Upprop för rätten att välja äldreboende i Göteborg!

Kommentarer

#1

Valfriheten måste värnas och det ska vara en självklarhet för de äldre att själva välja boende.

Karolina Eriksson (Karlstad, 2023-08-25)

#3

Äldre som behöver omsorg ska ha rätt att välja var de vill bo på samma sätt som vi andra kan välja vårt boende.

Eva Ternström (Stockholm, 2023-08-25)

#6

Göteborgs stad säger sig följa WHOs äldredirektiv. Det innebär att man skall ha lika mycket valfrihet när man äldre som när man är ung. Beslutet går tvärs emot det!

Marie Björkman (Göteborg, 2023-08-25)

#7

Står upp för de äldre i samhället. Borde vara en självklarhet med rätten till att välja vart man vill bosätta sig. Önskar de äldre ett privat äldreboende så ska de få det. Förminskning och kränkande att så är inte fallet idag. En ändring behöver ske omgående.

Linda Berntsson (Göteborg , 2023-08-25)

#10

Låt våra äldre själva få välja var de vill bo!
LOV, lagen om valfrihet.... låt den valfriheten inkludera även de som vill välja en privat aktör.... På ålderns höst måste man få ha rätt till självbestämmande...

Besa Möller (Halmstad , 2023-08-25)

#11

En självklarhet att få välja sitt eget boende.

Niclas Holmberg (Karlstad, 2023-08-25)

#12

Jag tycker valfriheten är viktig för alla!
De äldre måste få behålla sin valfrihet!!!
Skandal om detta begränsas.

Susanne Eriksson (Karlstad , 2023-08-25)

#15

Den självklara rätten för äldre att få välja

Annika Hegardt (Västra Frölunda, 2023-08-26)

#17

Jag tycker det är viktigt att äldre och dess närstående ska ha rätt att själva välja äldreboende.

De har betalat skatt i hela sitt liv och förtjänar att själva välja om de har behov (biståndsbeslut) - det ska inte vara upp till någon annan!

Marcus Lövnord (Stockholm, 2023-08-26)

#18

Valfrihet är en mänsklig rättighet och inte något som ska portioneras ut.

Roy Sundvall (Stockholm , 2023-08-26)

#19

Jag skriver under för allas rätt att välja det boende de önskar spendera sin sista tid i livet på. Att spendera sina sin sista tid utan valfrihet ger ingen värdighet. För ett värdigt liv med bästa kvalitet låt våra äldre få välja själva.

Amanda Arvidsson (Göteborg , 2023-08-26)

#20

Politikerna skall inte välja åt medborgarna.
Det måste finnas valfrihet i vård skola och omsorg. Man får välja skola och vård i Göteborg. Varför inte äldreomsorg? Obegripligt.

Joel Hegardt (Göteborg , 2023-08-26)

#23

Man ska få välja

Judith Pettersson (Kungsbacka , 2023-08-26)

#27

Jag vill att äldre skall få välja äldreboende.

Linda Gibson (Göteborg , 2023-08-26)

#28

Jag skriver under för att det skall vara självklart att kunna välja äldreboende i Göteborg!

Kenneth Järbratt (Göteborg, 2023-08-26)

#31

Det absolut självklara för alla!!

Rino Wennerholm (41125, 2023-08-26)

#32

Självklart ska man få välja sin sista boplats i livet!

Louise Drake (Göteborg, 2023-08-26)

#34

Jag skriver under för att jag tycker, det skall vara en självklarhet att man skall få välja på vilket boende man själv vill vara. Det skall absolut inte någon annan ha rätten till att bestämma det är paradoxalt.

Lucia Sonar (Göteborg, 2023-08-26)

#39

Alla måste ha rätt att välja var man vill bo ingen ska kunna bestämma för dig.

Merishah Qela (Torslanda , 2023-08-27)

#41

Hemskt, ovärdigt att inte själv få välja boende.

Carolina Montes (Göteborg , 2023-08-27)

#42

Jag själv skulle vilja välja äldreboende den dagen det eventuellt blir aktuellt. Jag vill även att mina föräldrar ska kunna välja själva!

Petra Lindhe (Stockholm, 2023-08-27)

#43

Jag själv vill kunna välja när jag bli gammal

Eke Zetterqvist (Täby, 2023-08-28)

#44

Då jag tycker att varje person själv skall kunna välja hur och var dom bor när man blir äldre. Helt galet att man skall bli tvingad till att ta ett boende man ej önskar. Som att jag skulle bli tvingad till att bo på ett ställe jag ej vill bo på.

Pia Kjellbom (Göteborg, 2023-08-28)

#45

Det är viktigt för mig att äldre har rätt att välja hur de ska bo. Det är viktigt för mig att äldre vad bra livskvalitet och boendet är en stor del av den.

Sheri Sylejmani (Malmö, 2023-08-28)

#48

Äldreboende är för de flesta sista boende och de har rätt att välja var ska de bo den sista tiden i deras liv.

Corina Caus (Kode, 2023-08-28)

#51

Valfrihet är en självklarhet

ulrika engdahl (Stockholm, 2023-08-28)

#52

Rätten att välja har ingen övre åldersgräns, självklart måste äldre få välja var de vill tillbringa sin sista tid i livet.

Stefan Svanström (Stockholm, 2023-08-28)

#53

Att alla äldre ska få bo där man vill!!!!!

Ia Franzèn (Göteborg , 2023-08-28)

#55

Alla ska välja fritt

Reza Rezai (Göteborg , 2023-08-28)

#57

Har en del kunder som vill flytta till oss på attendo postflyget och gång på gång får de avslag. Äldreboende ligger nära deras barn och den miljö de är vana vid.

Lamia Johnsson khallafi (Göteborg , 2023-08-28)

#60

Det är så fel att man efter ett helt arbetsliv inte får välja var min vill vara den sista tiden..

Mikael Falkenström (Göteborc, 2023-08-28)

#63

Idag har varje individ rätt att välja inom vården ( sjukhuset där man vill t. ex. operera sig, man väljer vilken vårdcentral man ska lusta sig på, man väljer mellan privata och offentliga vårdutförare)då är det helt logisk och normal att som gammal kina välja var man vill tillbringa sista tid i livet

Emica Silow (Lund, 2023-08-28)

#64

Jag tycker att det är en självklarhet att få välja det boende som man önskar att flytta till, oavsett orsak. Att lämna hemmet är ett svårt beslut att fatta. Och om man inte vet vart man ska bo när man väl fattat beslutet tror jag skapar oro och ångest.

Eva Svensson (Ängelholm, 2023-08-28)

#65

Alla ska få möjlighet att välja boende själv efter önskemål, tex närhet till anhöriga el sin tidigare bostad!

Cecilia Reitersjö (Växjö, 2023-08-28)

#68

En självklarhet att alla skall kunna göra fria livsval. Det innefattar i synnerhet de äldre som är beroende av trygghet i närhet till nära & kära och en vård & omsorg som är anpassad till individens totala behov.

Patrick Dalquist (Göteborg, 2023-08-28)

#69

Man ska ha rätt att välja vilket boende man vill bo på.

Rebecka Ydhag (Göteborg, 2023-08-28)

#70

Dummaste förslaget jag hört!

Ljubica Petrovska (Malmö, 2023-08-28)

#73

Det är viktigt med valfrihet i det samhälle vi lever i. Varför begränsa människors handlingsutrymme den sista tiden i livet?

Erika Emricksdotter Asp (Helsingborg, 2023-08-28)

#75

Jag tycker det är självklart att alla skall få välja utförare.

Hasse Lehto (GÄVLE , 2023-08-28)

#76

Av det självklara,att alla äldre bör få ha sin valfrihet !

Johanna Sahlin (Göteborg, 2023-08-28)

#78

Jag tycker att det är en självklarhet att man som äldre ska få välja sitt boende själv.

Sandra Wallgren (Göteborg , 2023-08-28)

#79

Alla ska ha rätt att välja.

Christian Kjellkvist (Göteborg , 2023-08-28)

#81

Alla får välja var man ska bo

Malgorzata Kjellbom (Göteborg , 2023-08-29)

#83

Jag vill att äldre skall ha rätten att själva få välja sitt äldreboende

Maija Uusimaki (Göteborg, 2023-08-29)

#87

Varför skall kommunen begränsa denna valmöjlighet. Vi lever väl i en demokrati där vi har rätt till medbestämmande. Fråga alla invånare i GBG över 55 om de vill kunna välja själv eller bli begränsade.

Rosie Carlberg (Billdal, 2023-08-29)

#89

Man måste få bestämma var man vill ha sitt boende. Det gör man ju hela sitt vuxna liv.

Vera Stojanovska (Malmö, 2023-08-29)

#90

Valfrihet bör vara tillgängligt för alla

Mikaela Lundqvist (Österskär , 2023-08-29)

#94

Jag anser att man ska kunna få välja äldreboende 😊

Jonna Boubli (Gothenburg , 2023-08-29)

#97

Bra förlag

Jan Izikowitz (Göteborg , 2023-08-29)

#99

Jag är av judisk börd och oroar mig att jag inte får bo på Judiska hemmet i Guldheden när det blir dags.

Dan Fibert (Göteborg , 2023-08-29)

#101

Caroline Ay

Caroline Ay (Göteborg , 2023-08-29)

#102

I ett liberalt samhälle skall det finnas valfrihet!

Göran Moser (Gothenburg, 2023-08-29)

#103

Jag anser att valfrihet är en rättighet våra äldre skall ha.

David Pagrotsky (Göteborg, 2023-08-29)

#106

Jag vill ha valfritt att välja.

Kristina Jonsson (Göteborg, 2023-08-29)

#111

Möjligheten att välja sin bostad bör vara oberoende av ålder.

Markus Kärrbrand (Göteborg, 2023-08-29)

#112

Alla skall ha rätten att välja vart man vill bo, även om man råkar bli äldre och har behov av omsorg!

Anneli Njie (Göteborg , 2023-08-29)

#113

Jag skriver under p g a att privata leverantörer i olika former bidrar till att skapa en äldreomsorg som levererar ett tydligt koncept - där möjligheterna att pröva olika arbetssätt och metoder kan genomföras på annat sätt än inom ramarna för Kommunalverksamhet.

kim jering (göteborg, 2023-08-29)

#114

Jag jobbar inom äldreomsorg och vet hur viktigt för boende är att kunna bo där de vill.

Indira Delic (Göteborg, 2023-08-29)

#118

Alla måste få välja själva. Inte politikerna skall bestämma över våra gamlingar

Peter Davin (Landvetter, 2023-08-29)

#120

Livet blir tråkigare utan valfrihet och de som missköter sig får veta det iom att de inte får särskilt många hyresgäster.

Eva Persson (Göteborg, 2023-08-29)

#122

Det är viktigt att ha valfrihet.

Per Mind (Göteborg, 2023-08-29)

#123

Alla människor har rätt att välja själva var de vill bo!

vanessa Wallin (Götp, 2023-08-29)

#125

Det är otroligt viktigt att man får välja det äldreboende man vill ha, både som boende samt anhörig!

Ann-Christine Lundahl (Torslanda, 2023-08-29)

#126

Valfrihet för Göteborgs äldre.

Leif Liebermann (Lindome, 2023-08-29)

#127

Jag är för valfrihet

Danuta Ciasnocha (Göteborg, 2023-08-29)

#129

En självklarhet att som äldre få välja var man ska bo, enligt min mening.

Sofia Forss (Södertälje , 2023-08-29)

#133

Att våra äldre själva valfritt ska få välja vilket boende de vill tillbringa sina sista år, bör enligt min mening vara en självklarhet!

Janet Useinovska (Malmö, 2023-08-29)

#134

Stöttar valfrihet

Björn Oxe (Göteborg, 2023-08-29)

#141

Äldre skall ha rätt till valfrihet och vördiga boenden i slutet av sitt liv

Helene Giaina (Göteborg , 2023-08-29)

#144

Alla har rätt att välja sin utförare av omsorg

Malin Brette (Västerås , 2023-08-29)

#145

Mänsklig rätt att kunna välja var man vill bo som äldre

Elisabeth Palm (Mölndal, 2023-08-30)

#146

Möjligheten till valfrihet måste finnas!

Christina Grell (Katrineholm, 2023-08-30)

#147

Det är en skam att äldre omyndigförklaras av Göteborg. Givetvis måste också äldre gå bestämma själva över sina liv!

Thomas Wolff (Göteborg, 2023-08-30)

#149

Alla ska ha rätten till en värdig äldreomsorg

Sofia Johnsson (Göteborg, 2023-08-30)

#150

Tycker alla ska ha rätt att välja var de vill bo

Rebecca Lindqvist (Göteborg , 2023-08-30)

#151

Jag skriver under för rätten att man ska få välja fritt till vilket boende man vill till

Simon Zyskind (Göteborg , 2023-08-30)

#152

Jag skriver under på grund av att alla människor bör få välja vart de skall bo!

Aline Larsson (Göteborg, 2023-08-30)

#153

De som behöver ett boende ska ha valfrihet att välja ett boende som är nära deras anhöriga, vänner och hemvist sen gammalt.

Lise-Lotte Haglund (Fjärås , 2023-08-30)

#155

Att boende ska komma till det boende de vill

Mirjana Alisic (Göteborg , 2023-08-30)

#157

Jag har en anhörig som är i den situationen. Tänker även på mitt eget åldrande.

Elisabet Blumenfeld Larsson (Göteborg , 2023-08-30)

#158

Har en anhörig som det är aktuellt för! Vill själv välja när det är aktuellt för mig.

Stig-Olov Larsson (Göteborg, 2023-08-30)

#159

Jag skriver under på grund av att det är rätt att vi äldre ska få välja vårt boende. Dessutom har jag ansökt att få bo hos Attendo på grund av sjukdom.

Gunilla Andersson (Göteborg , 2023-08-30)

#161

Det är väl rimligt att även äldre människor ska få välja själva vart dom vill bo någonstans även fast man behöver ha hjälp i vardagen. Alla andra människor i våra kommuner har den valfriheten.

Susanne Aspbäck (Göteborg, 2023-08-30)

#162

Jag tycker att vi ska ha den möjligheten

Niklas Nyberg (Göteborg , 2023-08-30)

#164

Den fria viljan och det fria valet för att kunna påverka sin åsikt är det en av de viktigaste sakerna vi har i Sverige för att få kalla oss ett demokratiskt land. Jag anser att alla ska ha rätt till fritt vårdval oavsett myndig ålder, kön eller etnicitet. När jag själv en dag plötligt förlorar kontroll över min hälsa vill jag kunna behålla åtminstone kontrollen av att välja själv, var jag ska få min vård någonstans. Detta oavsett om vården tillhör en kommunal eller privat verksamhet.

Estelle Boccara (Göteborg , 2023-08-30)

#167

Självklart ska även äldre få välja var de vill bo.

Ingela Nilsson (Torslanda, 2023-08-30)

#174

Min pappa (79 år) vill in på ett privat boende i Fiskebäck men får ej och bor kvar ensam i sitt hus tills vidare.

Stephen Sjöstedt (Västra Frölunda, 2023-08-30)

#176

Jag tycker att det är viktigt att själv välja boende när man blir äldre

Allan Stutzinsky (Göteborg, 2023-08-30)

#178

Alla, inte bara några, har rätt att välja sin omsorg!

Karin Roslund (Gävle, 2023-08-30)

#179

Äldre ska respekteras och bli hörda, de ska själva få välja var man vill bo.

Maarit Patama (Göteborg, Västra Götalands län, 2023-08-30)

#180

,

Margareta Hallbäck (Göteborg, 2023-08-30)

#181

Självklart ska man kunna välja.

Sandra Thörnqvist (Göteborg , 2023-08-30)

#185

För att det är det enda rätta tr göra, dö för skriver jag under.

Emma Formgren (VÄSTRA FRÖLUNDA, 2023-08-30)

#187

Som samhälle ska vi fortsätta att skapa möjlighet för individs val, och boende är en fundamental rättighet. Vi ska sträva att hitta olika former av äldreboende, inkluderat privata former.

Stefan Säfsten (Göteborg , 2023-08-30)

#189

Vi ska ha rätt till att fritt få välja äldreboende

Sven Sanden (Mölndal, 2023-08-30)

#197

Jag tycker att de äldre ska ha rätt och välja boende där de känner trygghet. Inte bara till boendet men också en trygghet att ha möjligheten att ha nära och kära i närheten.

Johanna Forsberg (Göteborg , 2023-08-31)

#198

Mänskligheten att få välja bostad.

Lena Abrahamsson (Olofstorps , 2023-08-31)

#200

Som gammal ska du få välja själv var du vill bo. Närstående bör hjälpa dementa eller sjuka som inte kan välja själv att kunna bo så nära sina närstående som möjligt. Det är en äldres rättigheter.

Gilda Liljeblad Koornstra (Göteborg , 2023-08-31)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...