Skriv under för bättre ridvägar på Bogesundslandet i Vaxholm

Flera personer, nu senast Rolf Grönqvist, har under en längre tid framfört synpunkter på ridvägarna på Bogesund i Vaxholm, till Statens fastighetsverk, SFV. Tyvärr har synpunkterna avfärdats och SFV har också ifrågasatt att missnöjet har någon bredare förankring. Klagomålen som vi har framfört handlar främst om tre problem: 1. SFV förstärker skogsvägar och vägar genom hagar och kulturlandskap med grova krosstenar, vilket gör att hästarnas hovar skadas. 2.  Hyggen lämnas utan att återställas vilket gör att markerade ridvägar inte är framkomliga.  3. Vindfällen och angripna träd lämnas i för stor utsträckning och hindrar friluftsliv, och möjligen bidrar det också till spridning av granbarkborrar och dylikt.

Vi behöver ditt stöd för att påverka Statens fastighetsverk att ta våra synpunkter på allvar och:

1) Anpassa vägunderlag till i första hand ridning, men också till annan fritidsutövning samt till omgivande kulturlandskap! 
2) Röja markerade ridleder med skogsmaskin så att de är framkomliga för hästar. Lämna gärna  stammar och kvistar vid sidan av! 
3) Jämna ut djupa och vattenfyllda  hjulspår så att markerade ridleder är framkomliga till häst!
4) Kontakta gårdarna och hästägare för en öppen och lyhörd dialog om hur vi kan samarbeta kring bättre ridvägar på Bogesund! 

Du kan också själv kontakta skogvaktaren med dina synpunkter:

Skogvaktare södra Sverige

Frescativägen 31 C, Stockholm

Mats Larshagen, mats.larshagen@sfv.se, 010 478 73 76

 
image0104.jpg
image0061.jpg
image0074.jpg

Malin Osterman Hallare    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Malin Osterman Hallare kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...