Ställ adoptionsorganisationerna och berörda myndigheter till svars för oetiska adoptioner

Med anledning av de oetiskt genomförda adoptionerna i Chile har frågan om adoption äntligen fått uppmärksamhet i media och vi är många vars adoptioner kan ha gått till på oetisk väg. Det kan röra sig om allt från motstridiga uppgifter i dokumenten, påtryckningsmetoder, mutor till regelrätt kidnapping och trafficking. 

Vi kräver en omfattande utredning av alla adoptioner som kan misstänkas ha gått till på oetiskt sätt. 

Vi kräver att adoptionsorganisationerna och berörda myndigheter hålls ansvariga.

Det är inte rimligt att i fråga om adoptioner hänvisa till preskriptionstid eftersom det ofta dröjer tills den adopterade uppnår vuxen ålder innan eventuella oegentligheter upptäcks. Av det skälet måste det gå att ställa den berörda adoptionsorganisationen till svars; inte den enskilde anställda personen. Ytterst måste det vara själva organisationen som är juridiskt ansvarig, samt myndigheten med tillsynsansvar. 

Bestulna förstaföräldrar och lurade adopterade ska ha kompensation. Självklart är det omöjligt att sätta ett pris på en förlorad uppväxt och ett förlorat föräldraskap, men skadestånd har dömts ut för andra begångna kränkningar som kan betraktas som okompenserbara så det torde inte vara en omöjilghet att komma fram till en lämplig summa. Framförallt kräver vi en offficiell ursäkt från alla ansvariga aktörer. 

Sammanfattningsvis: 

1. Utred samtliga adoptioner som kan ha gått till på oetisk väg.

2. Adoptionsorganisationer och berörda myndigheterska hållas ansvariga. 

3. Drabbade personer ska kompenseras i form av en officiell ursäkt samt ett skadestånd. 

Uppropet kommer att lämnas till Socialdepartementet.

adoption_triangle.jpg

 


Maria Fredriksson    Kontakta namninsamlingens skapare