Sollentuna: satsa på skolan nu!

Sollentuna kommun säger att man arbetar för att bli ”Sveriges bästa skolkommun”. Men kommunen tillhör de sämsta i hela landet när det gäller resurstilldelning (plats 283 av 290) och lärartäthet (plats 270 av 290), i Lärarförbundets helt färska skolrankning. Och vi ser allt tydligare hur resursbristen påverkar elever negativt i deras skolvardag och bryter mot deras rätt till studiero och trygghet i skolan.

Kommunfullmäktige väntas snart rösta igenom 2021 års budget. För skolan rymmer den lönehöjningar motsvarande endast 0,5 procent. Rikets riktmärke ligger på över 2%, så detta är i praktiken en nedskärning. Och budgeten tar ingen höjd för övriga kostnadsökningar (lokaler, mat, lärmaterial, etc.). Det borde vara en självklarhet att det avsätts pengar till löpande utgiftsökningar i varje års budget! Vi menar att kommunen därutöver nu behöver göra riktiga satsningar på skolan, dvs. tillföra extra pengar utöver denna basnivå.

Vi vill även att kommunen utreder hur kriterierna för tilläggsbeloppen till elever med diagnoser fungerar i verkligheten. För ex. ADHD eller autism kräver kommunen att diagnosen leder till ”riskinslag” för eleven eller omgivningen. Det innebär att barn som har väldigt stora behov av extra stöd men som inte utgör något riskinslag (vilket gäller för de flesta) regelmässigt blir utan tilläggsbelopp. Vi anser att detta bryter mot dessa elevers rätt till likvärdighet i skolan. 

För att Sollentunaelevers lagstadgade rättigheter till studiero, trygghet och likvärdighet i skolan ska kunna tillgodoses behövs nu en ambitiös höjning av anslagen till utbildningsnämnden!

 

OBS: Du som skriver under, ge gärna konkreta (anonyma!) exempel på hur du själv märker av resursbristen i kommentarsfältet. Politikerna finns ju inte med i klassrummen — så vi behöver berätta för dem vad vi och eleverna ser.

 

[Källor:


Katharina Berndt Rasmussen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Katharina Berndt Rasmussen överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook