Stå upp för Stensunds lärare!

Bevara skolans trovärdighet och kompetens!

Vi kräver att våra lärare blir behandlade med respekt i en demokratisk miljö där deras åsikter och synpunkter blir värdesatta.

Våra lärare är inte utbytbara!!!