Vi anger inte! Ett upprop mot den sk angiverilagen från Sveriges kristna och nätverket #rättilltro

Kommentarer

#2

Jag jobbar juridiskt med frågan
Ser att rättssäkerheten inte alltid håller måttet

Urban Widholm (Åre, 2023-09-05)

#3

Risk för större förföljelse

Göran Solsjö (Junsele, 2023-09-05)

#7

Vårt asylsystem är ett lotteri och de papperslösa är människor. Många tas ej emot av sina hemländer
Sverige ska leva upp till Barnkonventionen m.m

Bengt Sjöberg (Filipstad , 2023-09-05)

#10

Jag är inte en gränspolis, jag är en medmänniska!

Nea Mustonen (Laxå, 2023-09-05)

#11

Jag känner några som är verkligen troende och har gett sitt liv till Jesus. De är aktiva i sociala medier i kyrkorna i Sverige men även de är evangelist genom sociala medier mitt persiska folket. en av de skriver och sjunger kristen sång och har olika video som har sprit sig miljontal men ändå de har fått avslag från migrationsverket och domstolen och migrationsverket säger att det är inte farlig de kan tillbaka till Iran fast alla vet att det är död bestraff som väntar på de I Iran på grund av deras tro och deras kristen aktivitet. Migrationsverket har sagt till de att de är inte riktigt troende men min fråga hur de kan se deras hjärta och säga det i en kort tid i mötet. Migrationsverket borde titta på vad kyrkan och pastorer säger om deras tro för att det är pastorer och kyrkans medlemmar som mest träffar de och hör de så de vet om deras tro. Mohammad Naderi, och Rashid Mehri är två exempel som jag kan ta upp.

Roya Sabzizar (Tierp , 2023-09-05)

#13

Varje människa måste få en rättvis prövning, och vi har samma värde var vi än kommer ifrån och var vi än bor!

Marianne Lindmark (Sala, 2023-09-05)

#15

För att vi alla är människor

Rakel Andersson (Sundsvall , 2023-09-05)

#17

En angiverilag är totalt omänsklig och inte rätt i ett demokratiskt land

Ewa Schmidt (Flen, 2023-09-05)

#19

Anser att det är fel att utsätta såväl angivare som angivna detta.

Karin Tillenius Norburg (Danderyd, 2023-09-05)

#20

Orättfärdig lag

Robert Granlof (Lycksele, 2023-09-05)

#21

Jag har själv mött asylsökande som är konvertiter men inte fått uppehållstillstånd i Sverige trots dödshot från familj och andra.
Däremot fått uppehållstillstånd i annat europeiskt land pga risken för förföljelse.

Solveig Gustafsson (Lekeryd+, 2023-09-05)

#22

Omänskligt beteende ! Som kristen så är denna lag ett brott mott mina medmänniskor 3 moseboken :19: 33-34..

roger berggren (Flen, 2023-09-05)

#23

Alla har rätt till sin tro och skydd.

Kerstin Carlzon (Tenhult , 2023-09-05)

#24

Det är fel!

Helena Hemgren (Solna, 2023-09-05)

#25

Som kristen kan jag inte gå med på att ange en annan människa. Migrationsverket borde bli bättre att lyssna på de konvertiter som har funnit en tro på Jesus och inte bli misstrodda och skickas tillbaka till land där tortyr och död förekommer. Jesus värnade om alla människor oavsett bakgrund, hudfärg och det ska vi också göra!

Ulrika Danielsson (Säffle , 2023-09-05)

#30

Jag vägrar delta i angiveri

Jan Wetterstrand (Malmö, 2023-09-05)

#36

Detta är helt fel väg att gå. Se först till att Migrationsverket och domstolar gör fattar beslut som inte är godtyckliga, osäkra eller politiskt styrda.

Kim Brynte (Malmö, 2023-09-05)

#40

Jag vill visa mitt stöd för uppropet och visa mitt avståndstagande från den föreslagna angiverilagen

Johan Paulsson (Nykroppa , 2023-09-05)

#41

Angiverilagen ska stoppas!

Torgil Lyreskog (Bollnäs, 2023-09-05)

#48

Vill stoppa "angiverilagen"

Per-Olov Mattsson (Göteborg, 2023-09-05)

#50

Jag vill inte ha ett angiverisamhälle,

Bengt Sandqvist (Västerås , 2023-09-05)

#52

Som pastor stämmer jag in i beskrivningen.

Lukas Gniste (Katrineholm, 2023-09-05)

#53

Vad blir nästa steg om denna angiverilag beträffande nyanlända går igenom?
Vilka ”folkgrupper” ska anges nästa gång?
Sätt stopp för polariserandet medan tid är.

Madelene Kvarnrud (Lundsbrunn , 2023-09-05)

#57

Jag tänker inte ange någon som söker hjälp i Sverige, varken som privatperson eller yrkesverksam sjuksköterska.

Johan Ernvik (Kristinehamn , 2023-09-05)

#58

Jag vägrar ange skyddsbehövande och deras barn.

Birgitta Anevik (Nu, 2023-09-05)

#61

Jag arbetar i vården och är medmänniska, men ingen gränspolis. Jag håller med om ovanstående punkter.

Anna Blom (Malmö, 2023-09-05)

#63

Det är fullständigt emot min värdegrund.

Ulla Bylund (Härnösand , 2023-09-05)

#64

#viangerinte

Anki Årlén (Gunnarskog, 2023-09-05)

#65

Att personer med genuin tro på Jesus får avslag pga att Migrationsverket inte kan bedöma om en tro är genuin eller inte. Att det tydligen sitter både muslimer och ateister med i beslutsprocessen underlättar inte att avgöra om någons tro är genuin.
Att se att kristna, varav de flesta kommit till tro på Jesus och valt att konvertera från islam under tiden i Sverige, få avslag på sin asylansökan är inte okej. Speciellt när man själv har sett den genuina tro, liv och utövandet en person som är uppvuxen i muslimskt land har till Jesus (Kristna Jesus, Bibelns Jesus.). Personer som lär sig svenska, fixat jobb och har bostad. Skötsam och som vill vara en tillgång i Sverige. Det värsta med beslutet om utvisning, trots överklagande, var att Migrationsverket inte litade på den tro personen har. Det var det värsta.
Tror inte Migrationsverket förstår den förförståelse många kristna blir utsatta för i många länder.

Marie Öhman (Västerås , 2023-09-05)

#66

Denna lag strider mot mänskliga rättigheter!!

Frida Thornell (Sala, 2023-09-05)

#69

Jag anser dels att lagen i sig är fel, men även hur den i ett senare kan komma att inkludera att ange olika som t.ex. kristna, muslimer, HBLTQ eller andra, som man vill ska exkluderas från rättigheter.

Ingemo Jonsäll (Gnarp, 2023-09-05)

#70

Det gäller att nu öppna våra och andras ögon inför det paradigmskifte som är i färd att sänka vårt land till en ohygglig katastrofnivå. Den som tiger nu blir medskyldig!

Märta Berg Strömmare (Alfta, 2023-09-05)

#74

"Att införa ett angiverisystem, som en del av det här kommer tyvärr att skapa en osund relation, mellan medborgare i ett land där man har detta. Det hör inte hemma i Sverige utan är mer något som vi förknippar med länder som Östtyskland eller Nordkorea eller andra auktoritära stater."

Maritha Vilhelmsson (Göteborg, 2023-09-05)

#75

Genom att underteckna godkänner jag att Christian Mölk lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Gul Aga Babaee (Kopparberg , 2023-09-05)

#82

Generellt angiveri för den här typen av status där du inte utövar illegal verksamhet utan är illegal dvs diskvalifcerad för att få vistas i landet är INTE rätt väg att lösa problemet med illegal vistelse. Det urholkar själva grunden för allas vistelse och delaktighet i ett samhälle och hotar själva grunden för ett balanserad och humant samhälle. Grunden måste bygga på så högt förtroende mellan medborgare som möjligt. Annars är vi direkt på ett sluttande plan mot ett samhälle de flesta INTE vill bygga och bo i när de ser vilka oavsiktliga skador det trubbigt redskapet angiveri åsamkar samhällskroppen.

Stefan Englund (Härnösand , 2023-09-05)

#84

Detta inskränker på min frihet

Kristina Larsson (Malmö , 2023-09-05)

#91

Jag vill inte se tystnadsplikten i vård och skola urholkas.
Gör om migrationsverket och dess regelverk enligt Europakonventionen och barnkonventionen och sätt inte muslimer att bedöma konvertitärenden från islam till annan tro då en muslim inte kan vara opartisk i dessa fall och därmed ska anses jävig.

Carina Romero Ugarph (Kalmar, 2023-09-05)

#94

Lagen är vidrig

Mattias Berggren (Vimmerby , 2023-09-05)

#96

Sverige är inte Nazi-tyskland!

Jonas Wennerhult (Hallstahammar , 2023-09-05)

#97

Etiskt fel för mig att i mitt jobb att behöva ange en medmänniska.

Maria Oscarsson (Bankeryd, 2023-09-05)

#99

Aldrig i livet att jag skulle ange någon, vars enda "brott" är att fly från sitt hemland!

Christina Nilsson (Sollefteå, 2023-09-05)

#100

Jesus var också flykting!

Gunilla Wrangstål (Hudiksvall, 2023-09-05)

#103

Detta med angiverilag är en omänsklig och farlig väg att gå för vårt land.

Kenneth Nilsson (Brålanda, 2023-09-05)

#104

Moderaterna vill att 1,4 miljoner offentliganställda ska tvingas att bli angivare. Man slungas i tanken bakåt i tiden till situationen i dåvarande totalitära stater som Sovjetunionen (Josef Stalin), Kina (Mao Zedong) eller USA (Joseph McCarthy ledde häxjakten på kommunister). Regeringen har ingen skam i kroppen längre, ingen heder eller ära heller för den delen. Regeringen gör allt, precis allt, för att få sitta kvar vid makten. Regeringen är ett moraliskt och empatilöst kalhygge. Men snälla, skrota den människofientliga angiverilagen.

Anders Feltenmark (Stockholm, 2023-09-05)

#105

Tycker att ”angiverilagen” tillhör inte ett demokratiskt land.

Marcelo Ayala (Skövde , 2023-09-05)

#106

Jag anser att angiverilagen strider emot min yrkesetik som förskollärare där jag ska värna om varje barn och varje barns rätt till att få en likvärdig pedagogik utbildning i förskolan.
Min uppgift är INTE att jaga de familjer som är som regeringen säger, papperslösa och rapportera dem till myndigheter.
Vi pedagoger inom förskola och skola måste ha vårdnadshavarnas förtroende för att kunna göra ett bra pedagogiskt arbete med alla barn.

Åsa Engwall (Härnösand , 2023-09-05)

#108

Detta förslag är omänskligt och kommer leda till katastrof för många människor.

Jan Nilsson (Kristinehamn , 2023-09-05)

#112

Skriver på: Därför att Angivarlagen kommer att utsätta människor för livsfarliga situationer.

Anne Bylund (Stockholm , 2023-09-05)

#115

Alla människors rätt till tro och trygghet.

Linn Bernberg (Fornåsa, 2023-09-05)

#122

Jag inte vill att angiverilagen blir verklighet.

Maria Gustin Bergström (Tranås, 2023-09-05)

#127

För att jag tycker det är helt fel

Kristian Gustavsson (Skövde, 2023-09-05)

#128

Jag anser att vi med angiveri går in i ett väldigt nedbrytande sätt att vara land och samhälle. Vi passerar en allvarlig gräns som jag inte kommer acceptera

Håkan Axelsson (Norsborg , 2023-09-05)

#131

Jag har en annan människosyn än detta lagförslag innebär. Jag vill inte ha ett samhälle präglat av misstänksamhet.
Människor ska tryggt kunna relatera till vårdgivare och lärare.

Krister Gunnarsson (Heberg , 2023-09-05)

#132

En angiverlilag är helt orättfärdig.

Eva Ragnarsson (Linköping , 2023-09-05)

#134

Karin Johansson

Karin Johansson (Alingsås , 2023-09-05)

#142

Min etiska kompass, mitt samvete utifrån min kristna tro säger att denna lag är emot allt vad jag lärt mig om hir vi ska behandla varandra.

Bert Aaberg (Stockholm , 2023-09-06)

#144

Regeringen vill driva igenom ett orättfärdigt system. Människor riskerar att kastas ut till en osäker framtid.

Per Axéll (Falkenberg, 2023-09-06)

#148

Vi vill inte bli någon utrensningsstat.

Emma-Lena Liljenberg (Hässleholm , 2023-09-06)

#149

Alla har rätt till ett tryggt liv!

Gerda Wendorf (Undersåker, 2023-09-06)

#152

Lagen skulle innebära en ohållbar situation för arbetare som papperslös! Det är omänskligt!

Emelie Arvidson Ejesdotter (Ödeshög, 2023-09-06)

#154

Vi inte ska angiveri i Sverige. Varje myndighet ska ägna sig åt det som de är bäst på, inte att vara polisens förlängda arm.

Kent Revedal (Skå, 2023-09-06)

#161

Jag skriver under på grund av att jag anser angiverilagen helt ovärdig och omänsklig i en demokrati.

Ann Ayala (Skövde, 2023-09-06)

#164

Självklart att skriva på då det för mej känns helt galet det som regeringen och SD nu håller på med.

Börje Sahlén (Tibro, 2023-09-06)

#170

Angiverilagen är totalt orimligt.

Per-Arne Fors (Lycksele , 2023-09-06)

#171

Att ange någon som befinner sig i en utsatt situation och har flytt från sitt hemland, är helt otänkbart för mig!

Stefan Svensson (Hässleholm , 2023-09-06)

#172

Vill inte ha nån angiverilag. Vi ska inte sparka på den som ligger

Margareta sandman (Umeå, 2023-09-06)

#176

Alla människor är lika mycket värda.

Kersti Karlsson (Kåge, 2023-09-06)

#178

Jag står bakom uppropets innehåll! O

Christer Hambre (Sköllersta , 2023-09-06)

#183

Omänskligt, angiverisystem, börjar likna östtyskland

David Klemetz (Alingsås , 2023-09-06)

#186

Jag tycker att det är fel att utvisa människor som riskerar att bli förföljda och kanske till och med dödade i sitt hemland.

Åsa Högberg (Härnösand , 2023-09-06)

#187

Ingen människa är illegal! Etiskt, moraliskt fel. Mot alla FNs konventioner Sverige skrivit under. Barnkonventionen är dessutom lag i vårt land! Jesus sa att vad du har gjort mot en av mina minsta det har du gjort mot mig!

Charlotte Kolm (STHLM, 2023-09-06)

#188

Det är så många liv som förstörs. så många fantastiska människor så får felaktiga beslut. Vi behöver ha medmänsklighet och ta hand om människor!

Sven Ökvist (Vännäs, 2023-09-06)

#191

Som sjukvårdspersonal och medmänniska anser jag att alla människor tryggt ska kunna söka vård när de behöver.

Hanna Askenteg (Linköping , 2023-09-06)

#193

Det här är fel väg att gå.

Isabelle Lång (Hillerstorp , 2023-09-06)

#194

Detta förslag strider mot min värdegrund

Marie Jönsson (Timrå, 2023-09-06)

#195

Jag värnar om de minsta och bland de mest utsatta i samhället. Barns rätt till utbildning och vård står högre än byråkrati. Barmhärtighet före.

Sandra Palm (Manzini , 2023-09-06)

#199

Lagen är inhuman, den strider mot barnkonventionen, mänskliga rättigheter och etiska riktlinjer.

Annalena Sjölund (Älandsbro , 2023-09-06)

#200

Angiveri inte hör hemma i ett civiliserat samhälle som Sverige trots allt fortfarande är.

Mikael Carlsson Kerstell (Borlänge, 2023-09-06)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...