STOPPA NEDSKÄRNING AV PERSONAL och skapandet av STÖRRE BARNGRUPPER INOM FÖRSKOLAN I ÅRE KOMMUN.

Kommentarer

#1

Jag vill att förskolan ska vara mer än ett förvar av barn. En plats för utveckling och skapa relationer utöver den närmsta familjen . En plats som känns trygg, rolig och utvecklande för barnen.

Nathalie Kangas (Åre, 2021-11-20)

#20

DET RÄCKER NU! Ge våra barn, förskollärare och personal i förskolan de förutsättningar och den arbetsmiljö de är värda. Rusta upp istället för att rusta ner. Stoppa nedskärningarna inom våra förskolor!

Kristin Signemark (Duved, 2021-11-20)

#22

Då den gjorda riskanalysen visat övervägande HÖG RISK kan jag omöjligen ställa mig bakom ett sådan beslut med barnen bästa i åtanke

Josefin Wedin Andersson (Järpen, 2021-11-20)

#29

Har barn i förskolan

Maria Lindström (Åre , 2021-11-20)

#43

Jag skriver under på grund av att jag har två barn som går i förskola o vill se att de faktiskt skall få en bra grund o stå på o inte bara bli ett nummer i systemet

Marcus Wallinvirta (Åre, 2021-11-20)

#44

Det är sorgligt att det är våra minsta och viktigaste medborgare som drabbas när besparingar sker. Det måste gå att göra annorlunda. Barnen och personalen på förskolan, som enligt mig är superhjältar, förtjänar en bättre arbetsmiljö!

Stina Bergström Funck (Åre, 2021-11-20)

#56

Underlaget till beslutet visar stora negativa konsekvenser för trygghet säkerhet och kvalitet, utan adekvat handlingsplan för att förebygga dessa risker.

Michael Wigge (Undersåker, 2021-11-20)

#61

Håller med

Emelie Bergmansson (Åre, 2021-11-20)

#78

Att det fattats ett beslut som troligtvis kommer påverka både barnens trygghet och säkerhet samt pedagogers och barnskötares hälsa och välmående ger mig stor sorg i hjärtat. Förstår givetvis att detta är en svår situation, men att göra besparingar på våra små känns väldigt kortsiktigt.

Amanda Rönngren (Undersåker, 2021-11-20)

#80

Jag har barn i förskolan med underbara pedagoger som behöver tid och resurser för att ha en bra arbetsmiljö och därmed kunna leverera bra dagar till vår framtid- barnen!

Isabelle Granström (Åre, 2021-11-20)

#86

Det är orimligt att det skall vara på detta sätt. Jag kanske flyttar till Åre en dag, hur gör jag då?

My Lythell (Stockholm , 2021-11-20)

#89

Jag tycker personalen inte ska behöva känna att dom varken har tid eller orken åt våra små!

Petra Swärdh (Järpen, 2021-11-20)

#92

Mina barnbarn går på förskola i Åre kommun.

Yvonne Möller (Donsö, 2021-11-20)

#94

Värnar om vår framtid.

Lanner Hammar Anna-Carin (Nälden, 2021-11-20)

#95

Skydda barnen och personalen.

Maria Engström (Mörsil , 2021-11-20)

#98

Har barnbarn i Åre o tycker det redan är för få vuxna i barngrupperna el. för många barn. Alla blir stressade av detta o det leder till enorm ohälsa o otrygghet. Finns säkert några "mellanchefer" att plocka bort istället.

Lena Hultgren (Mörbylånga, 2021-11-20)

#102

Mina barn går på förskola i Åre och jag tycker redan att det är mycket barn och få pedagoger i verksamheten. Flera i personalen på vår förskola har varit eller är sjukskrivna på grund av stress. Situationen är inte hållbar!

Clara Möller (Åre, 2021-11-20)

#103

Att spara i barnomsorgen är kortsiktigt! Det strider dessutom mot barnkoventionen där "barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn." Något man inte gör nu! Detta ger inte bara sämre förutsättningar för barnen, utan försämrar också pedagogernas arbetsmiljö ordentligt.

Minna Sjöberg (Undersåker, 2021-11-20)

#104

Jag jobbar själv på förskola!!!

Anna Hyttmo (Mörsil , 2021-11-20)

#106

Som förälder till förskolebarn blir jag mycket oroad då jag upplever att den fantastiska personalen i förskolan redan idag har en mycket pressad arbetssituation. Den utförda risk och konsekvensanalysen talar sitt tydliga språk: dessa beslut kan få förödande konsekvenser för såväl barn som personal inom förskolan!

Maja Kogner Thomke (Åre, 2021-11-20)

#109

Jag har barn i förskolan som förtjänar bättre!

Stephanie Andén (Duved, 2021-11-20)

#114

Oro för hur en nedskärning kommer slå hårt på både barn och pedagoger.

Nadja Tengzelius (Undersåker, 2021-11-20)

#116

Åre kommun måste nu börja se till varje individ. Till barnen som går på förskolan , de är en person som behöver en trygg start som har rätt till utbildning. De kanske inte räknas som 44 eller 66 volymtimmar.

Sara Näslund (Åre, 2021-11-20)

#125

Förskolelärare samt barnskötare ska ha en hållbar livssituation. Och bättre arbetsmiljö. Och inte vara helt slutkörda efter en arbetsdag.
Lever med en förskolelärare..

Jan Svedberg (Järpen , 2021-11-20)

#127

Jag anser att vi lever i en tid av överkonsumtion. Det förefaller rimligare att investera i våra barns utbildning och i arbetsmiljön för dem som jobbar med våra barn. Tänk typ såhär: Hellre en glad fröken än en resa till Thailand.

Rasmus Lindholm (Åre, 2021-11-20)

#128

Det är helt galet …

Pether Lindblom (Järpen, 2021-11-20)

#136

Ett samhälle som tar ansvar för framtiden sparar inte in på barnens bekostnad. Jag värnar om mina barnbarn i Åre och den värdefulla personalen i deras barnomsorg.

Per Kogner (Bromma, 2021-11-20)

#140

Jag skriver på för att jag snart har barn på förskolan i Åre kommun.

Mikael Undeland (Åre, 2021-11-20)

#141

Det är orimligt att öka på arbetsbördan för de stackars pedagerna, barnskötarna och övrig personal som försöker ta hand om våra barn på bästa sätt. Jag blir rädd för mitt barns säkerhet när jag lämnar på förskolan. Jag blir rädd för att personalen välmående och våra barns pedagogiska verksamhet bortprioriteras. Jag blir arg och rädd!!!

Jenny Hultgren (Åre, 2021-11-20)

#142

Det är redan svårt för förskolelärare att räcka till för barnen idag. Det är både skadligt för dem men framförallt barnen om barngrupperna skulle öka.

Persson Caroline (Åre, 2021-11-20)

#147

Det måste ske en förändring inom förskolans verksamhet för att personal ska orka jobba kvar och få fina trygga dagar tillsammans med barnen utan stress.

Engelin Madelene (Åre , 2021-11-20)

#159

Barnen är vår framtid, trygga barn ger trygga vuxna.

Anja Skålén (Åre, 2021-11-20)

#166

Det sämsta man kan göra är att ta bort trygghet för dem som behöver det allra mest.
Barn är inte stöpta i samma form dvs stora barngrupper är inte lämpligt för alla barn, vissa fungerar det bra kring men andra inte. Stora barngrupper (36 barn, vilket det innebär i Östersund under samma definition) ger en sämre överblick per personal och sämre möjlighet att bygga individuella relationer med respektive barn. En hinner inte.
Tid i kombination med möjligheter. Barn som går 15 timmar per vecka är mest utsatt för brist på trygghet, eftersom dessa är på plats de dagar under de timmer där barngrupperna är som störst.
Mvh fd barnskötare på förskola med stora barngrupper.

Linn Hansson (Östersund , 2021-11-21)

#171

Jag har två barn i Ullåns förskola och är jättenöjd med personalen där. Då är det tråkigt att politikerna som styr vill försämra verksamheten och arbetsmiljön för personalen.

Fredrik Åsberg (Åre, 2021-11-21)

#176

Den mest orimliga riskanalysen nånsin att godta!

Tommy Djärf (Undersåker, 2021-11-21)

#181

Totalt fel prioriterat. Åre kommun i ett nötskal som vanligt.

Dan Fridlund (Åre, 2021-11-21)

#184

Jag kräver att våra älskade barnbarn, och deras välutbildade, engagerade förskolelärare, ska få bästa möjliga förutsättningar till trygga, trivsamma, utvecklande dagar på en förskola där kvalitet går före kvantitet!

Anna-Clara Engman (Duved, 2021-11-21)

#186

Jag anser att beslutet är helt absurt

Vina Ahmad (Stockholm , 2021-11-21)

#190

Jag är förskollärare.

Louise Falk (Göteborg , 2021-11-21)

#192

Jag är förskollärare och skyddsombud och värnar om mina kollegors arbetsmiljö och hälsa och alla barns rätt till en förskola med hög kvalité.

Yvonne Larsson (Göteborg , 2021-11-21)

#193

Stoppa större barngrupper i förskolorna i Åre kommun !!

Daniel Woxberg (Mörsil, 2021-11-21)

#197

Situationen i förskolan håller på att spåra ur fullständigt

Karina Nordlund (Kalix , 2021-11-21)

#198

Detta är oacceptabelt. Politiker, börja lyssna på vårdnadshavare/förskollärare/barnskötare och andra som står och skriker, bokstavligen på hjälp inom förskolan!

Jenny Gunnarsson (Mölndal, 2021-11-21)

#199

Politiker måste tänka efter före - för barnens skull/Yvonne, Förskollärare.

Yvonne Bruhn (Bergeforsen, 2021-11-21)

#200

Jag är förskollärare och har erfarit svårighet att arbeta utifrån läroplanen.
Svårt att skapa bra relation med barn och föräldrar i de stora barngrupperna. Det är ju grunden för ett kvalitativt bra arbete. Vi hinner inte med !

Christin76 Ljungberg (Märsta, 2021-11-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...