NPF säkra hela skolgången

Kommentarer

#1402

Jag skriver under för att få en förändring för barnen!

Maria Johansson (Tvååker, 2022-02-19)

#1403

Alla barn är lika viktiga!

Lina Möller (Lund, 2022-02-19)

#1408

Våra barn med npf inte fått det som står klart och tydligt i skollagen att de har rätt till.
Jag har mött på allt för många i skolan som inte har kunskapen som behöver finnas.
Det skulle underlätta även för de utan diagnos.

Linda Björklund (Strängnäs , 2022-02-19)

#1410

Skolor behöver bli bättre på utbildning för alla elever.

Camilla Warberg (Floda, Lerum, 2022-02-19)

#1414

Jag själv har ett barn med npf diagnos

Lina Andersson (Bräkne-hoby , 2022-02-19)

#1418

Allas lika rätt till utbildning. Det behövs en stor förändring i skolan för att den ska fungera för alla. Stöd, anpassning ska ges i den form så att vi minskar hemmasittande elever. Lyssna på föräldrar som oftast har kunskapen och känner barnet istället för att motarbeta. Vi lär på olika sätt, anpassa därefter. Börja arbeta förebyggande, innan den psykiska ohälsan kommer.

Veronica Terning (Annelöv, 2022-02-19)

#1422

Att så otroligt många barn och unga får lida helt i onödan. Är inte okej längre!

Carola carolaRehnquist@hotmail.com (Göteborg , 2022-02-19)

#1424

Jag har en dotter som har Adhd som fick sin diagnos som femtonåring. Hon blir arton i år. Har kämpat för hennes rätt till anpassningar. Hon har aldrig fått de anpassningar hon har rätt till. Har aldrig funnits tillräcklig kunskap. Enstaka lärare som har varit till hjälp.

Ulrika Engman (Stockholm , 2022-02-19)

#1429

En dotter som fullständigt knäcktes av en skola som inte alls passade hennes behov

Anki Sjönell F Hallberg (Norrköping, 2022-02-19)

#1431

Har två döttrar med npf diagnoser

Sandra Wideheim (Svedala, 2022-02-19)

#1432

Jag tycker att frågan är oerhört viktig!

Elin Pellén (Bromma, 2022-02-19)

#1442

Jag har arbetat med denna målgrupp i många år. Barn har rätt till stöd och hjälp utifrån sina behov, diagnos eller inte.

Maria Grentzelius (Ödsmål, 2022-02-19)

#1448

Det måste bli skillnad!

Sanna Brander (Stora Levene, 2022-02-19)

#1450

Jag har ett barn med NPF

Helena Luvö (Uppsala, 2022-02-19)

#1453

Våra barn behöver få den hjälp och det stöd dom behöver!

Eloise Abrahamsson (Södertälje , 2022-02-19)

#1460

Mitt barn har missat 5 skolår. Utvecklat ångest, utanförskap och suicidtankar. NPF säkra skolan nu och ge oss tillbaka stöd, resurser och mindre grupper.

Sara Melin (Gävle, 2022-02-19)

#1464

Jag har själv barn med stor frånvaro, pga dåligt anpassad skola. Tre barn på lågstadiet, alla tre saknar rätt stöd. Ingen lyssnar på föräldern (eller barnen).

Veronica Ohlsson (Örebro , 2022-02-19)

#1465

Jag har en son med npf-diagnos.

Maria Linder Larsson (Likenäs , 2022-02-19)

#1469

Har son med NPF som haft ett helvete i skolan, han är vuxen nu. Han har dock svårt att lita på andra vuxna.
Har dessutom ett barnbarn som är delvis utrett.

Maria Hansson (Vartofta, 2022-02-19)

#1481

Att alla barn med NPF har rätt att få samma skolgång som andra barn. Det är en hög kostad för dessa barn och familjer att skolan inte funkar. Gör om gör rätt!

Rigmor Gunnarsson (Uddevalla , 2022-02-19)

#1484

Våra barn ska ha möjlighet att lyckas, oavsett vilka förutsättningar de fått.
Så är det inte idag.

Maria Hellsten (Lindesberg , 2022-02-19)

#1486

Den svenska skolan har medfört ett antal års lidande för vår son och hela familjen. Det är en sådan skam att det är så illa i Sverige.

Jonas Bergman (Stockholm , 2022-02-19)

#1501

Motverka en livslång känsla av misslyckande!

Susanne Blomquist (Götene, 2022-02-19)

#1502

Har ett barn med NPF diagnoser som har förlorat så många år av sin skolgång pga det berömda inkluderingen, lärare och rektorer utan erfarenhet och kunskap om NPF diagnoser och som har lett till flytt till andra kommuner i hopp om bättre skolor och mer kompetenta rektorer och lärare. Idag är mitt barn snart 15 år och har aldrig fått ett enda betyg i något ämne. Men det är INTE mitt barn som har misslyckats utan det är skolan!! Mitt barn är inte ensam om detta. Något måste omgående göras åt detta skolsystem för det skadar en stor mängd underbara och framförallt intelligenta barn!!!

Susanne Karlsson (Varberg , 2022-02-19)

#1504

Min dotter har autism, hon har aldrig fått rätt stöd av skolan. Han hade behövt struktur.

Ingela Andersson (Borps, 2022-02-19)

#1505

Att jag har barn som idag inte har en fungerande skolgång och inte får rätt förutsättningar.

Malin Landgren (Tullinge, 2022-02-19)

#1506

Jag är NPF förälder.

Inger Persson (Strövelstorp , 2022-02-19)

#1508

Är en förälder som kämpar varje dag för att motivera mitt barn att orka med en halv skoldag.

Nilsson Tina (Eslöv, 2022-02-19)

#1511

Jag själv har diagnos och har barn med npf

Fredrik Borgersen (Gävle, 2022-02-19)

#1512

Något måste ske inom skolan så att inte fler barn med NPF far illa.

Maria Johansson (Säffle , 2022-02-19)

#1517

Har barn med NPF som haft svår skolgång

Lena Rosenberg (Danderyd, 2022-02-19)

#1519

För att mitt npf-barn bryts ner av skolan, utan anpassningar och förståelse.

Zetterström Karin (Vargön, 2022-02-19)

#1522

Jag har en son med autism & adhd där vi fått kämpa sen 4:de klass för rätt stöd & anpassningar. Har brännt ut mig 2 ggr pga detta kämpande och kämpar än och sonen går nu i 8:an.

Annerfeldt Susanne (Helsingborh, 2022-02-19)

#1523

Mina barns barndom har varit hemsk pga att de inte passat in i skolan. Båda har Asperger.

Åsa Rydenius (Tullinge, 2022-02-19)

#1528

För att ALLA har rätt till en bra skolgång.

Lena Tannevik jern (Kristinehamn, 2022-02-19)

#1529

Ett land som Sverige måste kunna göra det här så mycket bättre. Alla barn måste ha samma rättigheter till en bra skolgång. Vi är alla olika, lär oss på olika sätt, har olika styrkor och svagheter och det måste vi kunna ta hänsyn till. Det finns ju verktyg, varför används de inte? Det finns massor med människor med massor av kompetens som kan hjälpa till att utforma, ge idéer etc. När blir det en större del av lärarutbildningen också? Så många frågor, men inga svar.

Linda Holmkvist (Sundbyberg, 2022-02-19)

#1531

Den svenska skolan har pga en usel läroplan förstört skolgången för tusentals barn och ungdomar. Rätta till detta nu!!

Sara Brinck (Redondo Beach, 2022-02-19)

#1533

Skolan måste förbättras!!!
Ett barn med en npfdiagons ska få det stöd o den hjälp som behövs oberoende av var man bor o vilka föräldrar msn hsr!!!!!

Fredrica Alotol (Göteborg , 2022-02-19)

#1536

Något måste göras för att dessa barn ska få den hjälp de så otroligt mycket behöver för att klara sin skolgång...

Vailis Hamrin (Långsele , 2022-02-19)

#1538

Har NPF problematiken in på bara skinnet i hemmet och på jobbet. Vi/de behöver få vara precis så som vi/de är

Mariana Karlsson (Västerås, 2022-02-19)

#1547

Min 11-åring har ADHD och får ingen hjälp eller anpassning alls i skolan. Hoppas att namninsamlingen kommer leda kring förändring!

Michaela Landquist (Stockholm, 2022-02-19)

#1551

Alla barns rättigheter

Agneta Petzelius (Huddinge , 2022-02-19)

#1552

Alla barn har rätt till en skolgång!

Hanna Lensén (Blåsmark, 2022-02-19)

#1554

Jag skriver under för att detta är så viktigt. Barnen behöver extra stöd och det måste få kosta. Annars kommer de kosta samhället ännu mera framöver. Tänk om och gör rätt!

Thomas Berg (Västerås , 2022-02-19)

#1555

Jag har själv kämpat mig igenom skolan utan anpassningar som ledde till att jag krachade tillslut så även min son som trotts diagnoser vid 9 års ålder och omfattande anpassningar i mellan och högstadiet , blev tidvis hemmasittare inte klarar av att ta sig igenom gymnasiet utan kraschar och blev hemma hela sista året

Rosèn Kajsa (Nyköping, 2022-02-19)

#1561

npf i familjen

Anna Gundmark (lidingö , 2022-02-19)

#1564

Har ett barnbarn som har ADHD

Birgitta Ohlson (Strömsund, 2022-02-19)

#1565

Inga fler barn ska uppleva en lika eländig skolgång som mina barn

Jessica Forsberg (Enebyberg, 2022-02-19)

#1566

Så många barn mår dåligt och min son är en av dom

Annelie Chronström (Lövestad , 2022-02-19)

#1570

En npf säkrad skolgång fungerar för ALLA barn. Dagens system fungerar för så otroligt liten procent. Låt alla barn få lyckas i skolan!

Kristin Ekdahl (Gävle, 2022-02-19)

#1571

Jag jobbar som lärare och att det för mig är självklart att anpassa lärmiljöer så att alla kan delta och tillgodogöra sig undervisningen.

Carina Axelsson (Sysslebäck , 2022-02-19)

#1572

Jag önskar verkligen att dessa elever ska få all den hjälp de behöver i skola

Ann Beutler (Timmersdala, 2022-02-19)

#1580

Att det heter ju en skola för alla men den är inte för våra barn som har NPF den måste anpassas

Heléne Blom (Falun, 2022-02-19)

#1581

Allas barn lika rätt till skola efter var och ens förmågor och förutsättningar

Janette Persson (Tranemo, 2022-02-19)

#1584

Barnen är vår framtid, och kräver att få en lika bra bra skolgång och framtid som barn utan en Npf diagnos!

Lola Demerstrand (. , 2022-02-19)

#1585

Alla barn har rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning där förutsättningarna inte ska avgöras av enskilda skolors intressen och kunskaper.

Sophia Björk (Haninge, 2022-02-19)

#1593

Jag studerar till lärare i åk 4-6 och har genom praktik och egna erfarenheter av att arbeta inom skolan sett hur barn med NPF diagnoser inte får sina behov tillgodosedda samtidigt som lärare gör allt dem kan för att tillgodose deras och alla de andra elevernas behov som dagens skola innebär.

Paulina Dahlberg (Mariestad, 2022-02-19)

#1597

För min dotter som kämpar för att få godkända betyg.

Susanne Andersson (Avesta, 2022-02-19)

#1599

Kunskapen om NPF måste öka så att alla barn kan få de anpassningar de behöver för att kunna tillgodogöra sig en utbildning.

Lisa Enarsson (Stockholm, 2022-02-19)

#1600

Mina kloka begåvade döttrar går sakta men säkert sönder av alldeles för höga och felaktiga krav från skolan. Ångest, hjärntrötthet, självhat, bristande skälvkänsla och självförtroende är några av följderna…

Helena Johansson (Stockholm, 2022-02-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...