Skyddsjakt på Sjundareviret NU!

 

Vi är många som upprörs och känner oss hotade idag över beskedet att länsstyrelsen i Stockholm inte beviljar skyddsjakt i Sjundareviret där fårägare än en gång fått se sina djur dödade och lemlästade av varg. 

 

Det är inte rimligt att en matproducent ska behöva lägga ner sin produktion. 

 

Det är inte rimligt att enskilda djurägare ska behöva ta den enorma kostnaden för det statens vilt ställer till med. 

 

Det är inte rimligt att den enskilda djurägaren som har ett avtal med länsstyrelsen om att stängsla över tid (en djurägare har skyldighet att hålla sina djur innanför staket, inte skyldighet att hålla statens vilt utanför) inte får det bedömt som att vederbörande gör allt som står i hens makt för att skydda sina djur.

 

Det är inte rimligt att en varg som fått smak på tamdjur tillåts leva vidare och sprida sitt beteende till andra vargar och kommande generationer valpar.

 

Vi har en livsmedelsstrategi, vi har mål om biologisk mångfald och att hålla öppna landskap. Detta strider mot länsstyrelsens arbete med att bevara landets kulturlandskap. Att låta enstaka vargar helt slå ut en hel produktion på det här viset är orimligt. Helt oacceptabelt.

 

Det är oerhört viktigt att medborgare och företagare kan känna tillit till sina myndigheter. Och att myndigheten arbetar rättssäkert och i grunden övergripande över hela landet. Enskilda tjänstemän ska inte kunna driva egna agendor. Det är inte en myndighets uppgift att driva verksamhetsutövare till att lägga ner sina verksamheter.

 

Nu får det vara NOG!

Vi KRÄVER härmed att regeringen kliver in och beordrar länsstyrelsen i Stockholms län att godkänna skyddsjakt. NU!

 

Skriv under du också om du delar ovanstående uppfattning, och dela vidare.


Martina Hallström    Kontakta namninsamlingens skapare