Svedala IF | Upprop till Namninsamling

Svedala kommun avser bygga en ny skola och sporthall i anslutning till Aggarpsvallen. Enligt planen skall detta vara klart hösten 2018. Kommunen har aviserat att Svedala IF inte längre skall få tillgång till barackpaviljongen på Aggarpsvallen samt att flytta fotbollsverksamheten på Gamla IP och Svedalagården till Aggarpsvallen. På Aggarpsvallen kommer alltså att finnas, förutom Svedala IF, Skabersjö IF och Skabersjö DFF samt alla de föreningar som skall utnyttja den nya sporthallen.

Svedala IF kommer då att hänvisas till att använda utrymmen i den nya sporthallen, som är gemensamma för alla föreningarna och som är mindre än de lokalerna Svedala IF ensamt har idag. Detta medför en så markant försämring av förutsättningarna att driva verksamheten, med 500-600 barn och ungdomar, att Svedala IF behöver omvärdera verksamhetens omfattning och överväga om det överhuvudtaget går att fortsätta. Möjligheterna att engagera åttio obetalda ledare minskar naturligtvis när det inte ens finns en egen klubbstuga, som den 107-åriga föreningen har haft så länge alla kan minnas.

Undertecknads krav på Svedala kommun är att Svedala IF får behålla tillgången till nuvarande barackpaviljong eller att det byggs en ny byggnad åt Svedala IF på Aggarpsvallen med motsvarande utrymmen.