Skriv på för ett nej till mer vindkraft i Ragunda kommun!

Det räcker med vindkraft i Ragunda kommun! Härmed skriver jag på för ett nej till mer vindkraft-utbyggnad i Ragunda kommun!

I början på nästa år 2021 har Ragunda kommun 54 vindkraftverk byggda och ännu fler är på gång.

Vi tycker att det räcker med denna naturförstörelse nu! Ragunda kommun är redan en av de kommuner som producerar mest el i landet med sina 10 vattenkraftverk. År 2018 producerade Ragunda kommun 5308999 MWH el från vattenkraft + okänt antal MWH vindkraft då detta är sekretess.

Vi kräver att Ragunda kommun säger nej till att tillstyrka ytterligare vindkraftprojekt inom kommunen och använder det kommunala vetot som fortfarande är otroligt starkt och sätter stopp för fortsatt utbyggnad och kan inte överklagas. 

Vindkraft lägger en död hand över byarna som drabbas och fastigheter sjunker i värde. Det lågfrekventa ljudet är mycket störande.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anders Nilsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...