Cykelled för Fårö

Kommentarer

#1

Innan någon olycka händer.

Gunnlög Köhn (FÅRÖ , 2021-06-15)

#2

Lena Axedin

Lena Axedin (Fårö, 2021-06-15)

#3

Både som cyklist och billigt ser jag en stor fördel mad att cyklar får en egen väg.
Som det är nu blir det en del farliga omkörningar.
Med vänlig hälsning,
Tomas fernholm

Tomas Fernholm (Huddinge, 2021-07-14)

#7

Det behövs verkligen!

Julia Wallbom (Åre, 2021-07-19)

#8

Jag älskar att cykla

Adam Stephenson (Södermalm, 2021-07-21)

#9

Jag tycker att vägarna på Fårö är alldeles för smala för att cyklister ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Annica Mårtensson (Lärbro, 2021-07-23)

#11

För att det är myndigheternas ansvar att ha vägar som inte är trafikfarliga.

Ronnie Lundin (Fårö, 2021-07-23)

#14

Jag flera gånger sett farliga cykelsituationer/cykelincidenter mellan Broa och Sudersand.

Joel Häggmark (Stockholm, 2021-07-23)

#16

Ser ett stort behov! Fårö är i mitt hjärta!

Karin Forsell (Svärtinge, 2021-07-23)

#18

Det är livsfarligt att cykla på Fårö, vägarna är för smala, vi behöver bredare vägar!

Yvonne Werkander (Fårö, 2021-07-23)

#26

Bilfria cykelleder för ökad säkerhet

Lena Gonäs (Fårö, 2021-07-23)

#31

Behovet av cykelled är akut!

Lars Axedin (Fårö, 2021-07-23)

#32

Det verkligen behövs

Cimone Frisk (Visby, 2021-07-23)

#40

Den idag stora biltrafikvolymen gör cykling till en absolut livsfarlig sysselsättning!

Kjell Westerdahl (Färnäs , 2021-07-23)

#41

Har fritidshus på Fårö och önskar även att vi i familjen ska våga cykla mer när vi är ute.

Per Bankvall (Linköping, 2021-07-23)

#42

Det är livsfarligt att cykla på stora vägen från Broa på Fårö och norrut till exempelvis Sudersand. En cykelled måste utvecklas för att undvika olyckor!

Agneta Arnesson Westerdahl (Hammars Fårö, 2021-07-23)

#44

Cykelbanor ökar säkerheten för cyklister i alla åldrar, men inte minst för de yngsta, samt för att för miljöns skull underlätta för alla som vill ta cykeln istället för bilen.

Marlene Waltman (Saltsjöbaden , 2021-07-23)

#54

Självklart ska det vara en cykelled på Fårö.

Cecilia Östergren (Fårösund , 2021-07-23)

#55

Det behövs verkligen en säker väg för alla cyklister o det skulle säkert bli fler som vill cykla på vår fina ö istället för att ta bilen.

Lotta Fougman (Fårö, 2021-07-23)

#57

Detta behövs mer än någonsin. Pga hård trafik och samtidigt uppmuntra till fler som kan cykla på denna fina ö. Det är redan mycket cyklister här och de är ganska utsatta av trafiken. Detta skulle bli en bra lösning för alla!

Emelie Bergbohm (Visby, 2021-07-23)

#59

Jag vill ha säkrare cykelutrymme på Fårös väg, som det är nu idag så är vägen aldeles för smal och farlig! Det med livet som insats en cyklar där.

Kerstin Blomstrand (Stockholm/Fårö Broskogs, 2021-07-23)

#61

Kerstin Hedlund

Kerstin Hedlund (Stockholm, 2021-07-23)

#62

Åker bil på sommaren på Fårö en cykelled skulle underlätta mycket ur trafiksäkerhetssynpunkt

Johan Nordberg (Åkers styckebruk , 2021-07-23)

#63

Har semestrat över 10 år på Fårö. Varje år har jag sett åtminstone något tillbud på grund av stressade bilister som kör om cyklister punden smala vägen. Börja jobbet med cykelbana innan för många dör!

Mats Arnström (Täby, 2021-07-23)

#65

Vi behöver en trygg och säker cykelväg på Fårö.

Tina Sayed Nestius (Stockholm , 2021-07-23)

#69

Livsfarlig situationer!!!

Agnes Andersen (Bäl, 2021-07-23)

#70

Det måste bli säkrare att cykla på Fårö!!!

Sofia Arnström (Täby, 2021-07-23)

#72

Vi behöver bra och säkra cykel vägar på hela Gotland så ock på Fårö 😊

Lena Hejdenberg (Gotland , 2021-07-23)

#74

Jag skriver under för att detta är viktigt för trafiksäkerheten på Fårö

Carin Rosell (Visby, 2021-07-23)

#77

Fårös vägar är inte dimensionerna för cyklister, det är bara en tidsfråga innan någon stor olycka inträffar, staten och region ta ansvar nu.

Anders Hertzman (Fårö , 2021-07-23)

#78

Jag cyklar mycket på Fårö!

Linda Magnusson (Uppsala, 2021-07-23)

#80

Vill cykla säkert på Fårö

Pia Lantz (Fårö, 2021-07-23)

#85

Vill inte att det ska inträffa en dödsolycka först innan det blir en cykelväg. Hoppas ni får tummen ur..

Anne Sofie Wennerbo (Motala, 2021-07-23)

#87

Det är ett mer och mer aktuellt behov av en cykelled på grund av ökande biltrafik - börjar bli helt akut nu 2021! Ser en ökande press på cyklisterna och en ökande hänsynslöshet från bilisterna! Är sommarboende på Fårö, Skär, sedan 1960.

Eva Tiselius Bohlin (Uppsala, 2021-07-23)

#88

En cykel led skulle öka säkerheten på vägarna.

Helen Åberg (Fårö, 2021-07-23)

#97

Behövs säkrare cykelvägar

Annika Dyrke (Åkersberga, 2021-07-23)

#102

En cykelled behövs verkligen!

Bo Bjarnebrand (Visby, 2021-07-23)

#105

Mina föräldrar bor på Fårö

Jan-olof Nordberg (Skänninge, 2021-07-23)

#108

Det är idag väldigt mycket mer biltrafik på Fårö sommartid. Eftersom många även vill cykla eller promenera så uppkommer dagligen farliga situationer för både gångtrafikanter och cyklister. En cykelled skulle öka säkerheten för alla.

Johanna Stål (Uppsala, 2021-07-23)

#109

Att trafiken är så farlig smala vägar. Ingen hänsyn till cyklister , cyklar varje dag. Året runt boende.

Lena Wiberg (Fårö, 2021-07-23)

#115

Skulle gärna komma till Fårö och cykla någon gång.

Karl Johansson (Stockholm , 2021-07-23)

#119

Jag älskar att cykla men vågar inte göra det sommartid pga den täta och ofta väldigt hetsiga biltrafiken.

Gudrun Engström Riedel (Fårö, 2021-07-23)

#137

Trafikfara. Cykel ökar mer och mer.
Måste få till cykelbana nu

Peder Johansson (Stockholm, 2021-07-23)

#138

Det är farligt med en kombinerad cykel och bilväg som det är nu.

Lars Östling (Falun, 2021-07-23)

#139

Cykel och gångväg är ju nästan ett måste med sommartrafiken på fårö. Direkt livsfara att färdas på de smala vägarna.

Bert Lundin (Rocktown, 2021-07-23)

#140

Det är helt orimligt att det samsas bilar och cyklar på den smala landsvägen.

Leif Josefsson (Södertälje, 2021-07-23)

#143

Hej,
Har fritidsboende på Fårö och har behov av en cykelled.

Marco Cronvall (Nacka, 2021-07-23)

#157

Jag älskar att cykla och vill göra det säkert!

Kristina Dahlberg (Fårö, 2021-07-23)

#158

Det är orimligt att det inte finns en cykelbana på Fårö. Så tung trafik och ingenstans för cyklisterna att få plats, livsfarligt är vad det är!

Therese Öhman (Visby, 2021-07-23)

#159

Jag har sommarhus på Fårö och har därför erfarenhet av att cykla på Fårö. En cykelled skulle mycket förbättra säkerheten för cyklister och gående på ön.

Susanna Oliv de Vale (Stocholm , 2021-07-23)

#167

Cyklisters säkerhet är viktigt !

Bodil Fridlund (Fårö, 2021-07-23)

#173

Jag anser att det behövs en säker cykelled på Fårö då det idag saknas vägren på stora vägen och det därför är i princip livsfarligt att cykla där. Att cykla är ett miljövänligt sätt att ta sig fram och en trevligt sett att semestra och få se en massa och det bör främjas.

Marie-Louise Öhrn (Stockholm , 2021-07-23)

#176

Min släkt har hus på Fårö. Hela storfamiljen med ungdomar, vuxna o äldre cyklar mycket. Nu är det väldigt otryggt att cykla längs med landsvägen och dess täta och hårda trafik.
En cykelbana behövs för att ge oss glädje o njutbara turer och samtidigt få känna oss trygga i Fårös underbara natur.

Pernilla Thelaus (Lund , 2021-07-24)

#182

En cykelväg bidrar till ökad säkerhet och värnar miljön. Vi (två vuxna, tre barn) har ingen bil och tar oss fram enbart med cykel på Fårö, men sträckan Broa - Sudersand är utesluten pga all biltrafik. Om man menar allvar med att värna miljön bör man se till att alla kan ta sig fram med cykel utan att riskera livet.

Klara Wenneborg (Stockholm , 2021-07-24)

#185

Vi behöver en cykel säker väg från färjan och åtminstone till Sudersand/Ekeviken.

Bertil Eklund (Fårösund , 2021-07-24)

#188

Jag är alltid rätt när jag kör om en cyklist. Jag vågar inte cykla på den vägen längre

Katarina Artberg (Södertälje, 2021-07-24)

#189

…det behövs!

Lisa Kalström (Fårö, 2021-07-24)

#190

Det behövs verkligen då trafiken är farlig för gående och cyklister

Tor Borrhed (Skänninge , 2021-07-24)

#191

Sommargotlänning

Marie Eklund (Stockholm, 2021-07-24)

#192

Att trafiksituationen är bedrövligt osäker och behöver stärkas.

Sören Nordeman (Norsholm, 2021-07-24)

#193

Ja har bott på Fårö sen 80-talet och sett trafiken ökat enormt mycket sen då. Numera är det rent livsfarligt, att ge sig ut på cykeln sommartid.

Anni Rastman Broman (Mölnbo, 2021-07-24)

#194

hastighetsgränserna på ön hålls inte så att om det inte byggs cykelleder runt alla stora bilvägar så händer snart en olycka.

Lis Hellström (Lansa Fårö , 2021-07-24)

#196

Stor risk för cykel-olyckor då Fårö är populärt för cykelturister och att det inte ens finns en vägren!!
Bilturismen verkar också bara öka!
Ingen bra kombo!!!

Elisabeth Johansson (Fårö, 2021-07-24)

#198

Jag vill ha en säker trafikmiljö.

Maria Enquist (Sandviken, 2021-07-24)

#199

För miljön och säkerheten!

Gabriella Fällman (Sollentuna , 2021-07-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...