Rädda Uppsala Slott !

Kommentarer

#802

Planen att föra fler människor till slottsmiljön och tillgängliggöra Vasaborgen för fler är i sig inte en dålig idé. Men detaljplanen är på flera punkter otydlig och dåligt genomförd vilket gör att det är svårt att få en bild av hur resultatet kommer att bli. Det framgår t.ex. inte vilken gestalt tillbyggnaden på slottsgården kommer att ta eller huruvida projektet kommer att innebära påfrestningar på de kulturhistoriska lämningar som finns på platsen. Av vad som ändå går att utläsa verkar det dessutom bli alldeles för stora ingrepp i den vackra miljö som nu finns kring slottet.

Jonas Håll (Uppsala, 2021-03-22)

#804

Slottet skall och dess omgivning ska inte röras !! Så pampig att se när man kommer in mot Uppsala..Gör mig stolt.

karin kumlin (Uppsala, 2021-03-22)

#807

En nationell klenod som Uppsala slott får inte förstöras på grund av hugskott från lokala politiker.

Jan-Olof Hedström (Uppsala, 2021-03-22)

#816

Tycker och har alltid tyckt att slottet inte är bra för ett konstmuseum.

Lars Köhler (Uppsala, 2021-03-22)

#819

Jag skriver under p.g.a. att Uppsala slott är den mest fantastiska byggnaden i Uppsala och har ett enormt historiskt värde, vilket inte ska förstöras genom någon hemsk tillbyggnad eller någon ful hiss som förstör Uppsala vackra silhuett.

Andreas Engfeldt (Storvreta, 2021-03-22)

#824

För att anser att man inte skall förstöra utseendet på Uppsala slott.

Linus Zettergren (Örsundsbro , 2021-03-23)

#825

Vi ska ta vara på alla fina byggnader ,idag kan man inte bygga sådana.Fattas kunskap o teknik.för att uppföra sådana byggnader.

Agne Karlsson (Trelleborg, 2021-03-23)

#827

Uppsala slott är en känslig och kulturhistoriskt viktig plats i Uppsala. Ett landmärke och identitetsmärke för staden som ej får förstöras av historielösa politiker.

Anneli Löfling (Uppsala, 2021-03-23)

#830

Jag tycker att vårat kulturarv ska bevaras på ett skonsamt sett.

Birgitta Sundbaum (Uppsala , 2021-03-31)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...