NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad

Kommentarer

#1407

Mera nedsmutsning av fiskodling. Ekonomisk vinning åt några få uppväger inte försämrad vattenkvalitet i skärgården. Vi skall värna om miljön, inte förstöra den. Med dagens miljömedvetenhet är det obegripligt att tillstånd givits för sån nedsmutsande verksamhet.

Per-Arne Kronqvist (Larsmo, 2021-06-11)

#1411

Ekologialtaan herkällä ja nopeasti rehevöityvällä Perämeren murtovesialueella ei tuli lainkaan sallia kalan kassikasvatusta. Sinilevät ovat jo ilmaantuneet.

Anna Wahlberg (Ilmajoki, 2022-01-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...