Skriv på för sänkta priser på fastighetsautomation!

För att få våra bostäder och fastigheter mer energieffektiva och hållbara, men samtidigt hålla en högre komfort så kommer smarta system krävas i större utsträckning! Fastighetsautomationsystem som KNX blir vanligare och vanligare, men fastighetsautomation är ännu inte en prioriterad del hos elgrossisterna! Priserna på materialet är vilda västern med höga påslag och oerhörda prisskillnader mellan elgrossisterna. 
På traditionellt elmaterial är inte prisskillnaden jättestor, men på KNX kan det skilja flera tusen på samma material!
En KNX-apparat kan kosta 7 000 kr hos Elektroskandia, 8 500 kr hos Rexel och 10 000 kr hos Solar! Medans den i Tyskland kostar 5 500 kr.
Lägg där till den stora skillnaden som finns mellan olika elföretag! Med elfirmans höga inköpspris som grund blir ofta slutpriset till kund oskäligt högt vilket ofta kan resultera i att kunden är tvungen att inhandla materialet på egen hand från Tyskland.

Om elbranschen vill lyckas växa inom fastighetsautomation och sälja mer så måste priserna inom fastighetsautomation justeras till en rimligare och jämnare prisnivå och där spelar elgrossisterna en viktig roll! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Patrik Hedlund lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...