Socialarbetare anger inte. Stoppa Tidöavtalets angiverilag.

Kommentarer

#3

Jag valde inte att jobba med socialt arbete för att skapa rädsla och otrygghet.

Moa Lilja (Lidköping , 2023-09-01)

#6

Sverigedemokraters illasinnade hetsjakt mot papperslösa, flyktingar och asylsökande för tankarna till 1940-talets dödsbehandling av judar, och vi vet vad det ledde till...

Anders Feltenmark (Stockholm, 2023-09-02)

#7

Ingen människa är illegal

Lisa Skog (Malmö, 2023-09-02)

#16

Jag är medmänniska och min profession är att hjälpa utsatta människor!

Mira Strömquist (Stockholm , 2023-09-02)

#20

Jag är socialarbetare, inte gränspolis

Anna Forsström (Sthlm, 2023-09-02)

#22

En angiverilag strider mot mänskliga rättigheter och det som en socialarbetare ska stå för.

Linda Persson (Göteborg, 2023-09-02)

#23

Jag är socialarbetare i själ och hjärta, angiverilagen går emot allt jag står för.

Minna Munther (Stockholm , 2023-09-02)

#25

För att detta skulle rasera det sociala arbetet och människor och barns rätt till liv och hälsa oavsett bakgrund som har stöd i existerande lagar som barnkonventionen socialtjänstlagen och inte minst ur ett rent medmännskligt perspektiv!

Tanja Klason (Stockholm, 2023-09-02)

#26

Som fältarbetare är mitt jobb att skapa relation med ungdomar som andra professionella har svårt att nå samt erbjuda de som behöver stöd det utifrån sina individuella behov. Om det finns en lag som säger att jag ska ange papperslösa så kommer dessa barn och unga inte våga söka stöd hos mig. Det innebär att de som förmodligen behöver mitt stöd som mest kommer hålla sig borta även från kontakt med mig och mina kollegor. En sådan lag gör att man sparkar på människor som redan ligger ner. Barnen, ungdomarna och deras familjer kommer fara väldigt illa pga det! Mitt jobb är att stödja människor, inte straffa. Jag kommer aldrig att ange någon!!

Annie Billingsdal (Göteborg , 2023-09-02)

#29

jag tycker det är fel och inhumant och strider mot min övertygelse

Birgitta Engvall (ALUNDA, 2023-09-02)

#32

Det är emot all yrkesetik och moral att ange utsatta människor. Som socialarbetare kommer jag aldrig nånsin att göra det.

Ida Runge (Genarp , 2023-09-02)

#37

Jag är socionom och vill inte ange någon.

Elin Fröberg (Stockholm, 2023-09-02)

#38

Strider mot mina etiska värderingar

Susanne Olofsson (Stockholm, 2023-09-02)

#40

Tidöavtalet är ett sjukt avtal.

Åsa Andersson (Malmö, 2023-09-02)

#49

Jag inte tänker ange människor från samhällets mest utsatta grupp, som redan lever i rädsla, helt utan skyddsnät. Lycka till att hitta en enda socialarbetare i Sverige som tänker rapportera papperslösa till Migrationsverk eller polis

Kajsa Neverland (Vännäs, 2023-09-02)

#50

Förslaget inte är förenligt med mänskliga rättigheter, barns rättigheter, barnets bästa samt snarare underblåser skuggsamhällen och de faror och utsatthet som ryms inom det.

Caroline Essman (Timrå, 2023-09-02)

#51

Detta är helt emot mänskliga rättigheter. Allas lika värde. Det är helt emot allt jag står för som människa. Jag vill ha ett samhälle där vi har gemenskap och respekt för varandra och värnar om allas
värde. Inte ett samhälle där vi skapar fientlighet och lidande. Med större klyftor och utanförskap som följd.

Ylva Brundin (Härnösand , 2023-09-02)

#56

Jag anser inte att det är vårt uppdrag att ange utsatta människor.

Malin Engström (Stockholm , 2023-09-02)

#57

Jag arbetar utifrån mänskliga rättigheter.

Mawj Pantazakos (Stockholm, 2023-09-02)

#65

Mångårig erfarenhet av socialt arbete och delar de värderingar som anges i socialtjänstlagen

Ulla Johansson (Hudiksvall , 2023-09-02)

#67

Jag är socialarbetare med parlamentariska uppdrag. Ett starkt samhälle bygger på tillit mellan människor och till vårt demokratiska samhälle som respekterar våra mänskliga rättigheter. En angiverilag underminerar vår tillit och är ett första steg mot fler lagar som exkluderar våra medmänniskor, det får inte hända.

leif Åsbrink López (Solna, 2023-09-02)

#72

jag inte tror på lagen

Niclas Klang (Stockholm , 2023-09-02)

#73

Jag är socialarbetare, inte polis.

Anett Hall (Skurup, 2023-09-02)

#83

Jag är socialarbetare. Min funktion i samhället är att stötta dess invånare och arbeta för att jämna ut livsvillkor. Det går emot både min personliga grundmoral, min yrkesetik och själva kärnan i min yrkesroll att ange den som söker stöd. Jag vägrar ange.

Daniella Holmström (Finspång, 2023-09-02)

#89

Ingen människa är illegal.

Hilda Renman (Stockholm , 2023-09-02)

#99

Socialtjänstlagen skall omfatta alla barn som vistas i Sverige.

Sissela Qamar (Stockholm , 2023-09-02)

#123

Som socionom har jag arbetat med flyktingar och papperslösa många år. Det är för mig ofattbart att vi i Sverige kan tänkas gå vidare med denna typ av angiverilagstiftning som kränker barns och människors rätt till ett liv i värdighet, där de inte ens längre ska kunna känna sig trygga i kontakten med socialarbetare.

Sabina Esp (Östersund , 2023-09-02)

#127

Etiska skäl.

abdalnoor Jamil (Göteborg, 2023-09-02)

#128

Jag skriver under i socialarbetarnas namn och anda. Men jag skriver också under utifrån mina värderingar om alla människor lika värde, skydd och rätten till ett värdigt liv, trots svåra omständigheter och levnadsvillkor.// Emma

Emma Pizarro (Göteborg , 2023-09-02)

#130

Som socialarbetare vill jag hjälpa, inte stjälpa människor. Detta går emot allt jag tror på och den grund jag står på. Jag kommer inte vara del av ett angiverisamhälle!

Madeleine Kempe Frantz (Mölndal , 2023-09-02)

#137

Det går inte att bedriva socialt arbete om vi samtidigt ska vara angivare.

Liz Jerbo (Kalmar, 2023-09-02)

#140

Barn och familjer som befinner sig i utsatt situation ska skyddas. Socialarbetare ska inge förtroende och stödja människor det är oförenligt med en angiverilag. Hur är det möjligt att det överhuvudtaget ska utredas om en angiverilag? Regeringen som driver socialpolitiken idag måste ta sitt ansvar och stoppa det här nu. Det skadar vårt land på ett sätt som kommer få katastrofala konsekvenser. Deras politik skapar hög oro och samhällsklimatet hårdnar än mer.

Åsa Rustas (Stockholm, 2023-09-02)

#145

För att jag är socionom å aldrig kommer ange någon!!

Therese Fällgren (Deje, 2023-09-02)

#146

Socialarbetare står upp för människor i utsatthet. Tvärtemot att ange papperslösa är det en grupp vi bör engagera oss mer för.

Lina Börjesson (Göteborg, 2023-09-02)

#150

Tänker inte ange papperslösa!

Jessika Lopez (Götene , 2023-09-02)

#154

Som socialarbetare kommer jag vägra medverka till att vår yrkesetik och en grundpremissen för vårt viktiga arbete kastas under bussen för att regeringen och SD ska kunna gå fram med sin repressiva politik.

Socialtjänst är det yttersta skyddsnätet och som sådant behöver socialtjänsten vara tillgänglig för alla. Det är redan svårt för papperslösa att få stöd och hjälp idag vilket får förödande konsekvenser för människor. Det här är ett steg i helt fel riktning.

Hjalte Lagercrantz (Stockholm , 2023-09-02)

#175

Lagförslaget strider mot etiska principer för det sociala arbetet, mot grundläggande mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Anna Bergman (Västerås, 2023-09-02)

#176

Jag håller med.

Kenneth Innergård (Stockholm , 2023-09-02)

#179

Jag tycker det inte är rätt och inte socionomers arbete att sätta dit folk!

Cecilia Söderholm (Falun, 2023-09-02)

#191

Förslaget strider mot min värdegrund

Sofia Rosenqvist (Älvängen , 2023-09-02)

#193

Det går emot det sociala arbetets etik, det strider mot Socialtjänstlagen och Barnkonventionen.

Linn Jansson (Stockholm, 2023-09-02)

#196

Jag anser att alla barn skall ha rätt till skolgång och sjukvård

Stefan Gullholm (Göteborg , 2023-09-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...