NEJ! Bygg inte på ängarna och de öppna ytorna runt Hallunda Gård!

Kommentarer

#1

Jag bor på Hallunda gårdsväg och kommer att påverkas väldigt negativt av detta bygge, eftersom jag dagligen går igenom detta område för att promenera på Mälarpromenaden. Att ta bort ängarna förstör levnadsvillkoren för bin och humlor som redan har problem idag. Dessutom är dessa ängar en viktig miljö för fladdermössen att hitta föda i.
Att vi dessutom ska behöva störas av byggarbete och byggtrafik under mer än fem år, känns som ett dråpslag mot oss som har flyttat hit för att få en lugn och vacker miljö att uppfostra våra barn i.

Arne Persson (Norsborg, 2020-07-22)

#4

Vi har inte råd att bo i nybyggda hus. Låt våra ängar vara kvar

Roshelle Labidi (Norsborg, 2020-07-23)

#5

Vill ha kvar naturen runt om kring oss.

Husniye Gölcuk (Norsborg, 2020-07-23)

#6

Behåll våra ängar

Selma Kibar (Norsborg, 2020-07-23)

#7

Jag bor i närheten av ängen som skall bebyggas och vill inte få grönorådena bortbyggda.
Inte heller på i närheten av en byggarbetsplats i flera år.

Bengt Aronsson (Slagsta, 2020-07-23)

#9

NEJ! Bygg inte på ängarna och öppna ytorna runt Hallunda Gård.

Pamuk Eker (Norsborg, 2020-07-23)

#10

Vill behålla ängarna där barn kan leka o aktivera sig

Bengt Eriksson (Slagsta , 2020-07-23)

#15

Förstör inte naturen med ett nytt Fittja eller AlbyJ på ängen. Jobba på att ordna upp för alla hyggliga som bor i dessa områden i stället.

Bo Glimmark (Stockholm, 2020-07-23)

#16

Jag bor på sista radhuslänga mot ängen på mejramens samfällighet. Jag flyttade hit för just den vackra naturen och grönområden.
Jag har inte möjlighet att flytta någon annanstans vilket jag vill göra om ni bygger. Helst vill jag bo kvar för att jag stortrivs. Mina barn har vuxit upp här i den här fina naturen som betyder så mycket. Det är därför vi bor just här.

Maria Altson (Botkyrka , 2020-07-23)

#18

Jag vill säga NEJ till dessa hänsynslösa byggplaner på vår äng (sjöängen som den heter i byggplanen). Vi vill ha kvar den vackra naturen som är anledningen till att vi en gång bosatte oss här.

Bosse Granlund (Hallunda Gårdsväg, 2020-07-23)

#19

Jag vill inte att ängen (Sjöängen) i Slagsta skall bebyggas.

Carina Hedenlans (Hallunda gårdsväg, Norsborg, 2020-07-23)

#20

Vi redan nu lever trångt. Våra tomter är inte stora och gågator lika så. Nya hus betyder ännu större belastning för våra samfälligheter då nya grannar självklar kommer att hitta närmaste vägar till busshållplatser via områden där vi redan kämpar med nedskräpning, otillåten bilparkering, saknad av hänsyn, buller mm.

Ehlimana Bjelanovic (Norsborg, 2020-07-23)

#24

Nej till bebyggelse på ängen invid Hallunda Gårdsväg! Vi vill bevara grönområdet i vår närmiljö. Vi som bor längs med ängen (sjöängen) får tvåvåningsvillor bara några meter från tomtgränsen. På 70-talet sade man nej till att bebygga ängen. Spar våra gräsytor! Vi vill inte ha ett nytt Alby-bygge här!

Monica Robertsson (Hallunda Gårdsväg, 2020-07-23)

#25

Jag vill att ängarna skall bevaras. Viktigt för djurlivet och för människans psykiska hälsa.

Hannele Ekman (Norsborg, 2020-07-23)

#28

Man kan bara inte förstöra naturområden som dessutom Botkyrka Kommun gått ut med redan för många år sedan "att alla ska ha grönt träd". Vart tar alla gröna träd vägen om ni bara tänker på att bygga??? Dessutom lever vi i ett område med gammal,. gammal kultur. Hur vet ni att det inte finns bosättningar under oss??? Det är verkligen att bortse från vår, och kommande generationers rätt, att bevara natur och kultur i vår (som jag hoppas) Kommun.

Ulla Forsman

Ulla Forsman (NORSBORG, 2020-07-23)

#29

Botkyrka Kommun framhåller att man värnar om natur, djur, rikskulturella värden, fysisk/psykisk hälsa och välmående hos invånarna i kommunen. Viktiga värden för mig och min familj, som har bott på Hallunda gårdsväg i 25 års tid. Genom att skövla våra vackra ängar, gröna ytor, riskera fornlämningar, utsätta boende för byggbuller och byggtrafik för att bygga tät stadsbebyggelse, sviker kommunen inte bara oss som redan bor här, utan också sig själva!

Elisabeth Persson (Norsborg, 2020-07-23)

#31

Jag vill behålla ängen vid Hallunda Gårdsväg där jag bor. Tar mina hundpromenader längs grusvägen, det är därför jag bor här och mina föräldrar ägde huset från 1973-1996 sedan köpte jag det. Trivs i Slagsta med naturen på knuten.

Med vänlig hälsning Barbro Ström Hgv 2

Barbro Ström (Norsborg , 2020-07-23)

#32

Jag är uppvuxen i och har bott i området 46 år
Jag har pappa min, mina barn och barnbarn samt svärmor kvar
Gör Norra Botkyrka attraktivare men bevara detta vackra!!!!
Satsa på barnen, skolor, fritidsgårdar, centrum och äldreboenden

Jörel Mader (Stockholm, 2020-07-23)

#33

Jag vill behålla ängarna

Aysar Mutamra (Stockholm, 2020-07-23)

#38

Jag vill bibehålla de få ytor som finns kvar i Borkyrka runt Mälaren, dom är så viktiga för oss som beslutade oss för att flytta hit till det fina Botkyrka.

Tommy Högberg (Norsborg, 2020-07-23)

#39

I tätbebyggda Norra Botkyrka behövs gröna ängar och öppna ytor. Rådgör med medborgarna INNAN ni planerar så kanske ni kan få bra tips på platser som fler kan acceptera.

Ulla Comérus (Rönninge, 2020-07-23)

#40

Vi skriver under, vi vill ha våra fria ytor kvar!

Britt Ericson (Slagsta, 2020-07-24)

#42

Motsätter mig verkligen ytterligare byggnation i ett område som redan är så utsatt och där det inte finns något som tyder på bättring. Att området är kulturhistoriskt intressant med fornlämningar och gammal landsväg är också en parameter. Men framför allt så är det viktigare än någonsin att det finns platser för rekreation och motion som är upplevt säkra så folk faktiskt vågar nyttja naturen! Att ens tänka tanken på att exploatera området som faktiskt är grunden till hela Hallunda och Slagsta leder bara till historieförvanskning och skulle bli ett oåterkallerligt förödande beslut. Så - nej!

Pia Andersson (Stockholm, 2020-07-24)

#45

Tillräcklig förtätning finns redan, djur & människor behöver natur .

Grace Bergling (Stockholm, 2020-07-24)

#46

Jag bor på Mejramvägen invid Sjöängen sedan 1974 och jag säger NEJ till den tänkta nybebyggelsen på Sjöängen! Sjöängen är en av få grönytor som kvarstår i området och den är välbesökt alla årstider! För oss som bor inom Mejramens Samfällighet så kommer det tänkta bygget att förstöra vår närmiljö - dels under arbetet under många år och dels därefter med ca 27 nya tvåvåningshus tätt invid vår samfällighet!
Botkyrka kommun vill framstå som en kommun som värnar om natur, djur, fysisk och psykisk hälsa hos medborgarna! Kommunen har lagt ner mycket arbete och pengar på att skapa naturområden/stigar (även invid Sjöängen) och nu vill ni förstöra ett av dessa områden?

Marianne Branér (Slagsta, Norsborg, 2020-07-24)

#48

NEJ till hänsynslös planerat bygget. Bevara gröna områden

Efrem Afework (Norsborg, 2020-07-24)

#50

Jag anser att den planerade bostadsutbyggnaden kraftigt negativt kommer påverka såväl naturvärden som den unika kulturmiljön i området.

Sture Thörnvik (Norsborg, 2020-07-24)

#54

Vansinnigt är bara förnamnet. Allt behöver faktiskt inte bebyggas och förnyas. Låt dessa vackra ytor, kulturminnen och fornlämningar bevaras med både sin heder och sin storhet. Det finns så många andra platser att göra något med. Varför sabotera det här fina?? Det är en skam!

Natasja Biasi (Stockholm, 2020-07-25)

#55

Området kring Hallunda Gård och ner not Mälaren är det enda riktiga rekreationsområdet för alla som bor kring Hallunda/Norsborg. Att sätta dessa byggnadsplaner i verket vore att gravt försämra livskvaliteten för alla som bor i området. Om det behövs fler bostäder finns det många andra platser som är bättre och som inte förstör livsförutsättningarna för dom som redan bor här.

Mikael Alderin (Hallunda, 2020-07-25)

#57

Jag är uppväxt i området och vill inte se på när vårt kulturarv fördärvas i området. Har fortfarande anknytning till området via släkt. Det räcker nu. Restauranger och handelsträdgård finns redan i överflöd närmst i Slagsta redan. Det räcker nu.

Anna-Lena Bergström (Segeltorp, 2020-07-25)

#58

Bevara vår historia! Behåll gröna områden!

Birgitta Gulin (Norsborg, 2020-07-25)

#59

Jag och min sambo älskar att besöka området kring Hallunda gård, tack vare den fantastiska natur som finns och hur lugnt området är. Om området skulle bebyggas ser vi att mycket av den stillhet och natur som finns kommer att försvinna.

Emelie Persson (Stockholm, 2020-07-25)

#61

Är uppvuxen i Norsborg och anser att gården med omgivning skall bevaras för framtiden i nuvarand utförande.
Vad hände med planen på att överbygga E4 vid Fittja området....
Där är väl ändå ett område ingen är intresserad av, prefekt att bebygga.

Tomas Edwardh (Mariefred, 2020-07-25)

#62

Området med rika kulturskatter samt ängar och grönytor för rekreation får absolut inte bebyggas. Det vore våldtäkt på vår fina miljö.

Leif Grundell (Botkyrka, 2020-07-25)

#63

Vill ha kvar grönområdena!!!

Ing-Marie Källgren Agne (NORSBORG , 2020-07-25)

#64

Jag vill att ängarna ska få vara kvar så att vi som bor här ska kunna utnyttja de fria ytorna som finns. Det var ju naturen som den ser ut nu som gjorde att vi flyttade hit en gång i tiden.

Leif Fransson (Stockholm, 2020-07-25)

#66

Det är bedrövligt att de enda öppna ytorna bebyggs i ett redan för stort husområde. Man pratar om småskalighet i underlag vilket vem som helst kan se att det inte kommer att bli tyvärr. Alldeles för många hus och för höga! Usch på er på kommunen som tillåter denna byggnation.

Eva Fransson (Norsborg, 2020-07-25)

#67

Jag tycker att Hallunda gård ska bevaras i nuvarande form men dess historiska värde.

Mona Ekström (Tumba, 2020-07-25)

#70

Jag anser att man förstör en stor del av historiska eftetlämningar och vacker natur i Botkyrka.

Theresa Biasi (Stockholm , 2020-07-25)

#76

Den enda gröna oasen inom vårt välbesökta område.

Väinö Andersson (Norsborg, 2020-07-25)

#81

Vill bevara området orört, vi behöver grönområden inte mer bostäder i närområdet.

Kerstin Nordberg (Norsborg, 2020-07-25)

#83

Jag tycker att det finns andra ställen att bygga på.

Ingalena Eriksson (Hökarängen , 2020-07-25)

#86

Vill be
Vara de vackra naturområdena

Jessica Gerrby (Tumba, 2020-07-25)

#92

Det behövs gröna ytor i bebyggda miljöer. Det vore vansinne att klämma in ny bebyggelse på dessa relativt små gröna ytor!

Elisabet Abdo (Slagsta, 2020-07-25)

#95

Jag har vuxit upp på Hallunda gårdsväg, och varje dag går jag och min hund över ängen som ligger vid Mejramen (så länge gräset är klippt) oavsett om det är sommar eller vinter. Jag och min familj åkte pulka på ängen varje vinter. Ängen är början på Mälarpromenaden för oss, och att ta bort den skulle innebära att ta bort en stor del av livskvaliteten som är kopplad till platsen. För många kanske det bara är "en liten äng", men för oss som bor här är det en del av vårt hem.

Ellinor Persson (Norsborg, 2020-07-25)

#100

Få behålla naturen och alla riksmärken

Lena Lundell (Norsborg, 2020-07-25)

#106

Det vore synd att förstöra ängen vid Hallunda gårdsväg.

Stefan Wennerkvist (Norsborg, 2020-07-25)

#111

Bevara det fina som finns kvar i Hallunda!

Marit Pivic (Flen f.d. Hallunda, 2020-07-26)

#115

Vi måste bevara något åt framtiden. Förtäta inte mer i norra Botkyrka , tänk på infrastrukturen. Hur ska vi alla ta oss till och från arbete i rimlig tid, det är redan trångt på vägar och kommunala medel.

Ingaliza Hansson (Norsborg, 2020-07-26)

#118

Där har jag tillbringat mina barndoms somrar i sjövillan

Berit Inebria (Saltsjöbaden, 2020-07-26)

#128

Har under 25 års tid haft möjlighet, att vid besök hos släkt uppleva de underbara omgivningarna, med växter och djurliv. En miljö som helt skulle förstöras om planerna på ny byggnation genomförs!

Christina sedman (Upplands Väsby, 2020-07-26)

#130

det blir inga grönområden kvar när jag flyttade till botkyrka annonserade kommunen om mycke grönområden kommer inte ihåg exakt vad dom sa gå tillbaka till 70 talet och kolla vad dom sa om grönområden

Ove Jedholt (Arbrå, 2020-07-26)

#131

Jag flyttade till Botkyrka 1972 pga att de då var mer en lantlig miljö. Men efter hand har det exploderat fram till dax dato. Men jag vill med de bestämda säga bevara de lilla vi har kvar av vår kultur i min kommun

Birgitta Boive 0735301026 (Grödinge Botkyrka , 2020-07-26)

#135

Att bebygga Hallunda Äng vore mycket olyckligt.
Det behövs grönområden i vår omgivning.

Jan-Erik Berglund (Norsborg, 2020-07-26)

#137

Bevara kulturmiljön runt Hallunda och Botkyrka kyrka. Det finns nog med industribyggnader, bebyggelser och handelsplatser.

Bevara den fantastiskt fina miljön, utveckla det istället och var stolta över den vackra kulturlandskapet som fortfarande finns här!

Barbro Hammar (Rönninge, 2020-07-26)

#138

För att försöka hindra denna helt vansinniga idén!

Carina Lindström (Norsborg, 2020-07-26)

#140

Det behövs inte fler nyproducerade lägenheter i Botkyrka Kommun, senaste nyproduktionen på Alby berget gick inte att sälja många lägenheter de fick omvandlas till hyresrätter (med dyr hyra) efter lång tid istället för att de skulle stå tomma. Varför ska det då byggas återigen dessutom långt till allmänna kommunikationer..... Var rädd om de grönytor som finns kvar och förstör inte det som redan finns.

Yvonne Bergström (Stockholm, 2020-07-27)

#143

Sveriges historiska platser är på väg att byggas bort.

Robert Elweskiöld (Årsta, 2020-07-27)

#152

Vi har inte råd att förlora viktig ängsmark och äldre träd! Biologisk mångfald är livsnödvändigt.

Ingrid Engarås (Stockholm, 2020-07-28)

#155

Rör inte min äng.

Kai Lödemo (Slagsta, 2020-07-28)

#158

Hej! Vi vill inte ha några bostäder/hus runt naturen här. Det är så himla vackert och lugn , avslappnad miljö här i slagsta där ni vill skapa mer stress hos oss.

Gaganbir Singh (Stockholm, 2020-07-28)

#159

Nej nej nej vi vill inte Bygga nånting nära hallunda gårds väg.

Ali Kamaran (Norsborg , 2020-07-28)

#160

Jag skriver under för att det är mycket viktigt att de öppna grönytorna och fornlämningarna bevaras.

David Martin (Stockholm, 2020-07-28)

#164

Bevara naturen

Ahmet Ciftci (Stockholm , 2020-07-28)

#165

Nej

Manivannan Ramanathan (Stockholm , 2020-07-28)

#166

Jag skriver under för att de kulturella och historiska värdena av att bevara miljön runt Botkyrka kyrka vida överskrider de ekonomiska dito som kan komma av utbyggnad enligt förslag.

En blomstrande ekonomi behövs också men en ansvarsfull utveckling av ovannämnda, ickemonetära, värden skulle kunna ge en ökad turism i kommunen, vilket, på tryggare grund än kommersialism, skulle kunna tillföra stora summor till den lokala ekonomin.

Fredrick Hedén (Lindome , 2020-07-29)

#168

Vi som sedan 1973 bott i denna idyll kommer som nära grannar till detta planområde i högsta grad att drabbas av detta ingrepp och har svårt att förstå att de fagra löften som på 70-talet utlovades om eget klätterträd till alla barn i denna kommundel nu helt fallit i glömska hos dagens politiker. Tänk om och gör rätt! Det finns många andra områden i kommunen som vore mer lämpliga att exploatera.

Tommy Söderlund (Norsborg, 2020-07-29)

#171

Låt ängarna vara gröna.

Göran Ekholm (Norsborg, 2020-07-29)

#172

Bygg ej på vår fina äng har bott här från 1973 och trivs med närhet till naturen.

Sune Lennart (Norsborg, 2020-07-29)

#178

Vi vill ha naturen och djurliv kvar i Hallunda Gården.

Samir Bjelanovic (Norsborg, 2020-07-29)

#188

Byggherren har visat ì Alby att husen står så täta att lägenheter är mörka i vissa delar.
Vi behöver grönområden för att återhämta oss från daglig stress o intryck. Framtidens djurvärld och möjlighet till livsmedelsproduktion kommer minska när vi inte ger djur och insekter, naturen utrymme och förbättra deras förutsättningar. Jag tänker tex på insekter. Var

Irmard Rezania-Kiess (Slagsta, 2020-07-29)

#196

Våra vackra ängar och fina naturen runt Mälaren ska sparas för oss och kommande generationer . Låt oss uppskatta den fina naturen som vi fortfarande har och inte förstöra den med husbygge och bullrande vägar.

Marja-Leena Rautio Abdulghani (Norsborg, 2020-08-01)

#199

Jag vill inte ha några byggen på Hallunda äng

B-O Ohlson (Norsborg, 2020-08-01)

#200

Hej! Jag bor i området och tycker det är förödande att ens tänka tanken på att bygga något på vår vackra äng i Norsborg. Låt naturen vara som den är. Fridfull och stillsam. Det finns en massa tomma platser i landet som ni kan bygga på. Lämna oss i fred tack!

Maggie Gorie (Stockholm , 2020-08-01)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...