För ett hållbart skogsbruk - Skogar att älska!

C7EC7AAD-B94A-49C9-BC06-E7673A3F3F70.jpeg

Sammanfattning och inbjudan att skriva under för skogen:

Sveaskog har glädjande tagit fram en ny strategi för ett hållbart, långsiktigt skogsbruk i Sverige – en fantastisk start och ett steg i rätt riktning. Nu kan Sveaskog ta ett steg till och gå i bräschen, tillsammans med FN och EU, för en övergång till att införa hyggesfria metoder som norm i alla Sveaskogs brukade skogar. 

Med modernt kalhyggesfritt skogsbruk kan skogen både brukas och vara kvar, vilket är långsiktigt lönsamt men också går i linje med både ekonomiska och miljömässiga mål. Detta är angeläget för alla – markägare som får bättre lönsamhet, besöksnäring, annan skogsnäring samt för alla de människor som har skogen som sitt hem, sin inkomstkälla eller rekreation. Forskning visar att vi behöver och mår bra av en hel, mångfaldig skog med dess livsstödjande funktioner. Vi stödjer regeringen att ge Sveaskog nya, hållbara skogsdirektiv. För skogar att älska och leva i och av för alla arter, människor, växter och djur, nu och för kommande generationer.

Skriv under för ett hållbart skogsbruk.

För livsviktiga och livgivande skogar nu och i framtiden – skogar att älska!

_____________________________________________________________________

 

BREV TILL REGERINGEN OCH SVEASKOG från oss alla som vill.

Hela texten:

Till Sveaskog och regeringen!

Som svenska medborgare blir vi glada att läsa att Sveaskog har tagit fram en ny strategi för hållbart långsiktigt skogsbruk i Sverige. Från er hemsida läser vi också: ”Sveaskog brukar långsiktigt skogen för att klimatnyttan ska bli så stor som möjligt. Detta sker parallellt med hänsyn till biologisk mångfald, samt sociala och kulturella värden. Både här och nu men också för kommande generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi vill vara det ledande skogsföretaget och ett föredöme inom hållbart företagande...” Detta är en fantastisk start och ett steg i rätt riktning tycker vi.

För att göra arbetet än mer effektivt så finns utvecklingspotential i strategin. Sveaskog kan, genom att följa den starka impuls som nu rör sig framåt internationellt och som också EU:s nya skogsstrategi förespråkar, gå i bräschen för en övergång till att införa hyggesfria metoder som norm i alla Sveaskogs brukade skogar. I och med detta kommer arbetet mot ett hållbart, respekterat och framgångsrikt skogsbruk i Sverige att skyndas på radikalt. 

Med modernt hyggesfritt skogsbruk kan skogen både brukas och vara kvar vilket är långsiktigt lönsamt men också går i linje med era mål. Även för markägaren är detta angeläget – som nu ofta hamnar i konflikt med sin omgivning vid stor/total avverkning – liksom för alla de människor, besöksnäring och annan skogsnäring, lokalt och regionalt, som har skogen som sin inkomstkälla eller rekreation. 

På detta sätt kommer vårt statliga Sveaskog att vara föregångare inom svenskt skogsbruk, såsom ni/vi bör och kan vara. Att göra den omställningen nu ligger helt rätt i tiden, och är även i enlighet med EU:s nya skogsstrategi (2021) samt IPBES och IPCC:s larm kring klimatet (2021) och vår livsmiljö (2020).

Förutom de fördelar ur klimat- och miljöhänseende, en långsiktig ekonomi och ett hållbart varumärke som ett förändrat skogsbruk ger, så finns även ett stort värde av en hel, mångfaldig skog för dess livsstödjande funktion. Detta är viktigt att understryka eftersom även vi människor är en del av naturen och bevisligen mår bra både fysiskt och psykiskt av att vara ute i skogen. Inom detta ämne finns en mängd forskning gjord. Det ligger också i all politiks kärna; att människan och allt som lever ska må bra. Vilket gör det till en självklarhet att ett statligt bolag aldrig får ha annat än allt livs väl som ledstjärna parallellt med ekonomiska värden.

Enligt Sveriges miljömål (https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/) och generationsmålet så är det beslutat, och upp till oss i denna generationen att överlämna ett fungerande hållbart samhälle med ren luft, rent vatten, levande skogar och där vi har stoppat de stora miljöproblemen, till förmån för nästkommande generationer och för oss som lever nu. Regeringen och Sveaskog har både ett stort ansvar men också en fantastisk möjlighet att vara föregångare och faktiskt göra skillnad både nu och för framtiden. Det är nu som vi tillsammans har möjligheten att bevara Sveriges anseende som landet med de stora, livskraftiga, viktiga skogarna. 

Är det nödvändigt med ett förnyat/breddat uppdrag till Sveaskog från regeringen, för att kunna genomföra de förändringar som vår nutid kräver?

Vi som står bakom detta brev värnar skogen av flera anledningar, impulsen är kommen ur det breda engagemang för skogen som just nu är omfattande i Sverige. Det som tidigare handlade om ett naturintresse eller ekonomiskt intresse för skogen har före och under pandemin blivit till en bred skara av människor i många olika ålders-/yrkesgrupper som helt enkelt älskar skogen. Människor som är bekymrade över hur vi som land inte stödjer skogens utveckling på ett mer modernt och mognare sätt så att vi alla kan leva i och av skogen. 

I vår nutid kan vi både bruka skogen och ha den kvar på ett klokt sätt om vi bestämmer oss för att det är viktigt. Det är viktigt!

Med vänlig hälsning!

Vi som älskar skogen

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...