Slå inte sönder Bodaskolans trygghet!

De senaste veckorna har det skrivits mycket om Bodaskolans framtid och öde i Borås tidning. Det som har hänt är att Borås Stad vill att högstadieskolor ska anställa studiecoacher med högskoleutbildning. Problemet är att Bodaskolan redan har personal på sin skola som fungerar som studiecoacher och har gjort i flera år. Dock saknar de specifik utbildning. Genom att anställa två nya studiecoacher skulle dessutom innebära att skolan förlorar viktiga fritidsledare, särskilt då skolan är belagd på ett sparkrav på 700 000 kronor.

Fritidsledarna arbetar på skolan på dagtid och på fritidsgårdarna i området på kvällstid. Fritidsledarna är en viktig del i skolans arbete om trygghet och studiero. Skolans personal har ett nära samarbete med fritidsledarna och ser gärna att de stannar kvar. Eftersom att skolans rektor Lennart Forsman gång på gång blir överkörd av grundskoleförvaltningen samt politikerna i Borås har han valt att säga upp sig i protest. Bodaskolan är en skola som ligger i ett särskilt utsatt område. Förr skulle man kunna säga att Bodaskolan kantades av problem, kriminalitet och otrygghet. Idag är verkligheten en helt annan. I skolklimatsundersökningen som gjordes förra året kan man läsa att eleverna på Bodaskolan finner sin skola trygg och att undervisningen fungerar väldigt bra. Bodaskolan var dessutom den skola (av alla kommunala skolor i Borås Stad) som skattades högst i majoriteten av kategorier av elever. 

Vi som arbetar på skolan är oroliga. Vi trivs väldigt bra med vår rektor Lennart Forsman och vill inte att han ska sluta. Eleverna är också oroliga, de är trygga på vår skola trots att den ligger i ett särskilt utsatt område.

Det går inte att undgå att framgången på Bodaskolan påverkar vår stad positivt. Vad skulle hända om tryggheten försvinner på Bodaskolan? 

Med den här insamlingen hoppas vi att kunna engagera fler än de som har direkt anknytning till Bodaskolan. Vi tycker att det är viktigt att den enskilda rektorn får bestämma över sin verksamhet och kunna bestämma vilka som ska arbeta där. Tycker du också det? Skriv gärna under med ditt namn. 

 

https://www.bt.se/insandare/bodaskolan-ett-foredome-som-bor-hyllas/

https://www.bt.se/boras/sparkraven-hotar-bodaskolans-och-stadsdelens-framtid/

https://www.bt.se/debatt/bodaskolans-trygghet-riskerar-att-slas-sonder/

https://www.bt.se/boras/anstalld-pa-bodaskolan-slar-larm-kommer-drabba-hela-omradet/

https://www.bt.se/boras/bodaskolans-rektor-slutar-om-han-tvingas-saga-upp-personal/

https://www.bt.se/boras/hyllade-rektorn-jag-kommer-att-sluta/

https://www.bt.se/ledare/murguz-en-bra-skola-maste-fa-kosta/

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Alexandra Norin överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook