STOPPA NEDLÄGGNINGEN AV VÅR FÖRSKOLA

Kommentarer

#203

En vän som jobbar där riskerar att förlora jobbet.

Filip Dawidson (Göteborg, 2022-09-02)

#220

Jag skriver under grund av att Montessori Vega är den bästa förskolan att jag har jobbet med i Göteborg. Lärarna är duktiga och snälla och barn är så glad. Vad tråkiga att de måste stänga.

Fiona Jones (Göteborg , 2022-09-02)

#226

Mitt barnbarn har nyligen blivit inskolad på Vega. Han är en känslig kille, så tanken på att han ska igenom detta en gång till om en månad känns smärtsam! Och helt i onödan! Då Vega har bra personal och det är en förskolas allra viktigaste resurs!

Mona Olsén (Göteborg, 2022-09-02)

#230

Jag har arbetat på Vega i 1,5 år och har vikarierat på andra förskolor tidigare. Vega är den enda förskolan där jag hade känt mig helt trygg med att lämna mina framtida barn. Allt fokus ligger på barnens trygghet och lärande.

Hilda Österberg (Göteborg, 2022-09-02)

#232

Min svogers barn går på forskolen och kæmper for att den skall få vara kvar. Lægg inte ner den hær forskolen, den ær fantastiske bra!

Jesper Hegelund-Christensen (København, 2022-09-02)

#248

Mina vänner fått reda på att deras förskola ska läggas ner, nån månad efter inskolning bara! Så kan det inte vara meningen att kommunen ska jobba! Dåligt!

Sushila Gautam (Ruda , 2022-09-03)

#257

Trygghet får främst och beslutet verkar vara felaktigt hanterat !! Syna detta genast

Karlevo Anita Karlevo (Göteborg , 2022-09-03)

#260

Tycker det är orimligt att ta ifrån barnen deras trygghet i den skola dom nu har och vet av erfarenhet hur negativt det kan påverka ett barn som sätter spår hela livet!! Tror att den som sitter och bestämmer inte själv har några barn!!

Carina Johansson (Göteborg , 2022-09-03)

#263

Låt barnen få växa fritt. Låt skolor finnas.

Henrik Norinder (Lund, 2022-09-03)

#266

Jag har som syster till Anna följt hennes starka engagemang i arbetet med Montessoriförskolan Vega sedan start och vet att förskolan drivs med kvalitet och hjärtlig omsorg för barnens bästa utifrån socialt, motoriskt och kognitivt perspektiv, det som barn i förskoleålder behöver för att utvecklas till trygga individer i ett samhälle.

Jag blev milt uttryckt bestört vid beskedet om att förskolan Vega inte skulle få fortsätta och undrar verkligen vart vårt samhälle är på väg när välfungerande skolor tvingas stänga, särskilt mitt i den heta debatt om gängkriminalitet och våld i tidig ålder. Trygga barn är grunden för att hindra den utvecklingen och förskolan Vega verkar konkret för att ge dessa förskolebarn en trygg start i livet. Detta beslut riskerar att riva upp den trygghet barnen har på denna förskola.

Jag förstod att det var en särskild utmaning under pandemin då alla verksamheter inom barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg gick på knäna för att verksamheterna skulle fungera. Jag kan intyga att Anna som rektor och de andra pedagogerna gjorde sitt yttersta för att prioritera det viktigaste ur barnperspektiv under denna period. Varje person med god kognitiv förmåga förstår att ingen verksamhet med samhällsbärande funktion kunde under pandemin upprätthålla samtliga rutiner som under normala omständigheter utan pandemi fungerar väl.

Jag kräver att få ta del av underlaget till detta beslut. Det är absurt och antyder om okunskap och bristande kännedom om vad kvalitet i barnomsorg innebär. Vad ligger till grund, är det enskilda individers negativa inställning till friskolor? Är det avundsjuka på det som fungerar väl med god kvalitet? Är det enskildas åsikter om orättvisa ifall alla inte får ta det av denna uppskattade verksamhet? I så fall, stäng inte ned utan utöka istället Montessoriförskolan Vega så att fler får plats där! Kön är lång redan nu.

Åsa Lindstedt
leg.sjukgymnast/ leg.fysioterapeut med femton års erfarenhet inom pediatrisk fysioterapi (inkl barns motoriska utveckling, medfödda och förvärvade hjärnskador/ neurologiska sjukdomar)

Åsa Lindstedt (Göteborg, 2022-09-03)

#267

Vänners barns skull..

Pierre Jarnbrink (Stockholm , 2022-09-03)

#268

Jag vet att pedagogerna på skolan gör ett utmärkt jobb!

Nils Toll (Stockholm , 2022-09-03)

#276

Nämndens beslut grundas på en mängd felaktigheter gällande huvudmannens kompetens och lämplighet. Däremot kan kompetensen och lämpligheten hos Förskoleförvaltningens tre tjänstemän starkt ifrågasättas. Bedömningen de gör vid det oanmälda tillsynsbesöket görs på tvivelaktiga grunder, med tvivelaktiga metoder, är subjektiv, full av förutfattade meningar och fördomar pga total avsaknad av kunskap om montessoripedagogiken, vetenskaplig forskning, barns lärande och rättssäkra observationsmetoder. Dessutom upplevs de av berörda som burdusa, otrevliga och med total avsaknad av respekt för miljön och de barn vars arbete de tog sig friheten att störa och hindra. Deras uppgift är att granska om Läroplanens mål uppfylls, vilket de inte efterfrågade. Istället kritiserar de miljöns utformning, materielen på hyllorna, barns individuella arbete, dvs sådant som varje förskola har rätt att själv utforma för att nå målen. Det är en skandal att dessa tjänstemän på Förskoleförvaltningen får fortsätta att utöva sitt så viktiga uppdrag som är att stödja och hjälpa Göteborgs förskolor för att alla barn ska få en så bra förskoleverksamhet som möjligt och nå målen oavsett vilken pedagogik den står för. De ska påtala brister som förskolan har att åtgärda. Det är dssa tre som bör utsättas för granskning så att inte fler förskolor råkar ut för samma sak som Vega. Vega är en mycket bra förskola, med duktig och ansvarstagande ledning och personal som ser till att varenda unge känner sig sedd, trygg och når målen. Barnen stortrivs och föräldrarna är mycket nöjda så hjälp oss att förhindra en katastrof som strider mot Barnkonventionen, och som orsakats av inkompetens hos Förvaltningens tjänstemän.

Monica Gustafsson (Kungälv, 2022-09-03)

#278

Mina vänners barn har rätt till en bra förskola

Gerda Wendorf (Undersåker, 2022-09-03)

#282

Nedläggning av förskolor är vansinnigt, sänk antalet barnantal per avdelning istället!!

Gunilla Bewert (Kristinehamn , 2022-09-03)

#284

1.Utebliven information till föräldrarna i god tid för att kunna skola in barnen inför höststart.
2. Många barn kan, redan som det är, uppleva att det är jobbigt att börja på förskolan efter semester med föräldrarna.
3. Nyinskolade barn, ska de behöva skolas om igen?
4. Var är barnperspektivet?
Gör om och gör rätt för barnens skull om inte annat!

Estelle Cousin (Sätila, 2022-09-03)

#285

Jag tycker det är bra med valfrihet och med montissori förskolor

Anna Scherlin (Göteborg, 2022-09-03)

#288

Montessoripedagogiken är en mycket bra och beprövad pedagogik som gynnar varje barns individuella utveckling. Därför behövs denna förskola som alternativ till traditionell pedagogik.

Carina Sigala (Göteborg , 2022-09-03)

#289

Otroligt sorgligt om Montessoriförskolan Vega skulle behöva läggas ner. Väldigt fin förskola, miljö för barn, arbetsplats (- en av de bästa, jag har arbetat här och jämför med många andra förskolor där jag arbetat och vikarierat), engagerad och utbildad personal.

Karolina Sahlin (Laholm, 2022-09-03)

#290

Detta är vansinnigt

Martin Swärd (Håsselby, 2022-09-03)

#299

Såhär får det inte gå till!

Charlotte Nilsson (Göteborg, 2022-09-03)

#300

Det är INTE KLOKT!!!

Hanna Sawyer-Grell (Göteborg, 2022-09-03)

#303

Barnperspektivet är borta i detta fallet.

Carina Thelandersson (Göteborg , 2022-09-03)

#309

Vår dotter har haft 5 underbara år där.

Johanna Axelsson (Göteborg, 2022-09-03)

#315

Ett beslut som har så omvälvande konsekvenser för barnen, deras föräldrar och personalen måste vara väl underbyggt och kommuniceras med berörda parter på ett demokratiskt och öppet sätt. Alla berörda bör efter det förfarandet ha tid för en planerad omställning. En planering som möter varje individs behov.

Eva Melin (Grebbestad, 2022-09-04)

#320

Det verkar vansinnigt att lägga ner en förskola där barn och föräldrar trivs ypperligt. Detta verkar enbart ske för att skolan är privat och kommunen har svårt att fylla sina egna förskolor i området. Fy skäms.

Har man synpunkter på huvudmännen så ger man dem en längre tidsfrist att plocka in andra huvudmän. Man sätter inte barn och personal på gatan eller tvingar in dem i sämre förskolor på grund av sin egen bristande prestation inom kommunen!

Gun Britt Carlson (Mölndal, 2022-09-04)

#321

Stoppa nerläggningen nu.

Danijel Vujcic (Göteborg, 2022-09-04)

#325

Jag är en montessori lärare

Qing Berggren (Ulricehamn , 2022-09-04)

#328

Bra förskolor är något vi måste värna om, så viktigt att barnen, föräldrar och pedagoger har en bra tillvara. Får vara slut med nedläggningar och nedskärningar.

Peter Johnsson (Göteborg , 2022-09-04)

#347

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-09-05)

#348

Jag är tror att förskolan bedriver en bra verksamhet.
De kämpar på som alla förskolor i Göteborg. Vi ska stötta och hjälpa varandra.

Ingrid Petersson (Göteborg , 2022-09-05)

#364

Jag har haft barn på förskolan som nu går i skolan och både jag som förälder och mitt barn var väldigt nöjda med förskolan.

Helena Trellar (Göteborg, 2022-09-12)

#366

Det er wiktig

Julia Malik (Krakow, 2022-09-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...