Skydda Östersjötumlaren från utrotning

RoTillÅland20200727_1mini.jpgFoto: Thorbjörn Wallin


- Östersjötumlaren är Östersjöns alldeles egna valart, men akut utrotningshotad och rödlistad med endast ett hundratal individer kvar. Om vi inte gör någonting så som vi gjort hitintills så kommer den snart vara utrotad. I dagsläget så fastnar de tragiskt nog som bifångst i fiskenät i just de områden där de främst håller till och även fortplantar sig, säger Sören Kjellkvist

- Vi har därför startat en namninsamling för att snarast freda arten och dess fortplantningsområde som naturskydd, där man vare sig får lägga ut fiskenät eller bedriva kommersiellt fiske. Något som självklart borde gjorts för länge sedan. Vår brist på agerande har fått skarp kritik från EU-kommissionen, säger Måns Kämpe

Östersjötumlare_3_-_Foto_Sven_Koschinski_Fjord_o_Baelt_Kerteminde_DK_IMG_1671small.jpgFoto: Sven Koschinski

Skriv under om du vill freda våra sista valar i Östersjön och deras fortplantningsområde från fortsatt fiske genom att inrätta ett naturskyddsområde där fiskeförbud råder.

Vi kommer att överlämna namninsamlingen till vår miljöminister Per Bolund.


Sören Kjellkvist    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sören Kjellkvist lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...