Nej till nedsläckningen av landsbygden i Tierps kommun!

Kommentarer

#3

Jag både har bostad och mitt företag på landsbygden utanför Tierp. Vill inte att belysning ska släckas ner. Anser även att små barn inte ska behöva känna sig mörkrädda tex när dom står och väntar på bussen! Eller att brottsligheten ska öka genom nedsläckningen tex inbrott och liknande.

Jonna Lundholm (Tierp , 2023-03-13)

#9

Att ta bort existerande belysning när det snarare behövs MER är vansinne!!

Ellinor Elofsson-Åkerblom (Örbyhus, 2023-03-14)

#10

Vi behöver gatubelysningen.i Myrbyn

Marju Kahinsalo (Tierp, 2023-03-14)

#11

Bor på landsbygden

Lars Persson (Tierp , 2023-03-14)

#12

Det måste finnas belysning det är 2023 trots allt.

Marie Sivertsdotter Larsson (Tierp, 2023-03-14)

#13

Jag bor själv på landsbygden

Fransén Jimmy (Tierp, 2023-03-14)

#14

Jag anser att vi på landsbygden för trygghet och säkerhet är lika mycket beroende av gatubelysning som de boende i Tierp.

Kjell Johansson (Månkarbo, 2023-03-14)

#15

Jag vill kunna gå utmed min väg även under d n mörka delen av året

Carina Schenk (Tierp , 2023-03-14)

#16

Utan belysningen kommer det blir mycket mer osäkert att bo i byarna...

Anna Johansson (Månkarbo, 2023-03-14)

#17

Vill ha lysande landsbygd.

Björn Pedersen (Sandby, 2023-03-14)

#18

Bor på landet (Sätra) och vill självklart ha belysning.

Yvonne Sixten (Tierp, 2023-03-14)

#19

Det är så tröttsamt att inne i städerna och större samhällen får det kosta men inte när mannkommer utanför dessa

Peter vahlqvist (Björklinge, 2023-03-14)

#20

Jag är själv från en liten by på landsbygden som kommunen (inte Tierp) har blundat för i många år. Kommuner måste prioritera samtliga invånare, inte bara de i tätorterna.

Erik Alvner (Uppsala, 2023-03-15)

#21

Har själv torp utanför Tierp där barn tvingas ta sig fram på smala, isiga och kolmörka vägar för att ta sig till skolbussen eller hälsa på kamrater.

Eva Åström (Stockholm, 2023-03-15)

#22

Lyset behövs så länge folk bor utanför samhällena!!!
Lika självklart för dom som bor i Tierp och får belysning.

Susanne Fransen (Örbyhus, 2023-03-15)

#23

Jag skriver på för att jag tycker att vi betalar alla lika mycket i skatt

Roger Lindqvist (SÖderfors, 2023-03-15)

#25

Man ska känna sig någotsånär trygg när det är mörkt

Marie Byraeus (Tierp, 2023-03-16)

#26

Jag vill värna landsbygden

Per-Gunnar Wahlgren (Lövstabruk, 2023-03-16)

#27

Jag motsätter mig nedsläckning och är för en utvidgning av belysta områden i villa samhällen och offentlig miljö i stort. Snåla inte på belysning sätt upp led ljus för att minska elkostnaden

Håkan Fransén (Örbyhus, 2023-03-16)

#31

Hela Snatraby (genväg till södra delen av Karlholmsbruk) drabbas om förslaget går igenom.

Tage Boström (Karlholmsbruk , 2023-03-22)

#32

Släck ned varannan stolpe i städerna istället. Där finns ändå skyltfönster, neon och trafik som lyser upp.
Vi andra på landsbygden ska väl inte behöva leva i undantagstillstånd.

Eva von Heincz (Hållnäs, 2023-03-24)

#34

För att vi bor med barn längs en mindre landsväg som är mycket trafikerad, hastighetsbegränsningen är satt till 70 (borde vara 40). Många kör väldigt fort och incidenter har varit på väg att hända. Släcks belysningen så kommer det absolut hända en allvarlig olycka.

Jari Bielkmyr (Yvre 122, 2023-05-16)

#35

Bor redan i mörker men skulle önska en lampa vid skolbussens stolpe

Jessica Ponthan (Tobo, 2023-06-19)

#36

Orättvisan att det sätts upp hundratals tillsynes helt onödiga gatlampor in mot de större tätorterna när sedan de mindre byarna inte prioriteras alls.

Christofer Larsson (Prästarby, 2023-06-19)

#40

Lampor får ej släckas det är otryckt

RoseMarie Wassberg Joons (Mockfjärd , 2023-07-02)

#41

Idioti! Makalöst idiotiskt….😡

Lars Frisell (O, 2023-07-02)

#42

Jag skriver under som protest emot att landsbygden nedmonteras. Det har funnits belysning här runt Snatra vägskäl, Rävnäsvägen och efter 76an mot Boholmen i hela mitt liv, 60 år.
Viktigt med belysning när barn, ungdom och äldre ska gå till busshållplatser efter 80 km/h väg där bilarna kör fort, och det kör långtradare. Lampor från 76an via Snatrabodvägen, samt till Snatra brygga är också nedläggningshotade. De behöver få vara kvar. Det är fast boende i sommarstugor i området också och vi vill att människor ska trivas, och att området skall utvecklas i positiv riktning.

Helene E. Lantz (Karlholmsbruk, 2023-07-03)

#43

Det är åt helvete å släcka här släck i tätorten med

Hans Wallin (Tierp, 2023-07-03)

#45

Jag bor på tierps landsbygd

Olof Stenström (Tierp, 2023-07-03)

#47

Jag vill inte att belysningen på landbygden ska avvecklas.

Viktor Melin (Tierp, 2023-07-03)

#48

Varför vi på landsbygden ska drabbas fattar jag inte. Det finns mycket annat som kommunen kan spara på.

Kurt Årman (Tierp , 2023-07-03)

#51

Anser att kommunen bör behandla alla medborgare lika, och inte diskriminera landsbygden med nedsläckning, på vissa stälen strax utanför Tierp cykelvägen mot Tolfta, har man ju verkligen satt upp många ljuspunkter. Detta att fortsätta nedsläckning är fel väg i tider med en accelererande kriminalitet

Per-Olof Vestin (Tierp, 2023-07-04)

#52

Nolltolerans mot påkörningsolyckor efter våra gator.

Andreas Lindgren (Hållnäs , 2023-07-04)

#54

Avi som är äldre känner trygghet med de (få) ljuskällorna som fortfarande finns kvar.

Eva Huss Englund (Långkyan, 2023-07-04)

#57

Jag håller med. Bor på landsbygden.

Susanna Ljungberg (Skärplinge , 2023-07-04)

#60

Vi bor i utkanten av Sätra (mellan Marma och Valla) vi fick nedsläckt förra vintern.

Desirée Högman (SÄTRA, 2023-07-04)

#63

Behovet av gatlampor är större på landsbygden än i tätorten. Det är självklart att gatubelysning ska komma alla kommuninvånare till del.

Sven-Olof Högman (Sätra, 2023-07-05)

#65

Jag vill att folk ska fortsätt vilja bo på landsbyggden

Monica Andersson (Tobo, 2023-07-05)

#67

Man pratar mot sig själv
vad det gäller trygghet.
Men I Tierps kommun är allt möjligt!!

Sune Nyman (Söderfors, 2023-07-06)

#69

Jag bor på landsbygden och vill inte att det ska vara helt mörk

Chris Gällstedt (Tierp, 2023-07-06)

#71

Vill ha kvar lampor på landsbygden

Pia Axelsson (Tierp, 2023-07-06)

#74

Det är rent förjävligt att man ska följa ett beslut som fattades 1989, med tanke på utvecklingen av både persontransport, kommunal trafik och hur folk rör sig längs vägarna har ändrats och moderniserats känns ett beslut om nedsläckning på landsbygden helt inaktuellt. Det är omodernt och kränkande tänkande mot barn och unga att tvingas hantera mörker längsmed vägar i onödan. Man vill att dödstalen på svenska vägar sjunker och vill ner till noll, det når man absolut inte genom ett sådant beslut.

Tim Östlund (Skärplinge , 2023-07-06)

#78

Anser att nedsläckningen medför en stor trafikfara, inte minst för många barn som går ex mellan Tobo och ut mot Skala/Elgarbo.

Berit Andersson (Tobo, 2023-07-06)

#80

Ok

Kerstin Bjelfvenstam (Tierp, 2023-07-06)

#84

Det är viktigt att ha belysning kvar på landsbygden

Jansson Christel (Tierp , 2023-07-07)

#88

Har dåligt mörkerseende och tar många hundpromenader på landsbyggden

Amza Asplund (Tobo, 2023-07-08)

#89

Bor på landsbygden och har hund som jag behöver gå ut och rasta även under de mörka månaderna på året.

EVA Eriksson (Skärplinge, 2023-07-08)

#90

Jag vill känna mig trygg och att mina barn ska vara trygg vart de än är i kommunen.

Jenny Hed (Tierp, 2023-07-08)

#91

Människor som bor på landsbygden behöver också upplysta vägnät. Inte bara de som bor i tätorter. Nästa gång är det något annat som ska dras in på landsbygden.

Siv Stagman (Björklinge , 2023-07-08)

#93

Även landsbygd behöver lampor då de inte är lika tätbebyggt som i städer

Eriksson Jeanette (Örbyhus , 2023-07-09)

#94

Ingen ska behöva stå i mörker.

Sami Särkijärvi (Tierp , 2023-07-09)

#95

Att mina barn ska gå i mörker till och från busshållplatsen på vintern med vägar utan vägren och plogkanter där timmerbilar och bilister kör i 90 på 70-väg känns inte så bra.

Stefan Alexandersson (Vendel, 2023-07-09)

#100

Jag håller med om att kommunen bör riva upp beslutet från 1989 och tar fram en ny belysningsplan

Karin Binazzi (Örbyhus, 2023-07-10)

#101

Vi har tre belysningsstolpar, som släcktes ner förra året. Hela vinterhalvåret var det farligt mörkt. Skolbussen stannar här och barnen får kliva av och på bussen i mörkret. Dessutom är vägen trafikerad av stora timmerbilar som kör ganska fort. Övriga fordon håller även de en hög hastighet.

Birgitta Björinge (Tierp , 2023-07-10)

#104

Jag vill ha belysning

Gunnar Bergström (Karlholm, 2023-07-11)

#106

Bor på Elgarbovägen där belysningen ska tas ner och jag vill att mina barn ska slippa gå i mörkret när de ska till o från skolbuss samt känna sig säkra när de tar sig till o från kompisar kvällstid.

Linda Ekh (Tobo, 2023-07-11)

#110

Vi måste få ha råd med en levande landsbygd. Allt måste inte läggas i tätorten. Vi bekostar vår byväg, vi åker grannsamverkan 9 mil/tur, vi har flera föreningar som drivs ideellt och vi är väldigt förskonade från diverse sk bus.

Tommy Lidin (Vendel, 2023-07-11)

#111

Belysning utanför Tobo tätort kommer tas bort där barn går för att komma till skolbussen.

Malin Löfgren (Tobo, 2023-07-12)

#112

Vill ha kvar väg å cykel belysningen i Tobo

Lena Söderström (Tobo, 2023-07-12)

#113

Jag bli förbanad att det släcks på lands bygden och det byggs ut med lysen i tätorten hur mycket som helst
Vi på lands bygden betalar också skatt.
Och sköter våra vägar själva.

Ove Nordh (Västland, 2023-07-12)

#115

Det är redan nedsläckt på min gata i Strömsbergs bruk. En gata som flitigt används för hundpromenader och jogging/cykelturer. Helt kolsvart vintertid på kvällar. Dessutom Kulturskyddad bebyggelse i området vilket man inte ser kvällstid och inte direkt främjar besök och att hålla levande när man släcker ner. Även inbrott och överfallsrisken ökar när det blir svart.

Ida Lindeberg (Strömsbergs bruk , 2023-07-13)

#117

Min hemby och därmed min mamma och grannarna och alla andra i kommunen. Det pratas ständigt om en levande landsbygd men politiker på alla nivåer visar gång på gång att det bara är prat.

Elin Wahlborg (Månkarbo, 2023-07-13)

#118

Total idioti att släcka ner gatubelysning på landsbygden

Stina Gudmunds (Örbyhus, 2023-07-13)

#121

Man ska känna sig trygg även när det är mörkt, och det behövs ljus i mörka tider. Lättare att ta sig ut då!

Ethel Gillberg (Skärplinge , 2023-07-14)

#122

Bor på landsbygden,,,

Ann Gustafsson (Månkarbo , 2023-07-14)

#124

Politikerna i Tierp verkar tappa allt förstånd när det ska fattas beslut. Att glömma vart man kommer ifrån verkar vara ett krav när man blir politiker. Alla betalar för sin trygghet och alla har samma rätt i denna kommun.

Jonas Carlström (Örbyhus , 2023-07-14)

#127

Det är viktigt att bevara den svenska landsbygden och hålla den levande.

Kristina Lindh (Staffanstorp , 2023-07-17)

#129

Jag bor 3 km utanför Lövstabruk . Om vår gatubelysning (5 lampor)släcks blir det helt livsfarligt att rasta hund eller promenera längs vägen på kvällen.

Anne Werner Friskman (Lövstabruk , 2023-07-18)

#132

Det är bedrövligt att Tierp släcker ner. Barn kan inte gå och leka med varandra för det törs dom inte i mörker. Andra kommuner tänder fler lampor!

Ann-kristin Laxen (Skärplinge, 2023-09-02)

#133

Jag är mörkrädd

Jimmy Wendin (Vendel, 2023-10-14)

#145

Detta är för jävligt!!

Lotta Klockare (Vattholma, 2023-10-23)

#147

släck ej ner

Pier Eriksson (hållnäs, 2023-10-24)

#149

Landsbygden måste få leva och vara upplyst

Jelena Zivkovic (Hållnäs, 2023-10-26)

#157

Jag tycker det är självklart att vi ska behålla belysningen på landsbygden för det är inte bara byhålorna som tillhör kommunen..

Pimpim Stoor (Örbyhus , 2023-10-26)

#158

Landsbygden släcks ner, barnen får ingen skolskjuts beviljad från sina hem. Kommunen tycker att barnen ska ta sej till närmaste busshållsplats flera km bort i kolsvarta mörkret efter en väg som har hastighetsbegränsning på 70km/h. På vintern så driver vägen igen på nolltid. Men där ska våra barn gå, pulsande i snön, ensamma i mörkret bland bilar/lastbilar som knappt saktar ner. Medans hela vägen förbi Mehedeby har närmare 40 st gatulampor som lyser. Katastrof!

Helena Ojamäe (Tierp, 2023-10-26)

#160

Belysningen behövs

Lars Haglund (Tierp, 2023-10-26)

#161

Landsbygden ska också leva. Säkerheten är viktig.

Anna Saltzman (Konradslund , 2023-10-26)

#170

Katastrof! Spara in på dyra hyrda kontorsrum till er tjänstemän i stället.

Stefan Peterson (Farsbo, 2023-10-27)

#179

Ute på landsbygden blir det totalt svart dessa mörka tider. Skaderisk och inbrott ökar.

Monica Mineur Hedin (Skärplinge , 2023-10-27)

#182

Det ska vara tryggt i vårt samhälle. Det är det inte i mörkret!

Malin Skoglund (Karlholmsbruk , 2023-10-27)

#183

Inget barn eller vuxen ska behöva gå/cykla på mörka trafikerade gator och riskera sina liv. Spar in på dyra hyreslokaler som tjänstemännen sitter i istället. I en demokrati borde människors trygghet och människors liv prioriteras.

Lisa Schilcher (Tierp, 2023-10-27)

#184

På grund av detta så kommer de ända ljuskällorna vi har här i byn släckas. Vilket kommer leda till färre promenader 50% av året. Även kommer det leda till att mina barn kommer få ta sig till busshållsplatserna i mörkret och sedan även stå där i mörkret.

Emil Jansson (Sandby, 2023-10-27)

#187

På min gata finns 6st hushåll, flera med barn och EN gatulampa. Här skulle det kunna sitta 3st lampor till för att led lysa vägen, inte lysa upp vägen. Kanske kan vara på sin plats att släcka varannan stolpe i tätorten. Då blir det väl livat. Allas lika värde, men inte på landsbygden. På landsbygden har man inte något värde utan bara ett ansvar, att betala skatt. Ingen landsbygd, inga bönder, ingen mat.

Jimmy Matsson (Tierp, 2023-10-28)

#193

W

Åke Forsström (Karlholmsbruk , 2023-10-28)

#194

Vi behöver gatubelysning lika mycket som tätorten Tierp. Man strösslar med belysning i tätorten, t.ex från Tolfta ända in till Tierp tät med stolpar.

Anders Eriksson (Ängskär, 2023-10-28)

#196

En sjuk idé, ni som bestämmer i kommunen bör (skall) nog inte ha hand om den egna hushållskassan!
Lär er spara i kommunen som alla andra får göra! SLÄCK INTE NED LANDSBYGDEN!

Lars Löfqvists (Österänge Skärplinge , 2023-10-28)

#197

Vi bor utmed en av de vägar där belysningen ska släckas ner

Anne Werner Friskman (Lövstabruk , 2023-10-28)

#200

Jag skriver under pga Tierps kommun monterrade ner gatubelysning från väg 76 och i
riktning mot Rävnäs i oktober 2020 och nu även släckte ner belysning väg 76.

Larissa och K-G Oveberg (Karlholmsbruk, 2023-10-28)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...