Buller från Södra cell Värö

Kommentarer

#1

Det stör människo- och djurlivet med de höga ljudnivåerna som råder.

Anna Wikström (Åskloster , 2021-04-07)

#2

Kraftigt ökande buller (både högfrekvent skärande och lågfrekvent vibrerande) förekommer sedan 2020 som påverkar såväl människor som djur negativt!

Jessica Neijlind (Åskloster, 2021-04-07)

#6

Jag upplever mycket störande ljud från Södra Cell under stora delar av dygnet.

Birger Kollberg (Varberg (Årnäshalvöns), 2021-04-07)

#7

Oljud från södra cell. Störande både inomhus o utomhus. Mycket anmärkningsvärt att detta fortgår både för människor o djur. Hoppas på stor förståelse och agerande. Varmt tack

Linda Kåreby (Varberg, 2021-04-07)

#11

Bulleret vil påvirke våre opphold på vår fritidseiendom på Årneshalvøen. Viser til WHOs anbefalte støygrenser på 55dB gjennomsnittlig på dag og kveld, samt max 45 dB utenfor soverom fo å unngå søvnforstyrrelse. I tillegg er vi bekymret for støyens påvirkning på dyreliv.

Eivind Fjeldheim-Sandem (Askim, 2021-04-07)

#14

Blir mycket störd av det ökade oljudet, bullret, vibrationer och lukt från Södra Cell Värö.

Camilla Larsson (Åskloster , 2021-04-07)

#15

Bullernivåerna har kraftigt ökad de sista året. Även ett högfrekvent ljud som hörs hela tiden.

Katarina Sireus (Åskloster, 2021-04-07)

#19

På mina tidigare mail till länsstyrelsen, och för att kunna sitta ute stora delar av året o kunna lyssna på fåglarna mm

Kjell Östling (Varberg, 2021-04-07)

#21

Vi bor i Kärradal!
Vi är båda ljuskänsliga. Vi hör ljudet från södra i princip jämt. Vi har sömnstörningar och flyttade till landet pga vi ville slippa stadens brus. Så tråkigt att behöva bli störda av oljudet

Stefan Fonsell (Varberh, 2021-04-07)

#23

Bor i Sanddamm ca 500 meter från södra cell. Upplever att bullernivåerna stundtals är oacceptabelt höga.
Sedan att man har larm som kan stå och plinga flera timmar utan att någon kvitterar och tystar dessa en lugn sommarkväll är inte ok.

Torbjörn Nilsson (Sanddamm, 2021-04-07)

#25

Minska bullerljudet från Värö som hörs i Espeviken !

Petra Hallqvist (Varberg, 2021-04-07)

#27

Är oerhört drabbad av denna fabriks ljudsörande verksamhet. Dessutom kan jag ej förstå hur en miljö förstörande verksamhet kan få fortsätta när Sverige ej kan uppnå sitt klimatmål!

Thomas Ahlqvist (Onsala, 2021-04-07)

#28

Oerhört trött på bullret från detta bruk.

Eva Gynne (Årnäs , 2021-04-07)

#30

Buller från Södra cell.

Micael Johansson (Borås, 2021-04-07)

#32

Ljudet och störningar har ökat oacceptabelt

Eva Eberius (Åskloster, 2021-04-07)

#33

Bullernivåerna har ökat markant, och det stör.

Jenny Ammilon (Varberg, 2021-04-07)

#34

Min stuga ligger ca 3 km ifrån och är väldigt påverkad

Mats Hörnfeldt (Kungsbacka/ Espevik, 2021-04-07)

#38

Jag är väldigt störd av detta ständiga oljud och den fruktansvärda högfrekventa tonen som nu återigen har stört nattsömnen. Finns där nästan ständigt både dag och natt vilket innebär psykiskt lidande.

Ingela Ahlqvist (Åskloster, 2021-04-07)

#40

Bor granne med Södra och vi har precis som Årnäshalvön fruktansvärd ljudnivå hos oss.

Pia Staff (Väröbacka , 2021-04-07)

#41

Den höga bullernivå som upplevs av oss boende i Espevik (Årnäs) med omnejd.

Mattias Johannesson (Göteborg, 2021-04-07)

#44

Vi störs av buller och dån både natt och dag

Ulla Lindberg (Åskloster , 2021-04-07)

#47

Störs av oljudet periodvis!

Birgitta Blomgren (Åskloster, 2021-04-07)

#50

Ägare sommarstuga Årnäs

Fredrik Wallman (Kålllered, 2021-04-07)

#51

Störs av oljudet.

Eric Börjesson (Åskloster , 2021-04-07)

#52

Höga och störande ljud var och varannan natt och dag vid sommarstugan, som bör vara en lugn plats. Känns som vi numera snarare bor i ett industriområde än ute på landet, där det förr varit tyst och lugnt. Ljudet började öka till störande nivåer redan för några år sedan, men har nu ökat ytterligare.

Daniel Ahlqvist (Årnäshalvön (Åskloster), 2021-04-07)

#54

Bullret är mycket störande. Vi bor mitt på halvön och hör bullret in i huset.

Birgitta Johansson (Åskloster , 2021-04-07)

#55

Bullernivåerna överskrider de provisoriska bullervillkoren. Villkor måste följas och ljudet måste därför dämpas utan dröjsmål. Detta påverkar Natura 2000-områden som Årnäsudden och Balgö. Avsaknad av bullerdämpande åtgärder strider mot EU-direktiven.

Kirsten Van den Burg (Åskloster , 2021-04-07)

#56

Ljudet stör och irriterar otroligt, främst nattetid!!!

Tina Wallin (Årnäshalvön, 2021-04-07)

#57

Bullret stör väldigt mycket nattetid

Thomas Nyman (Åskloster, 2021-04-07)

#60

Jag skriver under pga att bullernivån från Södra Cell och/eller Södra Woods (kan ej avgöra vilket) frekvent är på en nivå som är mycket störande och omöjligtvis kan vara i nivå med människors och djurs välbefinnande. Det har under senaste åren tillkommit nya lågfrekventa oregelbundet pulserande bullervarianter som är mycket stressande samt högfrekvent buller som mer påminner om jetplan som är på väg att starta. Detta är på toppen av det tidigare malande mullret i bakgrunden som även det blivit högre. Helt oacceptabelt.

Per Frössling (Åskloster , 2021-04-07)

#63

Oväsen som hörs vid mitt fritidshus på Årnäshalvön

Eva Kollberg (Varberg, 2021-04-07)

#66

Vill ha en tystare miljö

Lars Borssén (Årnäshalvön, 2021-04-07)

#69

Min nattsömn blir lidande av bullermattan, som tillslut låter som tinnitus. Jag vill kunna sova med öppet fönster, och vi har valt att bo utanför staden.

Carina Haglund (Åskloster, 2021-04-07)

#71

Jag skriver under på grund av att:
Jag har bott på norra delen av Årnäshalvön sedan 2012 och ständigt besvärats av buller från båda anläggningarna. Bullersituationen har på senare åren förvärrats avsevärt vilket lett till irritation, koncentrationssvårigheter och störd sömn.
Det borde vara i företagets intresse att skapa förutsättningar för närboende med avseende på miljö och välmående!

Jarmila Zavodanova (Åskloster, 2021-04-07)

#77

Att vi störs av ljudet som vissa tider är väldigt störande. Man är ju vid kusten för stillheten och det underbara fågellivet

Susanne Åkersta (Kinna /Åskloster , 2021-04-07)

#78

Jag/Vi i min familj har märkt en förändring till det sämre det senaste året. Jag har bott på Årnäshalvön i ca 10 år o aldrig tidigare tänkt på att Wärö bruk ligger så nära förutom ibland när de "blåser ur" rören. Det är ju ok. Jag är dessutom inte lättstörd - gillar om det inte är för tyst helt enkelt.
Dock har nu ljudnivån stigit så pass mycket att jag har vaknat på natten/tidig morgon av ljudet. Inte roligt när man behöver sin sömn för att orka jobba.

Maria Drott Johansson (Åskloster, 2021-04-07)

#80

Störs av bullret ock ett tjutande ljud

Martin Åkersta (Kinna,Åskloster , 2021-04-07)

#81

Har sommarhus i Espevik.

Marie Kalin (Skepplanda, 2021-04-07)

#90

Sommargäst i Espevik

Anna Ståhl (Borås , 2021-04-07)

#91

Jeg ønsker ro og stillhet

Nina Fjeldheim-Sandem (Askim, 2021-04-07)

#94

Bor på Timmeråsvägen i espevik och störs av det förändrade ljudbilden på halvön.
Det är väldigt högt ljud om vinden ligger från nordöst.

Håkan Niklasson (Onsala , 2021-04-07)

#96

Vänligen visa hänsyn till oss boende i närområdet!

Ulrika Johansson (Espevik, 2021-04-07)

#102

Det ihållande dånandet och höga tjutandet som kommer från Värö Bruk stör både utomhus och inomhus, och bidrar starkt till en betydligt försämrad miljö både för människor och djur i Espevik / Årnäshalvön

Mona Brantefjord (Göteborg , 2021-04-08)

#106

Störande ljud på nätter

Jan-Inge Blomgren (Åskloster, 2021-04-08)

#109

Jag störs av det ökande bullret från Värö bruk

Mikael Ferm (Åskloster , 2021-04-08)

#110

Bor i Espevik, störs hela tiden av detta buller. Varit sommarboende i Espevik i 30 år. Aldrig tidigare störts så av ljudet som de senaste åren.

Cecilia Wallsin (Åskloster Espevik , 2021-04-08)

#111

Vi skriver under på grund av störande ljud och lukt

Sören och Mona Johansson (Bua, 2021-04-08)

#116

Bullernivåerna är mycket störande.

Anders Wallin (Göteborg , 2021-04-08)

#117

Jag störs av bullret

Thomas Carlsson (Borås, 2021-04-08)

#118

Jag störs av bullret

Birgitta Karlsson (Borås , 2021-04-08)

#119

Jag har själv upplevt det ökade bullret när jag varit och hälsat på mina föräldrar som bor på Årnäshalvön. Sådan här bullerproblematik har vi aldrig upplevt tidigare trots att mina föräldrar har bott här i många år. Jag har störts av bullret när jag vistats utomhus och har även vaknat nattetid av bullret.

Andréa Palmberg (Göteborg, 2021-04-08)

#120

Bullernivån är orimligt hög för att kunna vistas i närheten. Med hus utan träd mellan bullret och huset blir det än mer påtagligt och hälsoskadligt.

Mattias Lind (Espevik, 2021-04-08)

#121

Störs av bullret som är värre än det varit på många år.

Christina Gustavsson (Bollebygd , 2021-04-08)

#122

Vi störs av ljudet från anläggningen då vi vistas på Årnäshalvön.

Pär Nyberg (Borås, 2021-04-08)

#123

Har sommarstuga på Årnäshalvön & tycker bullret låter väldigt högt & är supertrist i detta natursköna område!

Lena Hang (Borås, 2021-04-08)

#125

Ett jävla väsen varje morgon. Nu hörs ej fåglarna mer. Ändå bor jag 5 kom bort.

Ulf Johansson (Bua, 2021-04-08)

#127

Har stuga på Årnäshalvön för att komma till ett naturområde för rekreation och lugn,
Det är tystare i Stockholm! Fy vilket oljud från bruket! Det är både dag och natt.

För en tid sedan stoppades byggplaner på Årnäshalvön för att bevara detta område för rekreation. Hur kan i så fall bruket tillåtas störa på detta vis? Fruktansvärt!

Lena Brännström (Danderyd, 2021-04-08)

#130

Jag skriver under eftersom jag störs såväl dag som nattetid samt att det negativt påverkar mitt företag som jobbar med turism.

Kristian Kern (Åskloster, 2021-04-08)

#133

Jag skriver under på grund av buller som stör sömn, ledig tid när man behöver vila.

Anders Ahlin (Åskloster, 2021-04-08)

#137

Vi bor i Espevik för att vi älskar lugnet och närheten till naturen. Då är det tråkigt att störas av buller från en fabrik.

Christina Stocks (Åskloster , 2021-04-08)

#138

Blir störd av buller och vibrationer framförallt på kvällar och nätter. Hög belastning av tung trafik påverkar också negativt gällande buller och miljö.

Marielle Bengtsson Ahlin (Åskloster , 2021-04-09)

#142

Bullret hörs ändå till Väröbacka Lingome mest på nätterna

Anna Karin Nilsson (Väröbacka , 2021-04-09)

#144

Vi har en stuga på Östra Sanddammsvägen 20 i Bua. Ofattbart att Södra Cell får sprida så mycket oljud. I denna fantastiska natur som Sanddamm har.

Karin Blomqvist (Falköping , 2021-04-09)

#147

Jag har en stuga på Östra Sanddammsvägen 20 och har stört mig på bullret

Lars Blomqvist (Falköping, 2021-04-09)

#148

Jag skriver under pga att jag upplevt att bullret är mycket besvärande för boende på Årnäshalvön och fruktar att det påverkar djurlivet i området mycket negativt.

Anna Lundgren (Espevik, 2021-04-09)

#151

Gillar inte buller i paradiset

Lena Wadell (Espevik , 2021-04-10)

#153

Mkt störande ljud från Södra cell särskilt nattetid

Christina Svensson (Åskloster, 2021-04-10)

#154

Inte trycker om buller

Margaretha Persson (Väröbacka, 2021-04-10)

#158

Vi måste göra allt för att förhindra utökat buller från Södra Cell. Det mest skadliga för människors trivsel o levnad är kontinuerligt högt buller.

Christine Larsson (Åskloster, 2021-04-10)

#159

Sommarstuga nära södra cell är himmelriket på jorden förutom oljudet från Södra cell. Väldigt störande och högljutt!!!

Lisa Blomqvist (Bua, 2021-04-10)

#160

Stör mig under dagarna

Otto Lundgren (Stockholm , 2021-04-11)

#161

Upplever stora förändringar avseende bullernivån.

Lena Johansson (Espevik, 2021-04-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...