Gör Garphytteklint till ett naturreservat

Kommentarer

#1

Håller med till 100%
Och ska kolla att det funkar;)

Lisbet Olsen (Garphyttan, 2022-03-23)

#4

Skogen är unik med sina höga naturvärden. Den måste bli ett naturreservat för att säkert få vara kvar. Risken är annars att där blir ett kalhygge. Länsstyrelsen behöver göra sitt jobb och få till ett bildande av naturreservat så alla växter, djur och människor kan fortsätta njuta av skogen. Det finns en mängd lagar (bla EU-lagar) som skyddar de växter och djur som bor i skogen. Lagar är till för att följas. Bilda ett nytt naturreservat; Garphytteklint.

Therese Steiner (Stora Mellösa, 2022-03-23)

#5

Jag älskar Garphyttans nära skogsområde och skulle bli förtvivlad om den höggs ner.

Anneli Sjöstrand (Örebro, 2022-03-23)

#9

Att skydda Klinten är av stort allmänintresse både ur biologisk- och rekreations-synpunkt.

Benny Fredriksson (Grphyttan, 2022-03-23)

#11

Naturen vid Klinten är helt unik och behöver skyddas

Jokkmokkstomten Gunnar Löfgren (Järfälla , 2022-03-23)

#13

Biologiska mångfalden måste skyddas och Garphytteborna behöver sitt rekreationsområde

Charlotte Sörman (Nora , 2022-03-24)

#16

Naturen och djurliv får inte förstöras

Kristofer Douhane (Linghem, 2022-03-24)

#17

Den unika naturen

Owe Nilsson (Karlskoga, 2022-03-24)

#19

Ett unikt område som jag vill ska bli ett naturreservat

Magnus Helleryd (Garphyttan, 2022-03-24)

#22

Bevara fina garphytteklint

Amanda Olsson (Örebro, 2022-03-24)

#23

Jag bor i garphyttan ch vill att området skyddas.

Mary Hellman (Garphyttan, 2022-03-24)

#25

Det är en natur värd att bevara

Mikael Österling (Örebro , 2022-03-24)

#32

Jag är född i Örebro och bott i Garphyttan och sedan blev jag bosatt i Småland.På grund av giftermål.Så jag värnar om min hembygd.

Monica Dahlberg (Nässjö, 2022-03-24)

#36

Jag värnar om vår natur som behöver ett starkare skydd.

Patric Bennysson (Örebro, 2022-03-25)

#37

Jag vill bevara Garphytteklint till våra barn, barnbarn och framtiden. Stöttar länstyrelsen i att göra ett naturreservat.

Elisabeth Douhane (Garphyttan , 2022-03-25)

#38

Jag vill inte fråntas ytterligare en av redan ytterst få naturskogar i vårt län

Michael Reinhart (Vintrosa , 2022-03-25)

#39

rädda denna skogspärla och gör det till ett naturskyddat område.

Hanna Sjöberg (Örebro , 2022-03-25)

#40

Skyddas det som skyddas kan!

Tor Tuorda (Randijaur, 2022-03-25)

#46

En fantastisk gammal skog, livsnödvändig för en massa arter och oumbärlig glädjekälla för många många människor i Garphyttan.

Mattias Drejby (Örebro, 2022-03-26)

#56

Sorgligt att en namninsamling ska behövas för att skydda den fantastiska naturen kring klinten.

Christine Åberg (Garphyttan, 2022-03-28)

#63

Jag stödjer Länsstyrelsens önskan att göra Garphytteklint till naturreservat. Ett otroligt fint och viktigt naturområde både för oss som bor här och för våra gäster i Garphyttan.

Ylva Doering (Garphyttan , 2022-03-28)

#65

Bevara skogsmiljön på klinten för framtiden.

Anders Robertsson (Garphyttan , 2022-03-28)

#68

Ett fantastiskt skogsområde som bör skyddas.

Björn Bergqvist (Garphyttan, 2022-03-28)

#75

Jag vill att skogen ska skyddas, eftersom den är oerhört viktig för den biologiska mångfalden och för att den ger så mycket glädje till oss som bor här i samhället.

Nummelin Saara (Garphyttan , 2022-03-28)

#83

t

Bo Eriksson (Örebro, 2022-03-29)

#84

Önskar att skogen vid Garphytteklint får vara kvar!

Eva Rosendahl (Garphyttan, 2022-03-29)

#94

Som boende i närheten vill jag ha kvar den fina gamla skogen på och runt Klinten.

Berner Maria (Garphyttan , 2022-03-29)

#101

Denna skog var till så stor glädje och nytta under mina skolår. Vi hade lektioner där en gång i veckan, fick klä oss efter väder, laga mat på stormkök, lära oss allt möjligt om natur, biologi, matematik, historia och mycket mer. På somrarna gick jag på orienteringsskola där. Dagens barn och unga sitter alldeles för mycket hemma framför skärm, och tappar energin att göra andra saker. Inte konstigt att allt fler unga mår dåligt. Finns det ingen skog så försvinner alternativet att vistas i den samt allt den har att erbjuda vad gäller kunskap, rörelse, umgänge, välmående för alla sinnen.

Maja Dahlström (Örebro, 2022-03-29)

#104

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-03-29)

#108

Jag anser att man skall gallra och inte göra ett kalhygge.
Man bör se till så kommande generationer får ta del av vår vackra skog och natur.

Bo Rosendahl (Garphyttan , 2022-03-29)

#112

Jag vill gärna att naturområdena där jag växte upp ska kunna finnas kvar för framtida generationer att vistas i.

Hannes Andersson (Örebro, 2022-03-29)

#127

Vi måste vara rädda om naturen

Anders Nilsson (Örebro , 2022-03-30)

#137

Skydda Garphyttan Klint! Alla behöver ha en vacker natur att vandra i denna stressade värld!🍀🌸🌺🌲🦉

Irene Andersson (Pålsboda , 2022-03-31)

#138

Allt för mycket gammelskog runt Garphyttan avverkas

Peter Stålblad (Garphyttan, 2022-03-31)

#146

Värna skogen!

Åsa Engström (Vintrosa, 2022-03-31)

#148

I vår region utvecklades gruvnäringen och järnframställningen i Sverige. I det här området finns, förutom rika naturvärden, viktiga kulturhistoriska lämningar av vår tidiga gruvnäring som inte undersökts och vi vet inte hur gamla dessa är. Vid en avverkning av skogen kommer dessa viktiga kulturlämningar skadas, kanske helt förstöras.

Johannes Brantedal (Garphyttan, 2022-03-31)

#152

Vi har en så fin natur runt Garphyttan, Ånnaboda, Lekhyttan och Villingsberg. Att skövla något utav det vore en skam. Att hålla kvar i naturen är viktigt, inte bara för oss boende i närheten, utan även för "turister" utomkomlingar. Spara skogen!

Pernilla Nilsson (Garphyttan , 2022-04-01)

#155

Naturen ska fredas

Maria Hirsch (Garphyttan , 2022-04-01)

#159

Ett mycket fint friluftsområde som behöver bevaras

Maria Lindholm (Garphyttan, 2022-04-01)

#162

Skogen runt klinten har varit mitt favoritställe att leka som barn, vill inte se det huggas ner.

Vilya Myring (Garphyttan, 2022-04-01)

#163

Svenskt skogsbruk tar generellt för litet hänsyn till naturens mekanismer som vi alla är beroende av att de fungerar.

Bengt Israelsson (Kumla , 2022-04-01)

#165

Jag älskar naturen helt enkelt.

Helene Swedberg (Latorp, 2022-04-01)

#170

Jag vill självklart bevara vår fina skog❤

Lina Larsson (Garphyttan , 2022-04-01)

#173

Jag tänker på mina barnbarn.

Rose-Marie Lindberg (Garphyttan, 2022-04-01)

#176

Viktigt skydda fina skogar!!

Gerd Stenman (Örebro, 2022-04-01)

#177

Naruren är värd att bevaras.

Birgitta Korsback (Stora Mellösa , 2022-04-02)

#181

Skogen ska vara kvar. För Ulf är det bara pengar som hägrar.

Tony Edvardsson (Eskilstuna , 2022-04-03)

#187

Det är en viktig och lättåtkomlig del av våran närhet som har otroligt mycket potential. För en del är det sköna vandringsstigar till en länk för andra att knyta vidare på kommande stigar/leder. Använd potential istället för ta bort. Titta bara på vad som hände med Frösvidal.

Johan Carlberg (Garphyttan , 2022-04-07)

#188

Upplevt denna natur ihop med vänner från trakten

Bernt Karlsson (Linköping, 2022-04-07)

#191

Naturen bör bevaras där!

Mona Alm (Örebro, 2022-04-25)

#200

Det skövlas alldeles för mycket i detta landet. Skyddsvärda arter måste skyddas och värnas om, om vi ska ha något att lämna till kommande generationer. Kan inte bara lämna nyplanterad granskog.

Peter Backman (Ljungskile , 2022-05-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...