Bevara Lilla Fässbergsdalen

Kommentarer

#205

Viktigt att bevara närheten till djur och natur.

Linda Vitell (Mölndal, 2023-09-30)

#217

Jag står bakom alla argument som anges. Vi bor nära och ser både ett rikt djur/naturliv i samspel med mänskligt, socialt nyttjande.

Lovisa Kemi (Mölndal, 2023-10-15)

#218

Alla behöver grön natur med utrymme för vilt nära för att må bra. Åkermark i vår klimatzon är o kommer att bli ännu mer värdefull i framtiden.

Ghita Stenström (Västra Frölunda, 2023-10-15)

#219

Vi behöver behöver behålla denna gröna lunga, ett område som är unikt med sin fina natur, djurliv och härliga promenadstråk. Redan i unga år besökte jag ofta denna underbara plats med mina föräldrar. Här lärde jag mig åka längdskidor. Göteborg och Mölndal förtätas för snabbt och i alldeles för stor utsträckning.

Monica Eriksson (Göteborg , 2023-10-15)

#226

Jag är helt överens med initiativtagarna till detta upprop. Lilla Fässbergsdalen har stora naturvärden och är en omistlig del av Fässbergs by.

Gerhard Bauhr (Mölndal, 2023-10-15)

#228

Orörd natur är bland det viktigaste vi har att värna om, skydda och vårda, särskilt nära staden. Drömmen vore att ha flikar av detta genom hela KBA/Mölndal/GBG och detta uppnås endast genom att låta bli att bebygga PRECIS ALL MARK i närheten av staden.

Helen Soovik (KUNGSBACKA, 2023-10-15)

#229

Det är viktigt att behålla träd och gröna parker och skogar även i städerna. Att det är odlingsbar markt är också viktigt inför framtiden.

Karin Österlin (Göteborg, 2023-10-15)

#230

Njuter ofta av Lilla Fässbergsdalen

John Lundegren (Mölndal, 2023-10-15)

#235

Viktigt att bevara naturen mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka!

Boel Nyman (Göteborg, 2023-10-15)

#237

Sverige har mot FN och EU förbundit sig att verka för biologisk mångfald. Våra lokalpolitiker är skyldiga att implementera detta i beslut. Sammanhängande naturområden är bra livskvalitet. Att exploatera Lilla Fässbergsdalen tillhör det mest idiotiska man kan tänka sig!

Kent Nyman (Hovås, 2023-10-15)

#245

Lilla Fässbergsdalen är ett av få kvarvarande fria ytorna runt Ängårdsbergen.

Svante Wallström (Mölndal , 2023-10-15)

#247

För att bevara den unika känsla av lugn som Änggårdsbergens ger till staden.

Marie Jonsson (Kungsbacka , 2023-10-15)

#248

Det finns så få grönområden i vår närmaste omgivning och det är viktigt både för oss som gillar att promenera och åka skidor där samt alla vilda djur som rör sig inom området.

Jan Swenson (Mölndal , 2023-10-15)

#249

Bor i området och anser att vi behöver behålla detta grönområde.

Charlotte Lyons (Mölndal, 2023-10-15)

#252

Eklanda är extremt tättbebyggt och de få gröna ytor som finns behövs. Vi flyttade till Eklanda pga naturen runt omkring men nu finns nästan inga gröna ytor kvar. Man är helt omringad av industribyggnader och de öppna områden runtomkring har försvunnit mer för varje år. Lilla fässbergsdalen används för rekreation och känslan att komma ut på landet och andas

Marie Blom (Mölndal, 2023-10-15)

#253

Underbart ställe där jag brukar promenera

Maria Alm (Mölndal, 2023-10-15)

#259

Jag och min familj promenerar ofta där och den nära naturen var en stark anledning till att vi valde att bosätta oss i Solängen. Centralt men nära till natur. Det är så Mölndal marknadsför sig, det är därför många väljer att bo här.

Helen Nilsson (Mölndal, 2023-10-15)

#261

Att bevara lilla fässbergs dalen och ej bebygga den.

Annie o Bengt Nyström (Möldal , 2023-10-15)

#263

Jag bor i Mölndal och promenerar ofta i Lilla Fässbergsdalen. Den är en ovärderlig oas, en rikedom. Man ska inte behöva sätta sig i bilen och åka iväg till ett ”friluftsområde”. För oss som bor i bostadsområden i närheten ger denna miljö frid, skönhetsupplevelser och återhämtning. Tas denna lilla oas ifrån oss blir vi så mycket fattigare. Mölndals kommun borde värna de boendes tillgång till natur i närområdet.

Marianne Dalemar (Mölndal, 2023-10-15)

#264

Vi måste bevara detta värdefulla naturområde.

Eric Tinker (Mölndal, 2023-10-15)

#265

Viktigt att bevara natur för djurens skull och historiska värden.

Emelie Mellbrand (Mölndal, 2023-10-15)

#267

Bor själv i Eklanda o älskar denna plats!Instämmer helt med namninsamlingens skapare!

Gunilla Friberg (Mölndal , 2023-10-15)

#273

Att få bevara grönområden o vikten utav att låta naturen vara i ett samhälle där naturkatastrofer avlöser varandra och en plats för både djur o människor
Vi vet bättre 2023

Christin Åkerberg (Mölndal , 2023-10-15)

#274

Vill inte att det byggs på lilla fässbergsdalen

Anders Ward (Mölndal, 2023-10-15)

#283

Vi vill inte ha mer bostäder i Eklanda. Djur och natur måste också värnas om.

Lotta Nyström (Mölndal , 2023-10-15)

#285

Vill bevara så mycket natur som möjligt.
Det måste få finnas grönområde kvar, och inte byggas överallt

Annika Larsson (Mölndal, 2023-10-15)

#286

Jag vill att den här naturens oasen får vara kvar när uppsträssande stadsmiljö ger ingen chans att slappna av utan att åka lång borta.

Irina Ouvarova (Mölndal , 2023-10-15)

#289

Uppenbarligt hot mot biologisk mångfald. Stoppa onödig exploatering!

Lars Nordlund (Öjersjö, 2023-10-15)

#291

Man måste bevara vissa grönområden folk promenerar och får ta del av naturen. Vi måste inte bygga på varenda liten grön yta. Mölndal bygger redan överallt. Ytan mellan Lindhaga och Eklanda används som en grön oas för folk som promenerar, tränar etc.
Det finns dessutom ett rikt djurliv som bör bevaras!

Henrik Liljedahl (Mölndal, 2023-10-15)

#301

Vi behöver våra grönområden.

Sofia Idermark (Mölndal , 2023-10-15)

#302

Våra naturmarker är värdefulla att bevara för framtiden.

Pierre Serck-Hanssen (La Coruna , 2023-10-15)

#307

Njuter av naturen som blir alltmer sällsynt i Mölndal. Tråkigt om den försvinner.

Gunnel Lundegren (Mölndal, 2023-10-15)

#309

jag delar insamlingens tankar

robert olsson (göteborg, 2023-10-15)

#310

Bygghetsen är förödande för naturen.

Ulrika Nielsen (GÖTEBORG, 2023-10-15)

#311

Vi behöver grönområden, inte bara bostäder! Rädda hasselsnoken!

Gunnel-Maria Palmqvist (Mölndal, 2023-10-15)

#317

Vill att Fässbergsdalen inte skall bebyggas utan skall vara naturreservat

Siw Köster (Mölndal, 2023-10-15)

#318

Det är ett fantastiskt naturområde som inte behöver bebyggas. Det har redan skett enorm förtätning i området speciellt med pedagogen park bara ett stenkast bort.

David Bergenholm (Mölndal, 2023-10-15)

#320

Jag vill att grönytan, den stora mellan Axgatan och Eklanda, ska få vara grönyta.

Olof Dahl (Mölndal, 2023-10-15)

#324

Det är viktigt att bevara de grönområden vi har kvar.

Lena Andersson (Mölndal , 2023-10-15)

#328

I den rådande förtätningen av Mölndal och Göteborg är det nödvändigt att bevara naturområden.

Karl Bengtsson (Göteborg, 2023-10-15)

#332

Viktigt med andningshål

Lena Benson (Mölndal , 2023-10-15)

#335

Lilla Fässbergsdalen är den sista länken mellan Änggårdsbergen och andra naturområden. Blir den bebyggd kommer Änggårdsbergen bli omringat och helt avskuret från övriga naturområden. Lilla Fässbergsdalen är en omistlig del av den geografiska helheten och får inte falla offer för den kortsiktiga bygghetsen i Göteborgsområdet. Hur kommer det gå med den biologiska mångfalden ifall Lilla Fässbergsdalen bebyggs? Nej till bebyggelse av Lilla Fässbergsdalen och ja till dess bevarande!!!

Gunnar Fridén (Göteborg, 2023-10-15)

#337

Vi breder ut oss på djurlivets bekostnad. Planeten behöver så många fler arter än människor.

Carina Lygren (Hindås, 2023-10-15)

#340

Älskar denna dalen. Otroligt viktigt och fint naturområde. Låt den vara kvar orörd!!!

Clara Gabrielsson (Mölndal, 2023-10-15)

#341

Jag går ofta promenader och joggingturer där och älskar det landskapet och naturen. Det är så mycket vildliv där och jag ser ofta rådjur och harar. Jag upplever det viktigt att värna om de ställena där vi kan möta naturen och där naturen kan möta oss. Det är redan mycket bebyggelse här runtom så vi kommer ha många nya bostäder här. En av sakerna som lockar till att bo här är just naturen och det vore därför i allas intresse att bevara denna älskade biten natur.

Klara Johansson (Mölndal, 2023-10-15)

#342

Jag vill bevara områdets miljö, Utomhusmiljön främjar barns inlärning, och aktiviteter utomhus. Det är viktigt att närheten till natur och goda möjligheter för lek, umgänge och sociala möten.
Det ökar livskvaliteten och är en av de fina egenskaper vårt område har idag.

Vasilios Vainalis (Mölndal , 2023-10-15)

#345

Jag vill bevara denna fina dal.

Monica Svedberg (Mölndal , 2023-10-15)

#346

Jag tycker det räcker!

Karin Samsson (Askim, 2023-10-15)

#348

Jag växte upp i trakten och önskar att människor och djur fortsatt kan få ha naturen nära

Linda Anderton (Harmånger, 2023-10-15)

#350

Den dalen måste bevaras.

AnnCharlotte Berntsson (Mölndal , 2023-10-15)

#351

Jag vill bevara Lilla färssbergsdalen oexploaterad.

Maria Åkfors (Mölndal, 2023-10-15)

#352

Lilla Fässbergsdalen är en oas i all bebyggelse och trevligt promenadstråk.

Victoria Persson (Mölndal, 2023-10-15)

#353

Snälla bevara någonting till kommande generationer.

Kim Johanson (Kållered, 2023-10-15)

#356

Det måste finnas kvar grönområden i centrala Mölndal för allas skull! Bevara naturen och kulturbygden som finns i Fässberg.

Iréne Gabrielssom (Mölndal, 2023-10-16)

#359

Vi behöver öppna ytor

Martin Köster (Mölndal , 2023-10-16)

#360

Jag vill bevara den lilla del mark av centrala Mölndal som inte är bebyggd. Jag vill också se ett brett stråk för djur att komma in och ut ur Änggårdsbergen.

Martin Brundin (Mölndal, 2023-10-16)

#361

Det måste få finnas några grönområden kvar!

Marie Magnusson (Göteborg , 2023-10-16)

#363

Till vilken nytta ska detta område bebyggas, redan idag nybyggnationer står osålda/ outhyrda. Del av nybyggnationer läggs på is. Vi behöver ha kvar grönområden

Eva Windrot (Mölndal , 2023-10-16)

#364

Jag skriver under då jag helt håller med om att vi bör bevara den a lilla oas.

Petronella Wittung (Askim, 2023-10-16)

#365

Fässbergsdalen ska bevaras

Britt-marie Karrin (Mölndal, 2023-10-16)

#366

Jag vill ha kvar detta lilla fina grönområde som fortfarande finns kvar. Fint promenadområde som minner om hur det en gång såg ut i hela Fässbergsdalen.

Gunilla Setterberg (Mölndal , 2023-10-16)

#368

Jag inte vill att det skall byggas i lilla fässbergsdalen.

Erik Arnesson (Eklanda, 2023-10-16)

#370

Håller med ovan skriven text.

Maria Karaviotis Språng (Göteborg , 2023-10-16)

#376

Jag har rötter i Mölndal så känner för denna sak. Naturen är oerhört viktig särskilt i tätbefolkade områden så att bebygga denna kvarvarande åkermark och skära av Änggårdsbergen verkar slöseri med naturresurser. Bättre förnya andra områden som man gjort i Bifrost.

Ingrid Lindberg (Mölndal, 2023-10-16)

#377

Bevara de gröna o fina områdena

Shant Abraham (Mölndal , 2023-10-16)

#379

Jag vill bevara dalen!

Erica Morgansdotter (Mölndal , 2023-10-16)

#384

Jag motsätter mig byggandet av bostäder på denna åkermark eftersom det är en oas av grönska och landsbygd inklämd mellan motorväg och stad. Totalt unik och en fristad för både djur och oss som bor i området!

Kristin Samsson (Mölndal, 2023-10-16)

#389

Åkermark skall inte bebyggas då det finns hela sisjöområdet som kan användas till småhus ! Vi måste följa EU direktiv om att inte bebygga odlingsbar åkermark som behövs för matproduktion!

Jan-Lennart Carlsson (Mölndal , 2023-10-16)

#394

Jag tycker att lilla Fässbergsdalen har stort värde för de som bor i närheten likväl som djurlivet i området

Linda Ekerljung (Mölndal , 2023-10-17)

#395

Bevara naturen, låt djuren kunna vandra fritt.

Oskar Vall (Göteborg, 2023-10-17)

#397

Vi behöver våra kvarvarande grönområden om utvecklingen ska kunna hålla i längden. Sen är det så vansinnigt trevligt promenadområde också! :)

Sarah Lindau (Mölndal, 2023-10-17)

#398

Jag bor i Lindhaga vid lilla fässbergdalen och är värdet av att behålla området grönt.

Fredrik Påhlman (Mölndal, 2023-10-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...