Slopa skatten på drivmedel NU!

Drivmedelspriserna stiger och man skyller på ökat pris på råolja, hade vi inte haft världens högsta beskattning på drivmedel hade verkligheten sett annorlunda ut! 

Denna namninsamling är ett försök till att få politikernas uppmärksamhet och faktiskt hjälpa oss, nu drabbar det ALLA även dom som inte kör bil.

Höga drivmedelspriser höjer även priset på jord och skosgsproduktion vilket i sin tur resluterar i höga priser på transport och det i sin tur höjer pris på maten vi köper.

Slopa skatten på drivmedel året ut! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sebastian lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...