Stoppa 5 vånings bostadskomplex i Österskär

Kommentarer

#604

Jag tycker inte om byggplanerna

Steve Watson (Österskär, 2022-07-11)

#608

Argumentation Tunastation.se.
Önskar att kommun & BN tänker om & återkommer med nytt för- nuftigare förslag.

Claes Modigh (Österskär, 2022-07-12)

#614

Jag bor i Österskär och ibte vill ha dessa 5-våningshus.

Max Holländer Wiborg (Osterskar, 2022-07-14)

#615

5- våningsbyggnader totalt olämpligt på platsen.

Marianne Mossberg (Österskär , 2022-07-14)

#618

Anser att nuvarande planförslag med 5-våningshus definitivt inte hör hemma i den bebyggelse som nu omger den aktuella platsen.

Förslaget med 3.vänings separerade hus är enl. min mening betydligt bättre.

Alternativet att behålla befintlig verksamhet eller liknande eller en radhusbebyggelse kan vara ännu bättre.

Ulf Johansson (ÖSTERSKÄR, 2022-07-17)

#622

Jag vill bevara skärgårdskänslan i området. Ett högt hus med modernt utseende skulle förstöra områdets karaktär. Bygg lägre i en stil som passar in.

Håkan Larsson (Österskär , 2022-07-20)

#625

Nej till bygget!!!

André Granberg (Österskär, 2022-07-21)

#626

detta är inte ett område för högtäthet. snälla sluta förstöra detta vackra område

Giles Houghton-Clarke (Österskär, 2022-07-21)

#629

Jag skriver på för att jag tycker det är en dålig idé och att om detta går igenom så kommer det påverka oss som bor i Österskär negativt.

Tobias Ahrens (Åkersberga, 2022-07-23)

#631

Hans Fransson

Hans Fransson (Åkersberga, 2022-07-24)

#632

Jag vill behålla Österskärs nuvarande kultur och livstil, som båda skulle förändras något av en bebyggelse av detta slag inom gränserna av vårt samhälle.

Jan Erik Lindgren (Österskär, 2022-07-24)

#635

Det måste bli stopp på att skapa en storstad av Österåker. Det måste också bli stopp på att förstöra befintliga miljöer med helt avvikande bebyggelse. Det är dags att tänka på hur människor ska kunna få mer naturkonstant utan att förstöra den fina närmiljö som finns i Österskär. Tanken att lägga bostäder nära tågstationer är bra men gör det så det passar in. Radhus kanske skulle vara den bästa idén.

Caroline Fagerberg (Åkersberga , 2022-07-25)

#636

Nuvarande byggplan är helt förfärligt och olämplig för denna plats.

Peter Bailey (Österskär, 2022-07-25)

#637

Helt tondövt att bygga 5-våningshus i Tuna, det passar inte in alls.

Anita Lilja Löfgren (Österskär , 2022-07-26)

#638

Vansinne att förstöra området

Lennart Berneklint (Åkersberga, 2022-07-26)

#639

ursprungsförslaget förstör den gamla traditionella miljön i området. Planerna ter sig även ur miljösunpunkt oövertänkta.

kristina zachrisson (stockholm, 2022-07-26)

#641

Felaktigt projekt

Björn Molin (Österåker, 2022-07-26)

#646

Att ny plan tas fram där byggnationen anpassas till rimlig storlek och höjd som passar in i villaområde.

Sonia Bergman (ÖSTERSKÄR, 2022-07-29)

#650

Jag anser att bygget inte är genomtänkt för boendemiljön.

Erik Fredriksson (Åkersberga, 2022-08-01)

#658

Det finns ingen infrastruktur för dessa hus i området, gatorna är för små för alla bilar. Kommunen bygger inga parkeringsplatser under husen och hela området är fullt med bilar. Hur ska Tunagård stationen och infartsparkeringen klarar av alla dessa nya invånare? Byggnationen måste anpassas till villaområdet.

Ewa Jantsch (Åkersberga, 2022-08-06)

#668

Jag tycker inte det passar att bygga lägenhetskomplex i villa området.

Nicklas Westberg (Åkersberga, 2022-08-10)

#669

Jag reagerar starkt mot föreslagen byggnation vid Tuna station; ett praktexempel på klumpig och okänslig projektering. Utformningen bör göras annorlunda med mindre hus och i harmoni med området. Gör om och gör rätt!

Sven Böhlin (Åkersberga, 2022-08-10)

#670

1. Passar inte in i omgivningen.
2. För hög byggnad.
3. Icke önskvärt från de boende i närområdet.
4. För många nya hushåll på ett och samma ställe.
5. Bygg gärna, men något lägre och mer passande.

Mikael Grawe (Österskär, 2022-08-11)

#672

Jag hoppas att bebyggelsen kan bli lägre och mer uppdelad så att träd och natur fortsatt är synlig och ger svalka och ro

Gabriella Silfwerbrand (Österskär , 2022-08-12)

#680

Husen blir alldeles för höga.

Agneta Andersson (Åkersberga, 2022-08-17)

#682

Jag förespråkar försiktig förtätning för att behålla karaktären av ett område och det stämmer inte överens med planen. Detta kommer helt ändra på detta.

Mikael Gunnarsson (Österskär, 2022-08-18)

#687

För få parkeringsplatser och orimligt högt i förhållande till omkringliggande bebyggelse

Lisette Von Ahn (Österskär , 2022-08-21)

#702

Uppväxt i området, vet hur negativt denna ändring kommer påverka alla runt omkring. Det är redan trångt i Österskär, det märker man på trafiken in och ut detta hade ej hjälpt

Morgan Rylander (Österskär, 2022-08-23)

#704

Jag protesterar å det kraftigaste till bygget av femvåningshus vid Tuna Station med 146 lägenheter.

Suzann Westin (Österskär , 2022-08-23)

#707

Jag skriver under för att hjälpa vänner och andra utsatta

August Westerholm (Stockholm , 2022-08-23)

#711

Jag håller med om att 5 våningar blir för högt!

Adam Linder (Stockholm , 2022-08-24)

#717

Hej! Jag bor i västra Banvägen 134, alla mina familj medelemer säger NEJ till högbyggda i västra Banvägen. Det förstör miljön.
Med vänliga hälsningar
Susanne Dellham med familj

Susanne Dellham (Åkersberga , 2022-08-25)

#718

Jag bor alldeles brevid, och projektet är helts olämpligt.

Axel Macquart-Moulin (Åkersberga , 2022-08-25)

#719

Inte trevligt alls

Anton Sundling (Åkersberga, 2022-08-25)

#728

Inga ( våningshus i Tina! Detta är ett villaområde

Harriet Fristedt (Österskär, 2022-08-31)

#735

Jag skriver under att jag tycker man ska tänka om både på utformning, variation och antal våningar på de tilltänkta husen vid Tuna station. Minska till 3 våningar och ha större variation som smälter in i vår vackra natur.

Anna Eliasson (Österskär, 2022-09-01)

#736

Det inte passar med så HÖGA hus i ett villaområde!!!

Amneby Maxe Charlotte (Täby , 2022-09-02)

#741

Jag bor i närheten. Anser att Österskär måste få behålla sin nuvarande unika miljö utan ytterligare förtätning av byggnationer. Estetiskt störande med hyreshus i ett villaområde.

AnnCharlotte Westerberg Fröcklin (Österskär , 2022-09-03)

#744

Husen är för höga för att passa in i området. Dessutom är trycket på tunagårds station redan högt efter att trafiken till Österskär reducerats till förmån för avgångar från Åkersberga Centrum. Detta kommer att ytterligare öka det trycket på stationen.

Torbjörn Carlnäs (Österskär, 2022-09-05)

#745

Passar inte in i befintligt miljö.

Caroline Tegge (Åkersberga , 2022-09-08)

#749

En dum idé att bygga på industrimark.

Eddy Ekström (Tuna, 2022-09-25)

#750

Detta är helt galet , bor i krokarna sedan länge och förstår ej hur någon kan föreslå ett bostadskomplex på denna plats om man inte är störd eller tjänar en massa pengar på det hela .

Rikard Lindoff (åkersberga, 2022-10-04)

#752

Jag skriver under detta frivilligt därför att jag INTE vill att det skall byggas 5-våningshus byggkomplex vid eller i närheten av TunaGård station!
Mvh Henrietta Lindgren

Henrietta Lindgren (Åkersberga, 2022-10-12)

#757

Otroligt dåligt förslag att bygga 5 våningar i ett tryggt gemytligt villa och radhusomåde. Måste gå att hitta en bättre lösning som kan passa inbåde som bostadstyp och rent estetiskt. Synd att förstöra en så fin del av kommunen.

Karin Lindell (Österskär, 2022-12-04)

#759

Österskär har inte den infrastrukturen som skulle behövas till ett byggnad där så många folk skulle bo. Redan brist om skolplatser m.m

Guillaume de Basly (Åkersberga, 2023-03-30)

#761

Ett bygge med ca 150 nya lägenheter kommer även medföra, lägt räknat, minst 200 nya bilar i området. Det känns inte som dessa är med i någon planering. Jag är även orolig för en markant ökning av trafiken både på Östra och Västra Banvägen, samt Tunavägen som används för skolbarnen på morgon o eftermiddag.

Tormod Halvorsen (Österskär, 2023-06-08)

#771

Byggnationen skall anpassas väl till övrig bebyggelse som består av villabebyggelse. Max 3 våningar är därför lämpligt i detta område. Trafiktrycket på vägarna i området är högt med en begränsning på 30 km i timmen. En hastighetsbegränsning som varken efterlevs av allmän trafik eller ersättningsbussar som ofta sätts in i detta område. Det råder redan trafikfara för barn som tar sig till skolorna i närområdet. Tänk om tänk rätt!

Catharina Hemmings (Stockholm, 2024-01-16)

#772

Vill ej ha stora bostadskomplex här.

Richard Åhlin (Åkersberga , 2024-01-16)

#793

This kind of housing does not belong in this area. The examples of appropriate buildings were clearly better than those city blocks that are shown overshadowing the trees !

Irene Erhardt (Österskär, 2024-01-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...