Sverige bör erkänna folkmordet på muslimer i Kina!

Kommentarer

#2202

PÅ HOPP OM DET SKA ÄNDRAS OCH ORÄTTVISAN SKA TAS BORT

Hiba Abdirahman (Billingtsfors , 2021-03-31)

#2228

Det är sinnessjukt att inte skriva under.

Haris Fijuljanin (Malmö, 2021-03-31)

#2230

Religionsfrihet är en av dem grundläggande mänskliga rättigheterna

Sarvast Rashed (Uppsala, 2021-03-31)

#2249

Jag tycker att det är förfärligt att ingen agerar. Om ingen gör någonting så kanske detta pågår i flera år framöver och det är tragiskt att man bara blundar.

Jonathan Andersson (Västerås, 2021-03-31)

#2251

Mänskliga rättigheter

Elvedin Hadzic (Angered, 2021-03-31)

#2252

Det är det enda rätta att göra.

Julia Jensen (Västerås, 2021-03-31)

#2293

Uigurlägrena utgör den största massinspärrningen av en etnoreligös grupp sedan andra världskriget. Vi kan inte längre stå tillbaka medan regimen i Kina terroriserar våra medmänniskor.

Asma Johansson (Jönköping , 2021-03-31)

#2294

För vill att de som mina muslimska bröder o systrar går igenom i kina ska sluta

Edin Music (Trelleborg , 2021-03-31)

#2296

Jag själv är muslim o står upp för mina bröder o systrar

Maryam Kopilovic (Stockholm, 2021-03-31)

#2298

Det är på tiden, finns ingen anledning att inte göra det

Elisabet Löfgren (Uppsala, 2021-03-31)

#2308

Det som sker i kina är demoniskt, det är så långt från mänskligheten så att jag tror att satan sitter där och bestämmer.

Valentino Daniél Dillinger Jr. (Stockholm, 2021-03-31)

#2323

Kina bryter mot FN:s folkmords konvention

Josef Ahmed (Stockholm, 2021-03-31)

#2328

Jag skriver under pga att det som händer är fel. Vi undervisar i skolorna om förintelsen och de olika orättvisor som skedde runt om i världen men väljer att blunda för massmorden som sker idag framför våra ögon. Vi kan rädda liv, vi kan påverka och vi måste ta tag i det nu!

Feras Alsaleh (Alvesta , 2021-03-31)

#2329

Ingen förtjänar utsättas för tortyr på grund av sin tro
Rusel MAHDY

Rusel Mahdy (Malmö, 2021-03-31)

#2335

Detta måste få ett slut. This is history on repeat

Feime Mahmoud (Malmö, 2021-03-31)

#2378

Detta bör uppmärksammas mer och tas på allvar

Yousef Mahdi (Västerås , 2021-03-31)

#2388

För att jag är uigur men i stora meningen att jag anser att alla människor bör ha samma rättigheter för liv

Dilnaz Abulkhariyeva (Örebro , 2021-03-31)

#2395

Mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet i 2021

Linus Wesslén (Knivsta , 2021-03-31)

#2396

För att Sverige bör erkänna folkmordet på muslimerna i kina!

Fatima El sayed (Stockholm, 2021-03-31)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...