Årets mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa nedläggningen av Gamleby Hamn. Rädda Gamleby Hamn NU!

Skapad: 2023-01-12 Statistik

Primark till Sverige

Skapad: 2019-03-09 Statistik

Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Skapad: 2019-03-22 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION KALMAR

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION NORRBOTTEN

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Nej till vindkraftsprojekt i Byberget

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Ge Reza uppehållstillstånd!!

Skapad: 2022-12-26 Statistik

Inga flera vindkraftsparker nära Österbottens kust / Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Skapad: 2023-02-23 Statistik

Namn insamling för fri victoza/ Saxenda under högkostnadsskyddet för dem som lider av övervikt i samråd med läkare

Skapad: 2019-12-30 Statistik

Obligatoriskt registerutdrag från polisen vid arbete med barn/ungdomar

Skapad: 2023-02-22 Statistik

Bygga av vattenverk Åstorp Kommun 2023

Skapad: 2023-02-08 Statistik

Rätten att få bestämma själv om EU’s 11h vila

Skapad: 2023-02-27 Statistik

El-prisupproret

Skapad: 2021-11-16 Statistik

Upprop: Bevara Espeviks småhuskaraktär

Skapad: 2023-03-19 Statistik

Behåll Ted Westerfors som kommentator på Viaplay!

Skapad: 2022-12-13 Statistik

Lägg inte ner Lantmäteriprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering på Högskolan Väst!

Skapad: 2023-03-21 Statistik

Behåll Hasselgårdens 4 avdelningar

Skapad: 2023-02-08 Statistik

Utvisa Abushi Shamse Kamal

Skapad: 2022-10-01 Statistik

Vi kräver högre staket runt Sockerbrukets grundsärskola

Skapad: 2022-12-22 Statistik

STOPPA FLYTT AV HAGASKOLAN TILL HAGALUNDSGATAN

Skapad: 2023-01-30 Statistik