JA TILL UTBYGGNAD PREEMRAFF

Kommentarer

#2

Jag vill ha en hållbar omställning och vill att Preem ska få grönt ljus att fortsätta.

Lisbeth Esping (Älvängen, 2020-03-04)

#16

Vi behöver jobben i Sverige och det globalt är bättre för miljön.

Magne Möller (Hunnebostrand, 2020-03-04)

#27

Framtiden

Marie-Louise Sandström (Lysekil , 2020-03-04)

#29

Jag är uppvuxen i lysekil och värnar om staden och dess framtid!

Magnus Tengberg (Bäckefors, 2020-03-04)

#40

Sverige behöver alla näringar det kan få, och oljeutvinning minskas inte genom att hämma produktion av densamma.

Fred Andersson (Trollhättan, 2020-03-04)

#43

Jag tycker det är en självklarhet. Bra för alla. Stärker företaget som i sin tur genererar arbete, fler anställningar, bättre ekonomi för kommunen. Mer skatteintäkter. Bättre förutsättningar för bra och säkert förbättringsarbete I frågor som rör den globala miljöpåverkan.
Tänk om raffen I resten av värden hade hållt vår standard... Då hade de sett annorlunda ut..

Vanessa Meuller Fd Reynolds (Kungälv , 2020-03-04)

#46

JA TILL UTBYGGNAD AV PREEMRAFF I LYSEKIL

Anne-Lie Hermansson (Lysekil, 2020-03-04)

#56

Jag tycker att Preem ska få bygga ut

Haakan Kindstedt (Lysekil, 2020-03-04)

#63

Ingen kan leva fosilfritt, för då lever man på sol, vind och vatten och det funkar inte. HVH Kerstin

Kerstin Nicander (Lysekil , 2020-03-04)

#65

Jag tänker på miljön globalt!

Christina Öhrby Lindahl (Lysekil, 2020-03-04)

#69

Jag är född och uppväxt i Lysekil och vet vad PREEMraff betyder för stadens arbetstillfällen.
Dessutom tycker jag det är väldigt bra att fortsätta utvecklingen av miljövänligare bränslen och varför då inte göra det på hemmaplan när chansen nu finns.

Camilla Olofsson (Lilla Edet, 2020-03-04)

#75

Jag vill ha en utveckling av framtida bra miljö och mer arbetskraft och skatteintäkter till kommunen

Anneli Astonsson (Lysekil, 2020-03-04)

#84

Tror det kommer att skapa mer jobb i lilla Lysekil om de bygger ut.

Jimmie Didriksson (Lysekil, 2020-03-04)

#88

Det verkar vara det vettigaste alternativet även om det blir större utsläpp lokalt så genererar färdig produkt mycket mindre utsläpp ,sen skall man givetvis jobba aktivt för att få ner dom lokala utsläppen och det tror jag att det finns ingenjörer o annat folk som jobbar på det..

Eive Lindblom (Uddevalla, 2020-03-04)

#97

Jag tycker det är självklart att dom ska bygga ut. För framtiden och miljön. Ger arbetstillfällen både på kort och lång sikt. Det är bra för lysekil och Sverige

Tony Ternebring (Lysekil , 2020-03-05)

#103

Vi behöver förbättra våra raff

Göra Nyberg (Kungsbacka, 2020-03-05)

#107

Jag skriver under för miljön

Ricard Söderberg (Lysekil, 2020-03-05)

#118

Måste satsa för att få möjligheten att utveckla för bättre miljö i framtiden.

Per Tengberg (Lysekil, 2020-03-05)

#120

Det är mycket bra för miljön. I motsats till vad vissa påstår kommer utbyggnaden att kraftigt minska koldioxidutsläppen, inte öka dem som påstås. Det är dessutom mycket bra för Lysekil och dess innevånare.

Martin Harnevie (Lysekil, 2020-03-05)

#122

Jag tror att det är bättre ur miljösynpunkt att det ligger här eftersom vi har hårda miljökrav än att det hamnar i ett land som inte har så höga krav.

Konnie Lovenborn (STRÄNGNÄS , 2020-03-05)

#128

Sverige sköter den driften bättre än många andra. Landsbyggden behöver arbetstillfällena.

Jenny Axelsson (Fjällbacka, 2020-03-05)

#129

Det innebär en FÖRBÄTTRING för miljön!

Per-Inge Bergman (Fjällbacka , 2020-03-05)

#130

Vill ha kontroll på utsläppen. Det har vi inte om bränslet tillverkas någon annan stans i världen.

Björn Evensen (Lysekil, 2020-03-05)

#133

Detta måste ske!

Erik Olsson (Svanesund, 2020-03-05)

#134

Bygg bygg nu!!

Bernie Persson (Lysekil, 2020-03-05)

#142

Det är tror jag det bästa för klimatet. Detta pga utsläppen må öka lite lokalt men det bränsle som ska produceras minskar sedan utsläpp både lokalt som "globalt". Bränslet kommer väl antagligen att användas i alla fall Norden/Europa. På vår lokala producerande anläggning har vi, lokalt, makt att sätta utsläpps gränser och kräva reningsanläggningar, det har vi inte i lika stor grad om vi måste köpa bränslet på en spotmarknad.

Jan Wahlberg (Skövde, 2020-03-05)

#144

Jag bor på mitt emot Preemraff och har själv kört elbil i flera år. Men jag ser självklart att vi behöver utveckling även inom fossila bränslen och då ser jag det endast som positivt att det sker i Sverige.

Johan Rungberh (Brastad, 2020-03-05)

#146

För miljön och för att lysekils kommun ska fortsätta att finnas kvar.

Mikael Olsson (Lysekil , 2020-03-05)

#149

Det är en viktig del att hålla koll på vad som släpps ut och av vem

Sonny Sköld (Brastad, 2020-03-05)

#152

Det är bättre med ett raff på svensk mark, som vi har ”koll på”, än ett skitigt någon annan stans i världen. Vi kommer att behöva produkterna en bra stund till. Betänk också Preems planer på förnyelsebara råvaror.

Leif C Dahl (Färgelanda, 2020-03-05)

#157

Vi behöver raffet för en bättre miljö och Lysekil med omnejds överlevnad.

Seth Jacobsson (Lysekil , 2020-03-05)

#158

Behövs för miljös skull. Om man täcker långsiktigt!👍

Henrik Ny (Fjällbacka , 2020-03-05)

#170

Det är det bygga ut Lysekils raff är det rätta valet för miljön,

Victor Abrahamsson (Kungälv , 2020-03-05)

#172

Jag skriver under för att jag har varit Tankbåtsstyrman, och litar på Preem.

Tor Robert Hult (Munkfors, 2020-03-05)

#180

Jag värnar om miljön!

Magnus Axelson (Göteborg, 2020-03-05)

#182

Detta är viktigt för miljön. Sverige är det land som sköter sådant här perfekt . Hamnar det i andra länder blir det inte bra.

Annelie Sandsten (Brastad, 2020-03-05)

#184

Ja, finns inget annat alternativ 😃☝️

Åsa Gustafson (Lysekil, 2020-03-05)

#185

Det är viktigt för miljön att Preem får bygga ut.

Mathias Henriksson (Brastad, 2020-03-05)

#188

Det är viktigt för oss alla att Preemraff får fortsätta sin klimatsatsning.

Annika Nilsson (Uddevalla, 2020-03-05)

#194

För att det är det bästa för miljön globalt sett och för kommunens bästa.

Conny Arpfjord (Grundsund, 2020-03-05)

#198

För att jag vill ha arbetstillfällen i Sverige och om dom bygger ut så blir slutprodukten renare.

Björn Karlsson (Göteborg , 2020-03-05)

#199

Vi behöver jobb och utsläppen gör varken till från på klimatet.

Sven-Ove Sköld (Solna, 2020-03-05)