Selkävaara Vindkraftspark

 

Vi meddelar härmed våra åsikter angående Selkävaara vindkraftspark

 

Vi som bor/är uppvuxna i Kainulasjärvi, Tärendö med omnejd, lever där eller kanske en vacker dag tänker oss att flytta hem till våran orörda natur i Tornedalen, vill inte se att Vattenfall bygger några vindkraftverk på platsen. Vi stödjer också motstånd på andra ställen i Pajala kommun, t.ex. Käymavaara, där planer också verkar finnas. Här är några av alla synpunkter:

 

Enligt landskapsbilden är det tänkt att totalt 6 vindkraftverk skall byggas på bergen Mestosvaara och Palovaara, vilket är väldigt nära byn Kainulasjärvi. Med tanke på ljudprovet vid samrådsmötet den 29:e juni som låg på 40dBA på 700 meters distans, anser vi att detta är ljudet som kommer att ligga över byn Kainulasjärvi alla dagar det blåser. Ljudprovet som hördes under samrådsmötet, kommer troligen påverka vissa mer än andra, men det finns såklart inga belägg för att det skulle vara bra för någon, varken människa eller djur, endast mer eller mindre dåligt.

 

Båda bergen i fråga används flitigt som friluftsmål, och har även historia kopplad till Kainulasjärvi. Palovaara har Narkån på norra sidan, och hela vägen längs Narkån finns vindskydd och stigar för friluftsliv. Jakt är också en stor sak i våra trakter, och hur vindkraftverken påverkar fågel och älg i området finns ingen information om, mer än att rovfågel är extra känslig för vindkraftverk.

 

På norra delen av berget Mestosvaara, just där ni vill förankra stora vindsnurror, är det otroligt vackert. Det är dessutom mark som aldrig kommer röras av skogsbruk, då det är berghällsimpediment åt alla håll från norra toppen. Där är tanken att bygga vindskydd och eldstad, och där finns även också små grottor där trollen bor. Ni kommer därför ha svårt att fästa vindkraftverket, då stenblock och lös stenmark, kommer att tvinga er att gå djupt för att förankra på bra sätt, och då ålägga än mer skada på naturen.

 

I Selkävaara, där merparten av vindkraftverken planeras att byggas, finns stora arealer vacker natur. Där finns gammal naturskog upp mot Palolaki, där ett av Sveriges äldsta rengärden finns, stora strövområden och många gamla kojor.

 

 

Det finns dålig kunskap om vindkraftens påverkan på naturen på lång sikt. På kort sikt blir det söndersprängda berg, skövlade områden och fula vindkraftverk mitt i vår ”orörda” natur. Vi håller med om att mer energi behövs, men att komma hit och exploatera våra marker, anser vi är fel, och vi kommer att motverka planerna och jobba emot i varje instans där vi är kapabel att göra så.

 

Att vi skall betala vindkraftverken ur egen ficka (med s.k. elcertifikat) gör det inte än mer komiskt, att vi skall vara glada att ni kommer hit och förstör allas våran natur.

Som förenkling kan man då säga att vi ger er en massa pengar, genom elcertifikatet, får stora "förstörda” arealer av er som tack, och så får vi en byapeng på en halv procent av vinsten, detta låter inte som en bra sak i våra ögon.

 

 

Ett citat av ledamöter ur Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott om vindkraft beskriver väl våra tankar om Selkävaara vindkraftspark:

 

Att sådana gigantiska energiinvesteringar håller på att genomföras i vårt land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt. Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag” - (Svd Debatt Brännpunkt Energi 22 April 2012)

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Emil Tillberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...