Mot nedskärningarna i Umeås för- och grundskolor

Kommentarer

#402

Jag jobbar i förskoleklass och det är alldeles för dåligt med resurser och förutsättningarna för att göra ett bra jobb och att alla elever ska få lyckas

Katja Mähler (Umeå, 2019-12-16)

#407

Situationen för barn/elever och pedagoger är ohållbar.

Evelina Lindgren (Umeå, 2019-12-16)

#409

Jag inte längre kan garantera för elevers säkerhet när gruppeena blir större.

Taru Nikumaa (UMEÅ , 2019-12-16)

#410

Jag skriver under på att främja folkhälsan genom att se och uppmärksamma varenda enskilda barn och därmed följa barnkonventionen och dess kommande lag. ALLA barn har rätt till LIV och UTVECKLING.

Charlotta Bäckman (Umeå, 2019-12-16)

#411

Jag skriver under eftersom barnens trygghet skapas hela deras liv och i början spenderar de stora dwlar av sina dagar på förkolan. Där vill jag att de ska känna sig trygga, sedda, och att de får den tid och utveckling som de behöver. Pedagogerna behöver förutsättningar för att vara trygga och engagerade personer i barnens liv.

Sandra Forsgren (Sävar, 2019-12-16)

#412

Barnen är vår framtid. Barnen behöver en stabil och trygg framtid

Marianne Enmark (Umeå, 2019-12-16)

#416

Nu är det nog, orken är slut!

Christina Rönnqvist (Umeå, 2019-12-16)

#420

Jag är less på de felaktiga prioriteringar som görs och att ursäkten hela tiden är att det är olika budgetar/konton - det är samma pengar i slutändan och pengarna måste gå till det som viktigast först inte alldeles för dyra broar och gigantiska klädnypor. Välfärden har länge vart Sveriges stolthet och styrka - den håller på att förfalla. Minska barngrupper, öka personalstyrkorna samt deras frihet och status, minska administrationen - då kommer det mesta att lösa sig: Kvalitén och resultaten, elevernas hälsa och engagemang, yrkesgruppernas stolthet, hälsa och engagemang m.m

Patrik Larsson (Umeå, Sävar, 2019-12-16)

#422

Det är nog nu, politikerna måste prioritera för och grundskolan!

Linda Freij (Umeå, 2019-12-16)

#424

Barnen är vår framtid!

Maria Brandt (Umeå, 2019-12-16)

#426

Hela svenska skolsystemet måste göras om. I Finland är man noga med att alla elever ska lära sig läsa i första klass, och man flyttas inte upp till nästa klass om man inte bedöms klara det. I Sverige får man halka efter i flera år innan man - kanske - får hjälp. Sänk politikerlönerna och lägg de pengarna på skolan istället.

Ragni Sallinen (Umeå, 2019-12-16)

#430

Har arbetat som vikarie inom kommunen i många år. Jag har gjort ett aktivt val att inte utbilda mig till förskollärare, barnskötare eller lärare då jag inte vill stå för den skolan som Umeå Kommun driver.

Sofie Nilsson (Umeå, 2019-12-16)

#433

Det är helt ologiskt att inte satsa på unga och skola/förskola. Vår framtid!

Fredrik Eriksson (Umeå , 2019-12-16)

#440

För barnen och deras pedagoger! Nu måste det vara nog!

Inger Abrahamsson (Umeå, 2019-12-16)

#445

Barnen är vår framtid.

Sybil Sundling (Tavelsjö, 2019-12-16)

#446

Det är barnen som kommer att ta konsekvenserna av denna effektivisering. Jag är till för eleverna och ska skydda deras rättigheter, speciellt när makthavarna inte ser det.

Ida-Mari Bengtsson (Umeå , 2019-12-16)

#449

Stoppa politikerna från att försämra kvaliteten i förskolan!

Ewa Lindberg (Holmsund, 2019-12-16)

#453

Det räcker nu! När ska barnen prioriteras!

Charlotte Johansson (Umeå, 2019-12-16)

#458

Jag vill ha en fungerande skola med välmående barn och välmående lärare/pedagoger. Vill inte se sjukskrivningar relaterat på pga bristfälliga bemanning. Jag vill att mina barn ska ses och få höras vilket som endast är möjligt i mindre grupper eller med fler pedagoger.

Emmy Homlund (Umeå, 2019-12-16)

#459

Jag är emot ner störningarna..

Monica Ring (Sävar, 2019-12-16)

#462

Nu är det nog!!!

Linnea Fredlund (Umeå, 2019-12-16)

#464

Jag har fått nog!!
Jag kan inte utföra mina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt och känner mig ständigt otillräcklig. Jag ser många barn som inte får allt de behöver.
Jag oroas över mina egna barns vistelse på förskolan med pedagoger som så tydligt inte mår bra.

Lisa Näslund (Umeå, 2019-12-16)

#465

Helt sjukt att vi inte kan prioritera våran framtid, i mångt och mycket annat tänker vi ju på framtiden. Hur kan inte våra barn som Är framtiden höra dit??

JENNIFER NÄSLUND (HÖRNEFORS, 2019-12-16)

#471

Barnen, vår framtid måste få kosta.

Emelie Wahlström (Umeå, 2019-12-16)

#474

Barnen är vår framtid!

Camilla Derin (Umeå, 2019-12-16)

#476

Det är nog nu

Anita Mårtensson (Umeå, 2019-12-16)

#484

Min och barnens arbetsmiljö inte längre är hållbar. Jag har en läroplan att följa som inte längre är möjligt.

Ida Dahlgren (Umeå, 2019-12-16)

#485

Stoppa nedskärningarna inom förskolan och fritids

Monica Forsberg (Umeå , 2019-12-16)

#490

Jag vill att det ska satsas på förskola och skola.

Cina Henell (Umeå, 2019-12-16)

#492

VI FOSTRAR NU VÅR NÄSTA GENERATION.
ANSVARSFOSTRAN SKER HEMMAVID MEN VÅRA BARN BEHÖVER TRYGGHETEN MED FLER LÄRARE OCH INTE FÄRRE

Susanne Källberg (umeå, 2019-12-16)

#493

Våra barn måste få en trygg plats att vara på medans vi föräldrar är på jobbet. Och våra pedagoger måste få en bra arbetsmiljö!!!

Anna Norlin (Sävar, 2019-12-16)

#494

Gränsen är nådd, nu får det vara nog med ”tystnadskulturen”. Vi måste våga reagera och agera för vår framtid som är barnen❤️

Carina Olsson (Umeå, 2019-12-16)

#507

Vi behövs....

Jimmy Halldin (Umeå , 2019-12-16)

#510

De nedskärningar som görs påverkar allas vår framtid då barns trygghet är viktig.
Det påverkar de som försöker driva en verksamhet och gör det omöjligt. De bästa medarbetarna säger upp sig, nedskärningar leder till sjukskrivning som i sin tur leder till vikarier som i sin tur leder till ökade kostnader och en sämre verksamhet.
Utan resurser kan man inte uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Jessica Zetterquist (Bromma , 2019-12-16)

#512

Jag ser en skrämmande trend där Umeå Kommun dels drar ner på de svagaste i samhället, dels argumenterar för att de höjer kvalitén genom att införa nya titulaturer (kvalitet) för att sedan anställa färre av den titulaturen och fler med mindre kompetens eller outbildade. Förskolan var först ut att drabbas, funktionshinderomsorgen står näst på tur med samma argumentation. Skolan måste få kosta och det behöver få vara duktiga och kvalificerade pedagoger som gör jobbet. Det är bara så vi kan komma framåt istället för bakåt.

Helena Lewandowska (Umeå, 2019-12-16)

#513

Förskolan är idag ett sjunkande skepp, ett skepp där ingen kommer tas sig ut oskadd.
Jag och mina fantastiska kollegor jobbar varje för att ge barnen en så bra dag som möjligt men vi lyckas aldrig tillgodose barnens behov, attt få bli sedd och lyssnad på, att få den omsorg och individuella utmaning som är varje barns mänskliga rättighet! Jag älskar mitt jobb men det var länge sen jag fick göra just det, mitt JOBB!
Nu är gränsen nådd! Våra barns framtid och läraryrket står på spel, den balanserar på en knivsegg och får vi inte bättre förutsättningar nu så befinner vi oss snart fastkedjade på botten...

Sara Smedborn (Hörnefors , 2019-12-16)

#514

Pedagogerna på förskolorna gör ett jättebra jobb men dem räcker inte alltid till, dem vill mer än dem hinner och dem kan mer än dem orkar. Daglig stress, sjukskrivna kollegor och frustration över hur situationen blivit med större barngrupper och mindre personal.

emma bjuhr (Umeå , 2019-12-16)

#516

Barnen är vår framtid, enligt barnkonventionen ska alla beslut beakta barnens bästa vilket sett beslut inte tar hänsyn till.

Carola Olofsson (Rusksele , 2019-12-16)

#519

Barnen och de pedagoger som jobbar med våra barn måste prioriteras upp

Ebba Forsberg (Umeå, 2019-12-16)

#530

Jag skriver under på grund av att våra barn och deras fantastiska pedagoger förtjänar så mycket bättre.

Linnéa H (Umeå, 2019-12-16)

#531

Det börjar bli omöjligt att jobba kvar i denna bransch med alla nedskärningar som sker. Gränsen är nådd!

Johan Öman (Umeå, 2019-12-16)

#533

Barnen måste få de bästa förutsättningarna i skolan.

Johannes Forsberg (Umeå, 2019-12-16)

#537

Jag vill ge mina barn bästa förutsättningarna i skolan, genom att det ska finnas lärare o pedagoger som inte går på knäna pga politikers sneda fördelning av skattemedel!

Amelie Frisk-Wadell (Umeå, 2019-12-16)

#539

Ni har skurit ner tillräckligt på resurserna till våra barn. Omprioritera!
Vi har ju tydligen råd med dyra byggprojekt.

Karin Nilsson (Umeå, 2019-12-16)

#541

Jag har fått nog av att inte räcka till, inte hinna, inte kunna vaba, vara sjuk och att inte kunna göra mitt bästa för elevernas bästa!

Marita Edström (Umeå, 2019-12-16)

#542

Barnen ska ha det bra och

Linda Meittinis (Umeå, 2019-12-16)

#544

Barnen är stadens framtid.
Barnen skapar i framtiden skatteintäkter.
Utan trygg skola flyttar familjer.
I stället för att lägga pengar på broar, skrytbyggen som inte ger långvarig ekonomisk trygghet lägg dessa pengar på barnen .
Ni som beslutar har ni barn.
Tänk på att skolan är barnens arbetsplats..om du som beslutar att dra ner på resurser inom skolan om detta hände på din arbetsplats skulle du må dåligt psykiskt och fysiskt.
När vi satsar på en God trygg skola men många personer som kan vägleda utan stress då minskar vi risken för framtida vilsna vuxna.
Tänk klok "För God Skörd på Jorden.
Var Rädd om våra barn De är Livets Ax"/Tankeord av mig Maria Lilja

Maria Lilja (Fredrika/Umeå, 2019-12-16)

#549

Det är dags att våra korrupta och inkompetenta politiker inser att samhällsfunktionerna är viktigare än svindyra prestigeprojekt.

Johan Hemström (Umeå, 2019-12-16)

#551

Barnens rätt till god undervisning i en trygg och säker miljö

Anna Olsson (Umeå, 2019-12-16)

#556

Att få en bra start i livet är så oerhört viktigt för att hjälpa till att bygga bra vuxna, mer resurser till skolan!!

Jenny Röckner (Umeå, 2019-12-16)

#560

För att jag själv arbetar inom barnomsorgen och barnen behöver någon som står upp och för deras talan

Anneli Westerberg (Tullinhe, 2019-12-16)

#562

En viktig fråga. Barnen är våran framtid. Och utan resurser och tid så är det många barn som kan fara illa.

Zandra Nilsson (Botsmark, 2019-12-16)

#563

Det går bara inte att spara in mera, barnen vår framtid måste få kosta.

Anna-karin Wirth (Umeå, 2019-12-16)

#567

För barnen, för pedagogerna och lärarna samt för samhället då grunden läggs här och därför måste vi ta hand om vår barnomsorg.

Stina Erikslund (Umeå , 2019-12-16)

#574

Mina elevers rätt till utbildning och stöd. Mina kollegors rätt till en dräglig arbetsmiljö. Min egna hälsa.

Ida Folkesson (Umeå, 2019-12-16)

#575

Så många barn och unga far illa och får inte det stöd de behöver.

Nina Simm (Umeå, 2019-12-16)

#577

Barnen är det viktigaste vi har och vi behövs!!

Kia Andersson (Hörnefors, 2019-12-16)

#578

Jag skriver under för kollegor som blir utmattade. Många orkar inte jobba heltid, utan måste gå ner i tid. Själv är man helt knäckt och trött på kvällarna. Privatlivet får en rejäl törn, när arbetslivet tar all kraft och ork som man har i kroppen.

Karin Thomassen (Umeå, 2019-12-16)

#583

Jag finner knappt orden. Att känna sig rädd över förskolans utveckling är en underdrift. Känns som om det inte är svårt att räkna ut att följderna av insparandet i barnens grund på förskola kommer spegla sig i mååånga år framöver.. å då får samhället sota för det sen.. och vem ska betala då!?

Johanna Sundström (Umeå, 2019-12-16)

#584

Önskar mer personal i skolan så våra unga får en bra start i livet. Trygghet och lärande. Inte stress och skolk

Helena Lundberg (Umeå, 2019-12-16)

#588

Minska risken för överbelastning när jag ska börja jobba och för att jag ska ha tiden till att göra bra planeringar där alla elever får den stöd de behöver. Samt för att min son ska få en så bra förskole- och skolgång som möjligt.

vanessa vesterlund (Umeå, 2019-12-16)

#589

För barnens skull

Elin Nordin (Umeå, 2019-12-16)

#592

Barnens trygghet och möjlighet till lärande är det viktigaste för att bygga ett bra samhälle. Det måste få kosta pengar. Vi ska prioritera bättre och betala mer skatt om pengarna inte räcker.

Christina Hagman (Umeå, 2019-12-16)

#594

Jag skriver under för att barnens säkerhet och trygghet äventyras som det är idag.

Asoom Aiyash (Umeå, 2019-12-16)

#595

Jag vill känna mig trygg när jag lämnar mitt barn på förskolan

Frida Eriksson (Umeå , 2019-12-16)

#598

Nu räcker de, finns annat att skära ned på...

Morgan Rönnholm (Sävar, 2019-12-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...