Change the legal grounds of permanent residency for doctoral students and other researchers in Sweden

Kommentarer

#204

This is very unfair, I am PhD student and this is adding to my stress. CHANGE is a must.

Kahkashan Kamal (Stockholm , )

#212

Jag jobbar med att förstärka forskning i sverige och vill inte att vi begränsar möjligheterna att locka och underhålla forskare på en hög nivå.

Brendon Clark (Alvsjö, )

#213

I sign because the new regulations are awfully unfair and will affect very bad to the development of Sweden at all angles.

Xuan-Son Vu (Umea, )

#225

I sign this petition to support the effort to affect the recent immigration rules changes.

Dmitrii Kruglov (Göteborg , )

#227

I am doctoral student here in Sweden and this change in ruthe le have directly affected me.

Prabhat Khanal (Göteborg, )

#231

Det är vansinne att skicka behandla våra doktorander på det här sättet. För det är våra doktorander. Vi har investerat i dem och det är rimligt att deras kompetenser ska användas i Sverige. Det är helt orimligt att utsätta dem för den här stressen i slutet av det projekt en avhandling är.

Elisabeth Gehrke (Hässleholm, )

#251

I feel the new law creates inequality and discrimination towards doctoral students. Doctoral students already deal with many uncertainties with their research, future career paths; and adding this law will definitely make the journey in Sweden more stressful.

Mashreki Sami (Luleå, )

#270

Jag är doktorand som påverkas

Hannah Devinney (Umeå, )

#278

This new law is unreasonable, morally irresponsible and scandalously policy-mismatch on so many different levels against Sweden's pubic interests, research education investments and knowledge-nation aspiration. We will fight on until the demands are met.

Jenny Iao-Jörgensen (Lund, )

#281

Att underlätta för högutbildade att stanna kvar i Sverige är en självklarhet för att förbättra framtida kompetens i arbetskraften. Konsekvenserna av det säger sig självt.

André Berg (Umeå, )

#314

För att säkra Sveriges möjligheter att konkurrera inom innovation, industri & akademin på en allt mer konkurrensutsatt internationell marknad. Också för att bibehålla kvaliteten liten på svensk högre utbildning.

Jenny Börjesson Axén (Stockholm , )

#317

Call for changes of the unfair act

Blake Lee (Stockholm, )

#318

I am signing this petition as a result of new migration rules for PhD student

Fatemeh Hajeforosh (Skellefteå, )

#367

I meet and support many PhDs through my work

Karin Siöö (Växjö, )

#369

I am a Swedish descended American national working as a doctoral student at Lund University. I have been forced out of the country 3 times between arranged temporary positions at great expense to myself and employer. The doctoral program was in part a sure way for me gain a more established footing in Sweden and allow for focus on investing my competence into its workforce. To so suddenly have this certainty slipped out from under and be reintroduced into the perennial rat race of residency extension (with no transition period) is distracting, unfair and disheartening.

Johan Eckdahl (Umeå, )

#374

Jag har många kollegor som drabbas av det här förslaget. Jag vill att de ska få möjlighet att stanna i Sverige och inte hindras av deras arbetsform.

Rasmus Björk (Uppsala, )

#383

Taj

Taj Muhammad (Uppsala, )

#389

Kai hsin wen

Kai hsin Wen (Göteborg, )

#395

I sign under the petition
/Vignesh Kottyayam Viswanathan

Vignesh Kottayam Viswanthan (Lulea, )