Protest mot utvidgning av depån i Staffansnäs / Protesti Staffansnäsin varikon laajentamista vastaa

Den 19.4.2010 beslutade stadsstyrelsen att man tvångsinlöser det gamla depåområdet i Staffansnäs av Södös entreprenad som genom en offertrunda köpte området av Finska staten den 25.1.2010. Politikerna vill flytta all stadens verksamhet till Staffansnäs, dvs. Jakobstads Vatten, hela lagret och snickeri från Bottenviksvägen. I ett senare skede vill man också flytta maskinparken, verkstaden, gatuunderhållet och eventuellt även stadsträdgården. En arbetsgrupp har fastställt att förutom fullständig renovering av befintliga byggnader på ca. 900 m2, behövs nybyggnation på ca. 4000 m2 och slutsumman har beräknats till 3-4 milj euro. Tilläggas kan ännu att stadens ledande tjänstemän är emot en flytt av dessa funktioner till Staffansnäs. Jakobstads Vatten har i ett års tid tagit fram ritningar för att bygga en depå på Bottenviksvägen där lagret redan finns. Skulle man bygga där så finns lagret redan på samma ställe samtidigt som gatuunderhållet har sina maskiner i Karvikshallen, vilket innebär en kort körsträcka till lagret.

Även om den berörda tomten på Staffansnäs är en industritomt, är området i huvudsak ett egnahemsområde med många barnfamiljer och ett åldringshem. Det finns endast en infart till området och ingen cykelväg. Många familjer har investerat stora pengar i att bygga egnahemshus, på tomter som sålts av staden Jakobstad, bara för att nu se idyllen förvandlas till industriområde.

Trafiken ökar inte bara i Staffansnäs utan även i Kyrkostrand. Det handlar om tung trafik längs hela Vasavägen, lastbilar, traktorer, väghyvlar och varutransporter till och från lagret flera gånger om dagen. Detta rör några av Jakobstads barnrikaste och mest växande bostadsområden. Nu när vi äntligen fått löfte om en ny skola, blir vägen dit otrygg för de barn som bor i Staffansnäs, Kyrkostrand och Kivilös.

Undertecknade anser att en koncentrering av tekniska funktioner i ett lugnt bostadsområde med övervägande barnfamiljer inte kan anses vara för stadens bästa och protesterar mot den inplanerade utbyggnaden av depåområdet i Staffansnäs.

--

Underteckna adressen genom att fylla i följande uppgifter i formuläret:
Etunimi = förnamn
Sukunimi = efternamn
Paikkakunta = ort
-> Allekirjoita adressi = Skriv på adressen
----------------------------------------


Pietarsaaren Kaupunginvaltuusto päätti 19.4.2010 pakkolunastaa Staffansnäsin vanhan varikkoalueen. Avoin yhtiö, Södön urakointi oli 25.1.2010 tarjouskilpailun perusteella ostanut alueen Suomen valtiolta. Kaupungin poliitikot haluavat siirtää ensivaiheessa teknisen puolen toimintoja Pohjanlahdentieltä Staffansnäsiin, esim. Pietarsaaren vesi, veistämö sekä koko varasto. Seuraavassa vaiheessa Staffansnäsiin siirtyisi myös loput teknisen viraston alaisuudessa olevat yksiköt sekä toiminnot käsittäen raskaan kaluston, korjaamon, katu- ja siivousjaoston sekä puutarhajaoston.. Suunitteluosaston mukaan nykyisten kiinteistöjen (900 m2) korjaamisen lisäksi uudisrakentamisen tarve on noin 4000m2 ja kustannusarviot ovat noin 3-4 milj euroa.

Merkillepantavaa on, että useat kaupungin johtavat virkamiehet ovat hanketta vastaan, sillä Pietarsaaren vesi on jo vuoden ajan tehnyt suunitelmia ja piirrustuksia Pohjanlahdentien varikon kehittämiseksi, alueelle missä yllämainittuja toimintoja jo on.

Staffansnäsin tontti on virallisesti merkitty teollisuusalueeksi, ympäröivät tontit ovat omakotialuetta monine lapsiperheineen .Välittömässä läheisyydessä on myös Ahlbäckin vanhainkoti. Alueella on ainoastaan yksi läpikulkutie, pyörätietä ei ole. Useat perheet ovat sijoittaneet rahansa rakentaakseen kaupungin myymille tonteille omakotitalonsa. Lähiympäristö on muuttumassa rauhallisesta idyllisesta asuinalueesta teollisuusalueeksi.

Teollisuuskokonaisuuden haittavaikutukset eivät rajoitu ainoastaan Staffansnäsin alueelle vaan myös pitkin Vaasantietä kaupunkiin saakka. Raskaan liikenteen osuus tulee kasvamaan ja edestakainen matkaaminen varikolta kaupungin työkohteisiin lisää myös vaarantekijöitä Vaasantiellä. Staffansnäsin, Kirkkorannan sekä Kivilösin lapsista monet käyvät koulua Kirkkorannan sekä Länsinummen kouluissa.Lukuisten koululaisten vaarallisin tienylityspaikka on juuri Vaasantien ja Pakarintien risteyskohdat, pohjoispuolen liikennevaloista huolimatta.

Allekirjoittaneen mielestä valmisteilla olevat muutostyöt eivät voi olla kaupunkilaisten, lapsiperheidenkään parhaaksi ajateltuja.