-blir-hem-for-flyktingbarn

 

Morten Källström Små företagare och Sverigedemokrat från Katrineholm

Kenth A Sjölin SD Uppsala

 

 

 

 


Morten Källström    Kontakta namninsamlingens skapare