Ett allergiprogram med allergikerns bästa i fokus

Kommentarer

#3

Väldigt väldigt bra skrivet! Jag står bakom matsaras text! Jag som själv har multiallergi. Jag är ju tacksam att rätt kost & rätt anpassningar gör att jag slipper klåda, eksem, magtarmbesvär osv. Att då behöva gå tillbaka till att få höra att det inte går att göra något åt mina tidigare besvär eller att jag skulle lära mig leva med det. När det uppenbarligen gick att slippa besvären med rätt förutsättningar! Ingen oavsett ålder ska behöva leva med reaktioner helt i onödan. För att det ska sparas pengar. När det går att få till ett orsakstänk och alltså bli stabilare. Så nej till finska allergiprogrammet i Sverige.

Jenniefer Johansson (Rättvik , 2021-03-04)

#4

Om mina barn inte fick de anpassningar de behöver i skolan och förskolan så skulle de bli sjukskrivna. Jag skulle också bli sjukskriven. Mina barn blir sjuka när de får i sig sådant de inte tål. Det funkar inte att medicinera bort nässelutslag, utslag, eksem, förstoppning, magsmärtor, diarréer, dålig sömn, koncentrationssvårigheter, myrkryp i kroppen, feber och sjukdomskänsla. Det går bara inte. Det enda som gör att mina barn mår bra är att de inte utsätts för de livsmedel de inte tål. Jag hoppas att alla berörda parter förstår att det skulle vara en större kostnad för samhället med ett stort antal sjukskrivna barn och föräldrar, än den kostnad som blir genom att istället anpassa barnens miljö de vistas i. Jag VÄGRAR låta mina barn medvetet utsättas för allergener för att "bygga upp en tolerans". För det fungerar inte, det har vi lärt oss den hårda vägen. Mina barn behöver inte heller en endaste gnutta medicin när de får vistas i en säker miljö, så varför ska de istället vistas i en miljö som gör dem sjuka, samtidigt som de pumpas med mediciner tills de blir så sjuka att de inte längre kan vara i skolan? Vem ska då ge mina barn den utbildning de behöver? Vem ska ersätta det sociala umgänget de missar när de är sjukskrivna? Mitt hjärta blöder för de stackars barn och föräldrar som kämpar i Finland nu efter deras allergiprogram. Jag vill inte bo i ett land som utsätter människor för detta, och hoppas innerligt att Sverige kan utgöra ett bättre exempel med ett allergiprogram som står på BARNENS sida, och inte läkemedelsindustrins sida.

Charlotte Forsberg (Järna, 2021-03-04)

#5

Jag tycker att varje människa trots allergisjukdom med hjälp utav anpassningar i mat och miljö ska ha rätt till en medicin och symtomfri vardag. Det ska vara en självklarhet att man får hjälp utav vården med anpassningar i både hem och skolmiljö för att kunna uppnå symtomfritt tillstånd så att kroppen får chans att läka. Innan starka läkemedel tas till ska man först utreda vad som ger upphov till symtomen, det ska vara varje barns rättighet i livet.

Cecilia Tingstedt (Växjö, 2021-03-04)

#13

För att det är vansinnigt att man skall medicineras/lida i onödan

Naomi Fembrant (Rättvik, 2021-03-04)

#16

Jag själv har levt med allergi i 60 år, böjvecks-atopiskt eksem då jag var liten. Fick eksem vid 1-års ålder. På den tiden så låg man bunden i sängen med tubgas som träddes över händer och armar för att inte riva sönder sig på nätterna. Även i vuxen ålder har jag eksem till och från. Har även astma. Nu för 5-6 år sedan konstaterades det att jag var vete-råg-nötallergiker vilket jag med facit i handen tror jag har varit hela livet. Jag är nog ett levande bevis att man inte kan utsättas för saker man är allergisk mot och tro att man skall bli bra. Även pälsdjur har jag varit allergisk mot hela livet. Det enda djur jag kunde vara med var hästar, så i stallet har jag varit tills jag blev 13-14 år men då kom allergin för hästar också. Jag har verkligen både ätit mat och varit med djur men inte tål jag detta något bättre, snarare så har jag blivit mer allergisk.

Anette Smångs (Mora, 2021-03-04)

#23

Jag också är förälder till att multiallergiskt barn och delar farhågorna. Mitt barn har framförallt icke IgE- medierade allergier vilket betyder att det inte finns medicin att ge, bara behandla symtom. Vi har krigat med oförstående läkare och fått vara detektiver för att lista ut vad som ger besvär men också tyvärr advokater som samlar bevisbörda så att vi ska bli betrodda. "Bry er inte om utslagen- behandla bara" har vi fått höra av vårdpersonal. Men hur behandlar man tillhörande magont och stopp i tillväxten om man vägrar ta bort det i kosten som orsakar problemen? Jag har idag en otroligt frisk, stark, intelligent och empatisk dotter tack vare en anpassad kost men införs detta program är jag rädd att detta kommer bli ett minne blott.

lena Eneberg (Vejbystrand, 2021-03-04)

#26

Jag och min sambos familj lever med olika allergier och vi får inte den hjälpen vi har rätt till.

Hannah Häljesgård (Pålsboda, 2021-03-04)

#27

Vi är multiallergisk familj och jag har sett de förödande konsekvenserna för allergiker som det Finska programmet medfört.

Paula Ryökäs (Rättvik, 2021-03-04)

#32

Jag skriver under på grund att jag har en dotter som är allergisk

Natalia Tozlovanu (Täby, 2021-03-04)

#33

Vi har ett allergibarn i släkten

Susanne Jönsson (Asmundtorp , 2021-03-04)

#38

För alla lika värde & förutsättningar

Maria Källsgård Larsson (Tomelilla, 2021-03-04)

#39

Ja

Ragnhild Bergsland (Stockholm , 2021-03-04)

#40

Förälder till multiallergiskt barn.

Karin Pettersson (Karlstad, 2021-03-04)

#51

Jag har barn med icke ige meridierad allergi och fått kämpa för att få rätt vård. Kämpar ännu och detta skulle vara förödande för mina och andras barn i liknande situation. Barnen behöver få må bra.

Moa Kvarfordh (Stockholm, 2021-03-04)

#59

Jag har en multiallergisk 2-åring som tvingas leva med eksem, svår klåda, sår, svullnad, andningsproblem och astma när han utsätts för allergener.

Tina Blockmark (Klippan, 2021-03-04)

#61

Som mamma till en multiallergisk dotter ser jag nästan dagligen hur mitt barn negligeras i sitt mående. Detta måste få ett stopp ! ALLA barn förtjänar att må bra

Louise Söderling (Lerum, 2021-03-04)

#68

Det behövs för att vår vardag ska fungera

Åse Jonsson (Hedesunda, 2021-03-04)

#70

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-03-04)

#72

Höja status/kunskap i ämnet.
För den mänskliga rättigheten till vård och tillgänglighet för alla individer.

Charlotte Ekman (Åmål, 2021-03-05)

#75

Detta är så viktigt!

Hanna Bengtson (Sundsvall, 2021-03-05)

#76

Jag skriver under för att stötta, även jag är Allergimamma till barn med Allergier..

Linda Gillberg (Alingsås , 2021-03-05)

#78

Jag är allergimamma

Maja Nordström Skaug (Göteborg, 2021-03-05)

#79

Båda mina barn har haft behov av anpassad miljö och kost. Gällande sonen gick det så långt att han fick ME och missade flera års skolgång. När han gått ut skolan och han inte längre hade närvaroplikt kunde vi anpassa kost och miljö på hemmaplan. Det går när man är över 18 år, men det går inte när man är barn. Nu klarar han skolgången, men får gå med fyra år yngre personer. Han äter fortfarande inte i skolan och han har mycket hemundervisning (pandemin var lyckosam eftersom hemma har vi anpassat miljön och har säkerställt att den är mögelfri). Dottern har många allergier och utan anpassningar hade hon behov av att sova 14 timmar per dygn. Efter kostomläggning och byte till en annan skola - som åtminstone hade ambitioner att anpassa - så lyckades hon dubbla sina meritpoäng på ett år. Ganska anmärkningsvärda resultat. Har vi råd att låta människor hamna utanför? Nej, självklart är en värld där alla kan vistas mycket bättre än en värld där alltfler blir sjuka och får allergier och intoleranser. Mediciner hjälpte aldrig för mina barn, men kost- och miljöanpassning gjorde det! Förståelsen i samhället måste förbättras. För allas vår skull!

Charlotta Filling (Västerås, 2021-03-05)

#82

Jag är mamma till en multiallergiker och är orolig för vad ökad fokus på ekonomi kan få för konsekvenser inom vården. Tycker att individens bästa måste stå i fokus, speciellt när det gäller barn, och då får det kosta!

Hanna Porsgaard (Trekanten, 2021-03-05)

#88

Viltigt

Martin Svensson (Rättvik , 2021-03-05)

#89

Jag har närstående som lider av allergi och jag tycker att vi kan skapa en bättre framtid för dem och andra som lider.

Karl-Johan Nyberg (Lund, 2021-03-05)

#97

Detta är så viktigt för att alla förtjänar att må bra. Även allergikerna!! Man ska inte behöva få eksem,utslag,få svårt att andas,få diarréer etc för att det brister i kunskap och resurser. Vissa allergiker kan råka riktigt illa ut och faktiskt dö av kontaminerad mat/luft. Alla ska ha samma rättigheter i förskola och skola. Om inte detta kan tillgodoses, ska försäkringskassan betala för att nån av föräldrarna ska vara hemma med sitt barn? Det kan bli den enda lösningen om man inte garantera säkerheten för våra barn.

Sofie Lindqvist (Åby, 2021-03-05)

#98

Jag själv är allergisk och har allergiska barn.

Yoanna Jansson (Vikingstad , 2021-03-05)

#102

Vi är många som har kämpat och fortsätter kämpa för våra barn. Detta riskerar visserligen att göra vården jämlik, men istället för lika bra så kommer den bli lika dålig överallt.

Gustav Hällbom (Jönköping, 2021-03-05)

#103

För de som inte följer mallar är det redan idag svårt att få adekvat hjälp! Vi är många som har gått in i väggen för att vi kämpar för våra barn och införandet av ett nationellt vårdprogram likt det finska riskerar att stjälpa allt vi hittills uppnått. Det vi har upplevt har beskrivits perfekt i Läkartidningen! https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2019/12/oroande-att-standardiserade-vardforlopp-nu-infors-brett-inom-halso-och-sjukvarden/
Vår räddning blev att vi hittade en allergolog i ett annat län som är van vid att se till helheten och vi är äntligen på väg att få ett "funktionellt" barn som inte skriker av smärtor, kippar efter andan eller sover bort sitt liv, och då är det en femåring vi pratar om....

Maja Hällbom Vicic (Jönköping, 2021-03-05)

#109

Jag vill att allergier tas på allvar och vill öka kunskapen runt allergier i förskolor, skolor samt i vården i allmänhet. Jag tänker att det t.o.m. blir ekonomiskt det bästa alternativet även från samhällsekonomisk synvinkel, då välmående barn inte är lika resurskrävande, som barn som ständigt är sjuka och på så vis "belastar" personal både i skolasystem och i vården.
Jag vill att vården är likvärdig över hela landet, vilket den inte alls är i dagsläget.

Vi har haft turen att ha träffat många både på förskola, skola, och vård som tar det här på allvar och jag vill inte se någon försämring. Livet med allergier är ändå ett evinnerligt pusslande i nuläget.

Petra Jakobsson (Skellefteå , 2021-03-06)

#111

Jag är själv allergiker och har barn med flera allergier.

Martina Nyberg (Färgelanda , 2021-03-06)

#125

Familj med många allergier med stor rädsla över att ekonomin kommer vara viktigare än hälsan framöver.

Camilla Karlsson (Östhammar , 2021-03-06)

#129

Jag är allergiker och astmatiker

Netasha Sjöberg (Övertorneå , 2021-03-06)

#130

Som allergiförälder har jag oändligt många gånger tvingats bråka och stå på mig i sammanhang där jag istället hade trott att det skulle erbjudas stöd och vettiga råd (sjukvård, allergiförskola), av precis de anledningar som Sara lyfter i texten. "Har barnet massa eksem? Här får ni starka kortisonpreparat! Har barnet problem med ständig förstoppning? Här kommer diverse läkemedel för att råda bot på det! Ta bort födoämnen som ger utslag på blodprover men "bara" ger "milda" reaktioner? Nä absolut inte!"
Blev förskräckt när jag läste om det finska allergiprogrammet och hoppas verkligen inte att något likadant införs i Sverige.

Linnea Bergman (Halmstad, 2021-03-06)

#135

Allergier ska ej ses som ett samhällsproblem!

Dorothy Johansson (Mora, 2021-03-06)

#141

Själv mamma till två allergiska barn och håller verkligen med om det Sara skriver!

Charlotta Thunander (Nybro, 2021-03-06)

#146

Jag är mamma till ett barn med mycket svårt multifödoämnesallergi, astma & svåra eksem..har kämpat för mitt barns bästa i snart 16år, och trots all kunskap jag har så är jag (och mitt barn) långt ifrån nöjd eller fullärd!

Liselott Axh (Rimbo, 2021-03-06)

#148

Jag har ett multiallergiskt barn som med hjälp av rätt kost mår bra och inte behöver medicinera för sina allergier.

Sanna Ribba (Lerum, 2021-03-06)

#151

Mitt barn är multiallergiskt och jag vill att han ska ha möjlighet att må bra under hela sin uppväxt och skoltid.

Jens Porsgaard (Kalmar, 2021-03-06)

#152

För min, mina barn och mina barnbarns skull

Cici Mårtensson (Ystad, 2021-03-06)

#156

Jag vet med all säkerhet att mitt barn hade varit allvarligt sjuk, eller värsta tänkbara kanske inte vid liv om barnet med sina allergier hade följt finska programmet.

Louise Tollén (Lerum , 2021-03-06)

#158

Vare sig bvc eller den välrenommerade privata barnläkarmottagningen vi sökte till i desperation kunde hjälpa oss med sonens magproblem som han haft sedan födseln. Alla prover var helt normala. Han skulle bara stå ut med kraftiga magsmärtor och diarré 2-6 gånger i månaden. Det fanns inget de kunde göra, inga mediciner att erbjuda! Via bekanta hittade vi så småningom en gammal läkare med specialisering på allergier och med hjälp av patchtest och ellimination/provokation kunde vi hitta rätt och nu äter han mat fri från torskfiskar, vete, råg och majs. Sonen är väldigt frisk av sig numera, har den bäst fungerande magen i hela släkten och har haft en tidig och snabb pubertetsutveckling. Vi äter dessutom mer varierat och mer näringsrikt än tidigare visserligen också dyrare och mer arbetskrävande.Vi behöver mer kompetent och mer holistisk allergivård i Sverige inte en med snävare angreppssätt. Utöver det vill jag lyfta att Barnkonventionen är svensk lag och barnens bästa går före samhällets ekonomi!

Stina Billing (Svalöv, 2021-03-06)

#161

Upplever att just vi som har lindrigare symptom har mycket svårt att få vettigt stöd av vården redan idag. Smörj å smörj å smörj, ingen uppföljning trots tydliga reaktioner på olika födoämnen.

Tomas Egnerfors (Torshälla, 2021-03-07)

#162

Mina barn får felaktig kost i skolan då det handlar om att personal vill underlätta sin tillagning och då slår ihop alla allergier till en och samma lagad mat = barnläkaren blir arg då alla allergiska barn får samma kost trots att de inte ör allergiska mot samma saker.

Åsa Karlsson (Varberg, 2021-03-07)

#167

För allas rätt till hälsa och liv

Camilla Stein Englund (Västerås, 2021-03-07)

#170

Är själv multiallergisk och har en son som är multiallergisk, hade varit självklart oavsett.

Matilda Henriksson (Bengtsfors, 2021-03-07)

#171

Dels är jag och många i släkten matallergiker med många olika allergier.
Dels för att jag fick kämpa mot BVC och flera läkare att ta min dotters symtom på allvar, i 2,5år fick jag kämpa innan jag fick en läkare som tyckte att hennes symtom var konstiga och som skickade henne vidare för en ordentlig allergiutredning, vilket visade på mjölkproteinallergi, sojaproteinallergi och allergi mot kiwi.

Ramona Johansson (Emmaboda, 2021-03-07)

#174

Jag tycker att alla har rätt till en så symtomfri vardag som möjligt med så få medicinbiverkningar det går. Anpassad mat och miljö ska komma före medicin.

Ingela Lind (Linköping , 2021-03-07)

#180

Min dotter med allergier ❤

Kristina Andersson (Kumla, 2021-03-07)

#182

Flera nära anhöriga som är allergiska, då detta är en självklar sak att skriva under för

Monica Carlsson (Tibro , 2021-03-07)

#183

.

emelie andreasson (uddevalla, 2021-03-07)

#184

Jag har ett barnbarn med allergi och astma.

Ing-Mari Davidsson (Örebro , 2021-03-07)

#190

Jag har allergiska barn

Petra Schmidt Johansson (BODEN, 2021-03-07)

#191

Har en son med flera allergier som ger "svag" reaktion enligt beskrivning. Som mamma är det hemskt att de hur ens barn lider, oavsett reaktion

Emelie Krans (Arbrå , 2021-03-07)

#192

Jag är mormor och farmor till multiallergiska barn

Else-Marie Carlsson (Vänersborg, 2021-03-07)

#196

Vi har många allergier i familjen.

Sandra Olausson (Svanesund , 2021-03-07)

#200

Jag skriver under för att allergiker äger rätten att få må bra i vårt samhälle liksom alla andra. Jag skriver under för att anpassningar som gangnar allergiker i deras vardag är det enda ekonomiskt försvarbara alternativet. De ska inte behöva ta ny medicin eller öka medicinering när uteslutandet av allergenen/-erna skulle kunna göras.

Linda Lillqvist (Stockholm , 2021-03-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...