Stå upp för Sigtuna Kulturskola.. Nu räcker det med nedskärningar i budgeten

  1.  Skriv under mot nya budgetförslaget som drabbar kulturskolan och däregenom våra barn och ungdomar

  • Hej 

kommunens politiska ledning har i sin budget för 2019 gjort sparbeting på Kulturskolans budget med 1,2 miljoner kr, dvs ca 10 % av bidraget. Ni har tidigare delgivits avgiftshöjningar som en direkt följd av denna besparing. Den utgör dock bara en ringa del av hela beloppet. Nu har

det tillkännagivits att det kommer att bli avskedanden av personal på Kulturskolan fr.o.m oktober.

Det är 3,3 hela tjänster som ska bort, sammanlagt 6 personer inom dans, teater, gitarr, piano och fiol kommer inom kort att varslas.


Man vet att kommunen ska spara mycket och hur ser framtiden ut?

Redan i juni kommer nästa års (2020) budget och många initierade tror att det kommer att innebära ytterligare besparingar för vår skola. Och året därefter, vad händer då?

Hur ska man tolka politikens uttalanden om skattesänkningar inom mandatperioden i kombination med att endast satsa på kärnverksamhet (Kulturskola är inte lagstadgad)?

Man kan notera de direkta kulturskole-kritiska uttalanden som kommunalrådet gjort angående Kulturskolans verksamhet under åren (t.ex citat: "gigantisk felsatsning" ang de nya lokalerna) !!!

 

Som grädde på moset har det beslutats om att Kulturskolan ska byta förvaltning till Kultur- och fritidsförvaltningen under detta år. Ingen vet vad det medför.

 

Till sist har kommunledningen beställt utredning av införandet av ett s.k kulturcheck-system.

Det innebär konkurrensutsättande av verksamheten och att en "kulturpeng" följer varje elev oavsett utförare av undervisning. Det är inte troligt att den beställts utan politisk vilja att genomföra systemskiftet.

I de kommuner som det införts har den befintliga kulturskolan slimmats till oigenkännlighet,

där allt utom självaste ämneslektionerna på resp ämnen tagits bort. Ensemble- och orkesterverksamhet, fördjupningsämnen, samarbets-föreställningar/ konserter och andra verksamheter som främjar utveckling har försvunnit. Kort sagt: de sammanhang som eleverna behöver för att använda sina förvärvade kunskaper i är borta!!

Dyra lokaler är en belastning i sammanhanget. Kommer våra skräddarsydda, fantastiska sådana att få finnas kvar?

 

Om du/ni tycker att detta är oacceptabelt är NU den rätta tiden att protestera.

Lärarförbundet har bokat demonstrationsplats utanför Kulturumteatern torsdagen den  25 april mellan kl 17.15 - 18.30, där kommunfullmäktiges nästa möte äger rum kl 18.30.. Kom och demonstrera med oss då. 

Det finns många sätt för kommun-invånarna att visa vad man tycker. Ni sitter på mandatet, oss i personalen lyssnar man inte på!

 

Är detta en nedmontering av Sigtuna kulturskola som nu sker? 


Anne Margrethe Larsen ledamot i Sigtuna kulturskolas elev och intresseförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anne Margrethe Larsen ledamot i Sigtuna kulturskolas elev och intresseförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...