#skolavtal18 måste inkludera Studie-och yrkesvägledare!

Studie-och yrkesvägledare har ofta små och delade tjänster som gör att svenska elever inte får likvärdig studie-och vägledning och som gör att vi SYVare inte alltid kan utföra det vi ska enligt mål och planer vi har.

Vår lilla yrkesgrupp är ett bristyrke på en del håll i landet. Våra löner halkar efter. 

  • Vi har fått nog nu! 20180917_161414.jpg