Stå upp för vårdpersonalen i Älvdalens Kommun!

I skrivande stund har skrivelser lämnats till kommunen i protest mot att vi som omsorgspersonal ska tvingas arbeta varannan helg. 

I och med alla de stora förändringar som sker nu så känner vi som omsorgspersonal att vi inte kommer att räcka till och kunna ge den kvalitativa vården som alla har rätt att få, och som vi som personal faktiskt vill kunna ge. 

Vi befarar att om vi tvingas att arbeta varannan helg, så blir kommunens kostnad ännu större. Detta på grund av de långtidssjukskrivningar, uppsägningar och ett stort bortfall på kompetent personal som detta beslut kommer att resultera i. 

Vi som omsorgspersonal arbetar dag, kväll och natt under årets alla dagar för att våra äldre och sjuka ska få den vård de har rätt till. För att den kvalitén i vårt arbete inte ska sjunka, så behöver vi hållbara scheman. 

Det har under 8 månaders tid funnits ett "pilotprojekt" på en arbetsplats i kommunen där det framstår som att det har varit bra, men i själva verket är personalen trötta och utslitna med sjukskrivningar och uppsägningar i ryggsäcken. Personalen på denna arbetsplats har försökt att signalera till berörda att detta inte fungerar, men de har inte upplevt att de har fått gehör. 

Nu vill kommunen att alla verksamheter som går under vård- och omsorg ska arbeta efter detta system. 

Utöver detta så ska timvikarier avvecklas och befintlig omsorgspersonal ska få täcka upp för varandra. Detta innebär att en undersköterska anställd på en specifik enhet kan bli tvungen att gå in och arbeta ett pass på en helt främmande enhet som inte alls har likvärdiga arbetsuppgifter. Kvalitet och patientsäkerhet blir därför lidande i slutändan.

Det finns drägliga scheman att tillgå som uppfyller kraven kring 11-timmars dygnsvila där vi inte arbetar varannan helg. Dessa förslag har kommunen avslagit. 

 

Målet med denna namninsamling är att vi vill få stöd i att få kommunen att ändra synsätt på problemet.

Vi vill se att kommunen istället förbättrar arbetsvillkor och arbetsmiljö, och lyssnar på den redan befintliga personalen ute i våra olika verksamheter.

Vi vill få mer utrymme att påverka och göra vår röst hörd i frågor som rör vårt arbete.


Undersköterska Älvdalen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Undersköterska Älvdalen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...