Vi vill ha kvar den kommunala musikskolan i Staffanstorp

Kommentarer

#203

För mig är det självklart att kommunala musikskolan skall finnas kvar. Den har hjälpt alla mina tre barn på ett alldeles utmärkt sätt och jag är övertygad att privata intresse kommer inte på något sätt kunna ersätta den kommunala skolan. Det kommer bli väldigt dyrt och enkelspårigt. Alla kanske inte vill spela gitarr och piano.

Jonas Losell (Staffanstorp, 2019-09-24)

#209

Våra ungdomar behöver vettiga sysselsättningar av olika slag med säkerställd kvalitet

Magnus Rickard (Staffanstorp, 2019-09-24)

#210

Den kommunala musikskolan i Staffanstorp väckte mitt intresse för musik, la grunden till den musik jag spelar idag, och fick mig att
vilja fortsätta spela. Att avveckla en kulturkälla som denna är ren idioti

Philip Munther (Lund, 2019-09-24)

#211

Jag arbetar som yrkesmusiker sedan 40 år tillbaka. Grunden till detta yrke lades i kulturskolan, eller kommunala musikskolan som det hette på den tiden.
Detta är ett helt vansinnigt förslag

Mats Edén (Dalby, 2019-09-24)

#214

Idiotiskt

Monica Allvin-Halén (Trelleborg, 2019-09-24)

#216

Jag skriver under för att Kulturskolan behövs för att ge breddundervisning (tex ensembler, orkestrar osv), undervisning i smalare instrument osv som inte privata alternativ har. Kulturskolan ger så mycket mer till kommunen än privat singelundervisning. Uppvisningar vid events, nationaldagar, ålderdomshem osv. samt en gemenskap och sysselsättning bland våra barn och ungdomar. Så funkar det iallafall i Lomma kommun. Det är skrämmande obildat att inte se detta som beslutsfattare i en kommun.

Pär-Ola Jansell (Bjärred, 2019-09-24)

#219

Jag vill ha kvar den kommunala musikskolan i Staffanstorp

Daniel Persson (Staffanstorp , 2019-09-24)

#220

Vår dotter går på musikskolan då den ligger i just Staffanstorp. Läggs musikskolan ner och flyttas till annan stad kommer vår dotter att sluta spela. Närheten till musikskolan har varit avgörande för oss för att vår dotter har kunnat spela då vi har svårt att få ihop logistiken med jobb, barn och aktiviteter.

Sofie Larsson (Staffanstorp , 2019-09-24)

#223

Musikskolan ska vara kommunal regi.

Sandra Belting (Staffanstorp, 2019-09-24)

#236

Av stort värde för barnen! Intresse för musik genererar så mycket annat: kompisar, sociala färdigheter,takt o h rytmkänsla.mm

Märta Palmer (Hjärup, 2019-09-24)

#237

Musikskola ska vara kvar

Jenni Andersson (Hjärup, 2019-09-24)

#240

Två av mina tre barn är aktiva i den kommunala musikskolan. Det ger dem en stor glädje och kunskap som jag eller skolan inte kan ge dem.

Eva Jönsson (Staffanstorp, 2019-09-24)

#245

Min dotter har haft stor glädje av både gitarr- och pianoundervisningen och jag hoppas mina söner får samma möjlighet framöver.

Anna Schultz (Hjärup , 2019-09-24)

#266

Musikskolan måste ju vara kvar!! Självklart ska alla barn ha möjlighet att gå på kulturskola eller musikskola i den kommun de bor i!!!!

Anna Björkman (Lund, 2019-09-24)

#268

Stoppa vansinnet nu! Kultur är för alla och inte enbart för eliten.

Benjamin Staern (Malmö, 2019-09-24)

#269

Jag vill att Mina barnbarn ska Kunna fortsätta att lära sig spela. Man bör inte dra ner på kulturmöjligheterna för barn. För mig är det minst sjätte generationen som lär mig spela piano och jag tycker det är en kommunal rättighet för barn att få den möjligheten.

Marianne Wendel (Karlstad, 2019-09-24)

#273

För att få behålla mångfalden av fritidsaktiviteter för alla barn i Staffanstorp!

Emelie Grönvall (Staffanstorp , 2019-09-24)

#274

Kultur är att av samhällets fundament!

Peter Lundén (Sköndal, 2019-09-24)

#276

Nuvarande styre i Staffanstorp har inte gjort annat än att försämra för medborgarna.

Kristina Hrbinic (Staffanstorp, 2019-09-24)

#277

Musikskolan ger barn och ungdomar SÅ mycket glädje. Staffanstorp kan inte vara utan en kommunal musikskola. Det är en investering i framtiden.

Jessica Johansson (HJÄRUP, 2019-09-24)

#278

Jag skriver då jag tror på musikskolan och kulturen i övrigt som en motvikt till övrigt i samhället som är reglerat! Churchill sa när parlamentet under andra världskriget ville använda kulturprogram till vapen: ”Vad har vi då kvar att försvara”

Tommy Wretling (Oskarshamn, 2019-09-24)

#279

Kultur och musik är superviktigt. I synnerhet för barn. Alla barn

P-O Nilsson (Helsingborg, 2019-09-24)

#281

Det vore slöseri med skattepengar att stoppa en väl fungerande verksamhet. Säkerställ finansieringen istället.

Klas Turesson (St Uppåkra, 2019-09-24)

#283

Varför ska barnens musikintresse inte uppmuntras och ges möjlighet att utvecklas precis som sportintresse?

Gitte Eskhult (Staffanstorp, 2019-09-24)

#284

Att få lektioner på ett instrument av små utspridda privata firmor kan aldrig ersätta ett för eleverna kulturellt sammanhang! Ge istället bättre verktyg åt den befintliga verksamheten så att den kan lyckas med de ekonomiska ramarna i er egen knasiga checkmodell som skulle frälsa världen. Hälsningar f.d. Musikskolechefen

Christina Aurell (Halmstad, 2019-09-24)

#293

Spara kulturskolan!!
Det är en mänsklig rättighet för ALLA barn och unga att få tillgång till denna fantastiska verksamhet!

Catrin Flink (Limhamn, 2019-09-24)

#295

Alla ska få möjlighet att lära sig spela ett instrument, sjunga osv. Tar man bort den kommunala musikskolan anser jag att den möjligheten försvinner

Jenny Krook (Staffanstorp, 2019-09-24)

#296

För de ungdomar som vill kunna spela ett instrument, har musikskolan en otrolig betydelse för.

Björn Persson (Staffanstorp, 2019-09-24)

#297

Att jag har familj som är kopplad till denna musik skola. Helt brutalt bedrövligt att den ska läggas ner. Hur tänker man som politiker? Inte alls!!!

Lotta Munk (Kungälv, 2019-09-24)

#303

Tycker det ska vara ett alternativ för alla!

Rickard Fagerström (Hjärup , 2019-09-24)

#304

Jag vill protestera mot avvecklingsförslaget av den kommunala musikskolan, och önskar att politikerna i Staffanstorps kommun väljer att behålla denna viktiga verksamhet!

Kristian Hansson (Hjärup, 2019-09-24)

#311

Självklart ska den kommunala musikskolan vara kvar, och få fortsätta vara en naturlig del av Staffanstorps ungdomars liv!

Sabina Ekblad (Staffanstorp, 2019-09-24)

#317

Helt orimligt att ens fundera på att avveckla den kommunala musikskolan! Våra barn ges genom den möjlighet att upptäcka och lära sig saker som inte kan ersättas på annat sätt. Dessutom främjar musik- och instrumenundervisning all annan inlärning och ger våra barn möjlighet att utveckla flera olika förmågor som de har nytta och glädje av i livet.

Ida Schuman (Hjärup, 2019-09-24)

#318

Musik och kultur är viktigt. Både för hjärnans utveckling och för att det är musik och kultur. Hur ska vi kunna ha ett rikt kulturliv och föra vidare vår kulturhistoria utan kultur- och musikskolorna?

Therese Engman (Arlöv, 2019-09-24)

#321

Staffanstorp behöver sin kommunala musikskola!

Anette Kristiansson (STAFFANSTORP, 2019-09-24)

#322

Kommunala musikskolan gör ett stort jobb för ungdomarna i kommunen och erbjuder en kreativ kanal att verka inom. Känns som ett kortsiktigt initiativ att lägga ner verksamheten och jag vill därför med denna underskrift lägga min röst på att så inte blir fallet.
Mvh Anders

Anders Josefsson (Hjärup , 2019-09-24)

#324

Det finns oändligt många orsakar till att det är ett oklokt beslut, och en av dem som politkerna kanske kan relatera till er, att man som kommun måste erbjuda ev tillflyttare (skattebetalare) något utöver skola och vård. Det blir så oerhört tråkigt och fattigt annars.

Jens Solgaard (Malmö, 2019-09-24)

#325

Min dotter spelar fiol varje torsdag och älskar det.

Malin Amundsen (Staffanstorp, 2019-09-24)

#327

Musik ska vara tillgängligt för alla

Maria Bengtsson (Malmö, 2019-09-24)

#335

Mamma och politiskt aktiv

Cecilia Dahlgren (Hjärup, 2019-09-24)

#339

Vad är ett land utan kultur? Vad är viktigare att satsa på än barn och unga?

Claus Sörensen (TYringe, 2019-09-24)

#340

Bildning inom kultur som i det här fallet musik är viktigt och fundamentalt i ett demokratiskt land.

Björn Jönsson (Eskilstuna, 2019-09-24)

#346

Jag vill att mina barnbarn ska kunna få en bra musikutbildning.

Per-Olof Olsson Renström (Solna, 2019-09-24)

#348

Jag vet att Staffanstorps Musikskola behövs och att den höjer kvalitén i våra barn och ungdomars liv.

Frida Silfverberg (Höör, 2019-09-24)

#357

Spara på något annat!

Mazdak Malekian Deligani (Hjärup, 2019-09-24)

#358

Vi är toppen nöjda med två barn som deltagit många terminer!!!

Jeanette Heilmann (Staffanstiro, 2019-09-24)

#361

Malin Sandahl

Malin Sandahl (Staffanstorp, 2019-09-24)

#362

Att avveckla den kommunala musikskolan skulle ha förödande konsekvenser för många av kommunens ungdomar. Ett aktivt kulturliv är en viktig del av samhället och vi är många vuxna som har musikskolan att tacka för en mer innehållsrik och meningsfull vardag. När Sverige internationellt stoltserar med ”det svenska musikundret” nämns i princip alltid den kommunala musikskolan som en framgångsfaktor. Vad visar man som kommun genom att avveckla en verksamhet som kommer hela samhället till gagn???

Per Blomgren (Staffanstorp , 2019-09-24)

#364

Musik är viktigt o min systers döttrar har fått bra undervisning i skolan.

Netta Nylund (Helsingfors, 2019-09-24)

#366

Jag går på skolan och tycker det är härligt att spela musik med andra. Om skolan stänger är det många som inte har någonstans att ta vägen, och kanske inte får samma möjlighet att vidareutvecklas.

Tobias Linde (Staffanstorp, 2019-09-24)

#368

Jag själv jobbar på kulturskola, har egna barn på kulturskola och ser värdet i konst och musik!

Lucia Goenaga (Lund, 2019-09-24)

#369

Musikskolan är viktig och en lika chans för alla barn att få lära sig o njuta av instrument och musik!

Johanna Höggren (Malmö, 2019-09-24)

#371

Min dotter har gått på undervisning (både instrument och sång) i flera år. Hur kan en kommun kallar sig en framtidens kommun och avveckla en musikskola, som är så pass viktig för barnens framtid?! Har våra politiker tänkt på barnens bästa i detta beslut??

Kateryna Krog (Staffanstorp, 2019-09-24)

#377

Jag tycker det är skandal att en välmående kommun som Staffanstorp inte har råd med en musikskola som ger så mycket mervärde för så många.

Johan Persson (Staffanstorp, 2019-09-24)

#384

Alla barn och unga ska ha tillgång till kulturskolan oavsett var man bor. Kulturskolan ger barn och unga en röst och en möjlighet att uttrycka sig genom tex musik, dans och teater. Mycket viktigt!

Kristoffer Åberg (Göteborg, 2019-09-24)

#389

Utan musikskolorna kommer Sveriges kultur att utarmas. Otroligt sorgligt för våra barn och unga att inte få uppleva glädjen att samspela i orkester. Nu behöver politiken göra genomtänkta och kloka val. Tänk om!!!

Ann-Sofie Fridehjelm (Ekeby, 2019-09-24)

#391

Min dotter går på skolan.

Miriam Engfors (Hjärup , 2019-09-24)

#392

Det vore en riktig skandal om musikskolan läggs ned, då har inte ansvariga politiker förstått någonting om kultur och dess inverkan på samhället och individen.

Markus Lang (Klippan, 2019-09-24)

#393

Musik är en nödvändigt ämne för ungdomarnas välmående och borde ha samma status och finansiering som ungdomernas Idrott !

Shan Jones (Pixbo, 2019-09-24)

#394

För allas välbefinnande borde det finnas en större samling kulturerbjudanden - inte mindre. Investeringar i kultur är, när allt kommer till allt, en riktigt god ekonomisk & livskvalitetshöjande budgetgudgift - som betalar sig rikligt vid slutbokföring.

Peter Wallin (Brørup, 2019-09-24)

#397

Min son går till denna skolan och är väldigt nöjd.

Azita Nikoo (Staffanstorp, 2019-09-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...