Skydda Barnen!

5D4203DE-AEFD-4B50-8544-12A1AB73CC14.jpeg

Skydda Barnen!

 

Frihet Sverige samt partner-organisationer kräver genom denna skrivelse till ansvariga beslutsfattare samt berörda att:

 

 • Covid - 19 vaccinationerna till barn stoppas omedelbart.

 • En oberoende utredning omedelbart görs av det verkliga innehållet och faktiska biverkningar samt dödsfall av samtliga covid - 19 vaccin. 

 

Vårt krav baseras på att: 

 • Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för läkemedelsprövning i Sverige.

 • Covid-19-vaccinerna är experimentella (det finns inga långtidsutvärderingar) och att injektion av dessa medel således utgör ett medicinskt försök.

 • Covid-19-vaccin”prövningen” som baseras på generella massvaccinationer har inte något direkt samband med något medicinskt tillstånd som barn lider av.

 • Covid-19-vaccin”prövningen” är inte av sådan art att den endast kan utföras på underåriga.

 • Det finns inte några vetenskapliga skäl att anta att Covid-19-vaccin”prövningen” medför antingen en direkt nytta för de barn som vaccineras eller att den är av viss nytta för den population som de underåriga representerar.

 • Beslut om Covid-19-vacciner till barn (12-17 år) bryter mot barnkonventionens/svensk lags krav på att barn naturligtvis bör skyddas från försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnen. Under inga förhållanden får barn utnyttjas bara för att det är till gagn för samhället.

 • Att ge Covid-19-vacciner till barn kan inte bedömas vara till barnets bästa.

 • Bland barn leder Covid -19 injektionerna, enligt befintlig forskning, till uppskattningsvis omkring 100 dödsfall för varje räddat liv.

 • Informerat samtycke kan inte ske om det är så att transparent information om biverkningarna saknas, exempelvis dödsfall och allvarliga kroniska sjukdomstillstånd.

 • Graphene Oxid har enligt bifogade dokument hittats i samtliga av de nödgodkända Covid-19 injektionerna i Sverige. 
Bifogas (alla bilagor samt uppdaterad information om vilka organisationer som står bakom uppropet kan hittas på www.frihetsverige.se) :

 

- Rapport från National Health Federation Sweden - med bilagor

Av: Michael Zazzio och Sara Boo- Vaccine Death Report - Av Dr Vladimir Zelenco och David John Sorensen

https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccine-death-report.pdf?fbclid=IwAR0efcVXPgeTO6ntpN6-dCD2UdiOwbqg3udoLYVi_2LgynIm39BoQv9RwcQ


- Bota Sveriges Brev - av Hanna Åsberg och Glen Dormer


- Läkaruppropet - Svar på socialdepartementets remiss avseende “Vaccinationsbevis som

smittskyddsåtgärd S2021/06359”

 
- Letter of Notice - World Freedom AllianceHemsidor med mer information:

 

www.worldfreedomalliance.org

www.worlddoctorsalliance.com

https://doctors4covidethics.org

www.lakaruppropet.se

www.frihetsverige.se

www.botasverige.se

www.medicdebate.org

www.peoplescourt.org

www.frihetochhalsa.se

www.frihetsrorelsen.se

www.newsvoice.se

 Vi står bakom detta upprop

Organisationer: 

 

 

 

Skärmavbild_2021-10-10_kl._19_.43_.34_6.png

Frihet Sverige 

Ordförande Maneka Helleberg,

Vice Ordförande Marianne Liljegren

Sekreterare Elisabet Andersson Hellsten

Kassör Samuel Andreasson 

www.frihetsverige.se

 

Skärmavbild_2021-10-14_kl._17_.05_.08_1.png

National Health Federation Sweden

Michael Zazzio

Sara Boo
Skärmavbild_2021-10-10_kl._19_.46_.48_.png

Bota Sverige

Hanna Åsberg - Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Glenn Dormer - Leg Läkare

www.botasverige.se

 

Skärmavbild_2021-10-14_kl._17_.46_.19_.png

Frihetsrörelsen

Max Winter
Pierre Tinderfjäll
Joakim Falck
Lennart Karlsson

www.frihetsrorelsen.se

 

NewsVoice-LOGO.png

Newsvoice

Torbjörn Sassersson

www.newsvoice.se

 

Frihet_Hälsa8_(1)_(2).png

Frihet och Hälsa

Magnus Dahl

www.frihetochhalsa.se

 Skärmavbild_2021-10-14_kl._16_.59_.51_.png

www.medicdebate.se


AWAKE_logga2.png

Människor: 

Conny Andersson, ex polis, Sigtuna

Ulf Beijerstrand, artist, Stockholm

Andreas Strand, video-bloggare,  Malmö

Ingemar Ljungqvist, Dr Sc, Uppsala

 


Maneka JC Helleberg, Ordförande Frihet Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Maneka JC Helleberg, Ordförande Frihet Sverige lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...