Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#809

Det är en självklarhet, vi ska stå för öppenhet och bildning inte för angiveri!

Catarina Walles (Malmö, 2023-05-25)

#811

Vill värna om demokrati och medmänsklighet i min yrkesroll.

Julia Heedman (Kungälv, 2023-05-25)

#818

Biblioteken är en fredad zon och en oas för alla!!

Anita Harning (Örnsköldsvik, 2023-05-25)

#822

Jag säger hellre upp mig än anger papperslösa.

Fia Lien (Stockholm , 2023-05-25)

#823

Som humanist vill jag hjälpa och stötta människor i nöd och på flykt. Då kan jag inte vara angivare.

Lizzie Karlsson (Örebro , 2023-05-25)

#824

Angiveri är ingenting för ett modernt samhälle

Mona Bäckström (Örnsköldsvik , 2023-05-25)

#826

Därför att jag tycker att det är ett helt befängt förslag som inte hör hemma i en demokratisk nation.

Kristin Olsson (Lindome, 2023-05-25)

#827

Alla ska känna sig välkomna till biblioteket, utan att vara rädda för att bli angivna.

Ulrika von Knorring (Ramnäs , 2023-05-25)

#836

Jag är mkt orolig över bibliotekens, kulturens och folkbildningens nedmontering i Tidöavtalet

Kerstin Hill Svensson (Västerås, 2023-05-25)

#839

Angiveri hör ABSOLUT INTE hemma på våra fantastiska bibliotek - och står inte i en bibliotekaries arbetsbeskrivning!

Birgitta Jacobson (Umeå , 2023-05-25)

#841

Jag skriver under för jag tycker det är ett orimligt och omänskligt förslag!

Chatarina Söderholm (Alingsås , 2023-05-25)

#843

Det här är oacceptabelt

Eva Eckerman (Luleå, 2023-05-25)

#846

Självklart !

Ewa Nyberg (Lund , 2023-05-25)

#853

Angiveri i alla former är högst opassande

Suzanne Jenner (Stockholm , 2023-05-25)

#854

Jag inte vill ha en polis- och angivarstat

Mats Linde (Linköping, 2023-05-25)

#856

Jag vägrar bli angivare!

Petra Hansson (Hägersten , 2023-05-25)

#864

Det anstår inte en äkta demokrati att inrätta angiverilagar. Det här är nästa steg mot ren fascism och det är vidrigt att vi har politiker i riksdag och regering som anser att detta är rimligt.

Susanna Nilsson (Göteborg, 2023-05-25)

#866

Jag vill inte bo i ett land där människor inte får visa empati utan tvingas till angiveri.

Christel Andersson (Veberöd , 2023-05-25)

#868

Jag instämmer helt enkelt.

Birgitta Johnsen (Östhammar , 2023-05-25)

#870

Det är så otroligt fel.

Erica Engdahl (Växjö , 2023-05-25)

#873

Absolut inte förenligt med bibliotekarierollen. Vår uppgift är att informera inte ange.

Brita Lodén (LINKÖPING, 2023-05-25)

#875

Jag anser att det är förkastligt att ett sånt här förslag ens ligger på agendan! Biblioteken ska vara till för alla och stå utanför myndighetskrav, speciellt med tanke på bibliotekslagen och att biblioteket är en trygg plats för så många människor som är utsatta i samhället.

Elin Sköld (Ängelholm, 2023-05-25)

#882

Stoppa förslaget om anmälningsplikt!

A*****i D*******n (Göteborg , 2023-05-25)

#883

Det är ett ytterst inhumant förslag. ALLA har rätt till fri tillgång till information, kultur och litteratur.

Susanne Johansson (Malmö, 2023-05-25)

#886

Att uppmana till angiveri är helt fruktansvärt och ska inte existera i ett demokratiskt samhälle.

Gigi Marko (Malmö, 2023-05-25)

#894

Bibliotekslagens grundparagraf[2] anger att /.../Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla/.../.
Inga krav på medborgarskap, permanent bosättning, etnisk eller annan tillhörighet.

Katarina Petersson (Visby , 2023-05-25)

#896

Ingen är illegitim

Lars Ilshammar (Stockholm, 2023-05-25)

#897

Att det är oetiskt.

Nina Stigsdotter Benitez (Växjö, 2023-05-25)

#901

Tillgång till information via bibliotek är en demokratisk rättighet och skall inte tas ifrån dem som kan behöva detta mest av alla. Alla ska vara välkomna till våra bibliotek utan rädsla för angiveri.

Ylva Tindberg (Strängnäs , 2023-05-25)

#906

Jag vill inte ha ett omänskligt angiverisamhälle!

Mona Hansson (Falun, 2023-05-25)

#910

Jag vill ta emot alla besökare förutsättningslöst och försöka hjälpa dem med det som de behöver, inte bli uppmanad att anmäla någon som eventuellt kan vara utan papper.

Martina Tillbom (Nacka, 2023-05-25)

#912

Jag vill inte bidra till att urholka vår demokrati.

Ann-Louise Jonsson (Vetlanda, 2023-05-25)

#915

Anmälningsplikten är ett angrepp på vårt öppna demokratiska samhälle och ett hot mot människor som redan är utsatta och rädda.

Åke Lindholm (Stockholm, 2023-05-25)

#919

Angiveri hör inte hemma i en demokrati

Adriaan Gudmundsson (Stockholm, 2023-05-25)

#923

För att jag håller med er

Robin Magnusson (Malmö , 2023-05-25)

#924

Angiveri hör inte hemma i en demokrati.

Maria Lundberg (Vännäs, 2023-05-25)

#925

Jag skriver under därför att förslaget strider mot bibliotekslagen, för att det skulle bli förödande för en stor del av bibliotekets användare och för att förslaget strider mot mina personliga värderingar och människosyn.

Louise Karlsson (Dalby, 2023-05-25)

#926

Angiveriverksamhet hör inte hemma på bibliotek , biblioteken är till för alla.

Eva Rosendahl (Göteborg, 2023-05-25)

#930

En jämlikhet och tillgänglighetsfråga.

Maria Sewerin (Stockholm, 2023-05-25)

#932

Biblioteken ska värna om demokratiska priniper om informationsförsörjning till alla

Kristin Olofsson (Göteborg, 2023-05-25)

#933

Jag tycker att det är fel att vi ska börja ange människor. Och de utsatta blir ännu mer utsatta.

Annika Berglund (Boden, 2023-05-25)

#938

Förslaget går emot mina grundläggande värderingar gällande demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en skam för vårt land.

Anette Lundgren (Malmö, 2023-05-25)

#939

Jag skriver under för att det är en självklarhet att jag aldrig skulle ange någon.

Karin Engqvist (Borås, 2023-05-25)

#941

Anmälningsplikten måste stoppas

Lena Wester (Stockholm, 2023-05-25)

#944

Detta är kvalificerat nonsens o inget som hör hemma i ett demokratiskt rättssamhälle!!!

Elisabet Fridmar (Göteborg , 2023-05-25)

#945

Inhuman tanke

Inga Olson (Falun, 2023-05-25)

#947

Biblioteket ska finnas till för alla, oavsett vem du är. Vi bibliotekarier ska inte ägna oss åt angiveri.

Erica Bäckström (Stockholm , 2023-05-25)

#952

Det strider mot bibliotekslagen och bibliotekarier kan inte vara skyldiga till angiveri.

Helena Agnemar (Vadstena, 2023-05-25)

#956

Vad är näst? Kvinnor som vill göra abort?

di Gleria Sonja (Stockholm, 2023-05-25)

#957

Jag vill inte ha ett Hitler-samhälle där människor på flykt inte ska kunna visa sig utan att vara rädda, eller där folk ska tvingas till angiveri. 1800-talsfasoner, SDs verk.

Helén Niklasson Högberg (Visby, 2023-05-25)

#959

Detta förslag är inte förenligt med bibliotekslagen. Det är också ett hot mot medmänsklighet och demokrati. Det skapar ett samhälle som skiljer ut människor på ett vidrigt sätt!

Ingela Vanberg (Västerås , 2023-05-25)

#963

Jag anser det skamligt och fel att se anmälningsplikt i en folklig demokrati, inte minst i en så allmänriktad institution som biblioteken.

Christian Wells (Djurås, 2023-05-25)

#965

Rasism hör inte hemma någonstans, framförallt inte i varma rum och litteraturens värld.

Sanna Gerbrand (Uppsala, 2023-05-25)

#966

Bibliotek är en fristad och ska vara en trygg plats för alla. Fruktansvärt med angiveri.

Kristin Nilsson (Halmstad, 2023-05-26)

#968

Bibliotikarier, service- och omvårdsyrken ska inte övervaka eller ange. De ska utbilda, bemöta, hjälpa och vårda.

Kristina Eriksson (Kiruna, 2023-05-26)

#973

Anmälningsplikten är inte förenligt med vårt uppdrag. Som det uttrycks i bibliotekslagen så är biblioteket till för alla. Det står inte att biblioteket bara ska vara till för svenska medborgare. Det handlar väldigt lite om vad vi som bibliotikarier tycker utan snarare är det en funktion av biblioteken som inte fungerar om det här förslaget går igenom.

Tommy Bildström (Nordmaling , 2023-05-26)

#976

Värna demokratin och utsatta människors rätt till skydd.

Karin Boëthius (Sköldinge, 2023-05-26)

#978

Angiverilagar hör inte hemma i en demokrati

Michael Björm (Malmö, 2023-05-26)

#979

Bibliotek är en demokratisk institution, tillgänglig för alla.

Tobias Skog Tietz (Stockholm , 2023-05-26)

#982

Angiveri har inget på bibliotek att göra!

Christophe Contassot (Trelleborg , 2023-05-26)

#983

Jag vägrar att bli ett redskap för ett nynazistiskt parti och deras marionettregering.

Rebecca Ågren (Kristianstad , 2023-05-26)

#990

Det är förfärligt med angiveri, jag vill inte ha det i mitt land!

Louice Johansen (Göteborg , 2023-05-26)

#991

Att ange en utsatt människa i nöd strider mot varenda cell i min kropp, det har inget att göra med att jag är bibliotekarie; jag är medmänniska.

Karin Martinsson Stattin (Årsta, 2023-05-26)

#993

Det är mot bibliotekslagen och mot bibliotekariens uppdrag att fråga användare om med vilken rätt de besöker oss och ange dem.
Jag kommer ALDRIG att göra detta och det kommer aldrig att gå kontrollera om jag bryter mot anmälningsplikten.

Erik Hugosson (stockholm, 2023-05-26)