Rädda Ängsholmens LSS sommarkollo!

Kommentarer

#1203

Alla barn är lika mycket värda!

(Stockholm, 2017-05-15)

#1211

Jag skriver under denna insamling på grund av att jag anser att det är allas barns och ungdomars rättigheter att få åka på sommarkollo. Det ska inte spela någon vilken funktionsvariation man har. Alla kollon ska vara tillgänglig för alla barn. I Västerås är alla barn och ungdomar välkomna till KFUK-KFUM Västerås Sommarkul. Mvh Camilla Bohm Coleman ordförande KFUK-KFUM Västerås

(Västerås, 2017-05-17)

#1224

Det är viktigt att alla barn och ungdomar ska ha möjligheten att ansöka om att få åka ut till Ängsholmens sommarläger. Det vore orättvist och diskriminerande att neka individer med funktionsvariationer den möjligheten på grund av deras variationer då det finns förutsättningar i form av resurser och kompetens att möjliggöra vistelsen för dessa personer.

(Linköping , 2017-05-31)

#1226

ALLA BARNS RÄTT TILL LIKABEHANDLING

(Borås, 2017-06-03)

#1235

Ängsholmen är den bästa platsen på jorden, för alla

(Täby, 2017-07-16)

#1238

Min första man Per Lejring, vår son och jag själv har upplevt Ängsholmen seglarläger som underbart och spännande 1960 - 1980 detta måste få vara kvar för barn och ungdom

(Stockholm, 2019-08-06)